PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe

Zmarł Profesor Zdzisław Mikulski

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 29 czerwca 2016 roku odszedł nasz Drogi Przyjaciel, Współpracownik i Kolega Profesor zw. dr hab. inż. Zdzisław Mikulski ─ hydrolog, historyk nauki i techniki, wybitny specjalista w zakresie gospodarki wodnej. Związany z Uniwersytetem Warszawskim od 1952 r. Tu zdobywał kolejne stopnie naukowe. Twórca i pierwszy kierownik Zakładu Hydrologii (1971-1991) na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Opublikował ponad 250 prac z zakresu hydrologii ogólnej, gospodarki wodnej oraz historii nauki i techniki (m.in. Zarys hydrografii Polski, Hydrologia ogólna, Hydrometria). Profesor zw. dr. hab. inż. Zdzisław Mikulski pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1975-1977, a w latach 1977-1981 był dziekanem pierwszego w Polsce Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. Reprezentował Polskę w wielu naukowych organizacjach międzynarodowych (m.in. Międzynarodowy Program Hydrologiczny UNESCO, Międzynarodowa Asocjacja Nauk Hydrologicznych) oraz krajowych. Był członkiem czterech komitetów PAN oraz należał do pięciu towarzystw naukowych, w tym do bliskiego Jego sercu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Dla geografii polskiej niezmiernie ważny był Jego udział w działalności wydawniczej, jako członka redakcji czasopism, członka komitetów redakcyjnych i rad programowych. Pełnił wiele lat funkcję redaktora naczelnego Przeglądu GeofizycznegoTrudno przecenić zasługi Profesora w działalności organizacyjnej na rzecz nauki polskiej. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci Jego olbrzymi wkład w powstanie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, integrację środowiska geografów polskich poprzez podkreślanie przyrodniczo-społecznego charakteru naszej dyscypliny, rozwijanie współpracy z reprezentantami innych dyscyplin naukowych oraz geografami z ośrodków zagranicznych, co przyczyniało się do kształtowania pozytywnego wizerunku geografii polskiej w kraju i za granicą. Wychowawcę wielu pokoleń geografów będziemy pamiętać jako osobę ludziom życzliwą, doceniającą trud badaczy i dydaktyków, a przy tym dostrzegającą to, co w danej dyscyplinie badawczej jest szczególnie ważne i aktualne. Profesor dr hab. inż. Zdzisław Mikulski był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, Warszawskim Krzyżem Powstańczym. 

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składa cała społeczność akademicka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Uroczystość żałobna odbędzie się 6 lipca (środa) 2016 roku o godzinie 14.00 w Domu Przedpogrzebowym na Powązkach Wojskowych w Warszawie, po której nastąpi wyprowadzenie urny na Cmentarz Powązkowski (Stare Powązki) do grobu rodzinnego.


 

 

Promowane aktualności

Data dodania Nazwa Kategoria
21/09/2017
na najlepszą pracę dyplomową z zakresu krajoznawstwa
Aktualności
19/09/2017
Konkurs na najlepszy artykuł z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej
Aktualności
18/09/2017
14 października 2017 - termin zgłoszeń sesji, referatów i posterów
Aktualności Zakładu Kartografii
18/09/2017
Studia II stopnia oraz niestacjonarne studia I stopnia (II tura rekrutacji)
Aktualności rekrutacji
15/09/2017
29 września 2017 - godz. 16:00–19:00
Wydarzenia
15/09/2017
26 września 2017
Wydarzenia
06/09/2017
Bieżące informacje nt. rekrutacji na studia licencjackie i magisterskie
Aktualności rekrutacji
30/08/2017
2 października 2017 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Aktualności
30/08/2017
włączona na listę Emerging Sources Citation Index
Aktualności
29/08/2017
Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich
Aktualności
28/08/2017
Nagroda za "Atlas historyczny Polski dla niewidomych i słabowidzących"
Aktualności
25/08/2017
28 sierpnia - 29 września 2017
Aktualności
28/06/2017
12-14 kwietnia 2018
Wydarzenia
19/06/2017
3 lipca - 30 września 2017
Aktualności biblioteki
12/06/2017
WGSR UW w rankingu kierunków studiów tygodnika "Perspektywy"
Wydarzenia
17/05/2017
w semestrze letnim 2016/2017
Aktualności studenckie
09/03/2017
16 kierunków studiów - w tym geografia, prowadzonych na UW zostało sklasyfikowanych w tegorocznej edycji QS World University Ranking by Subject.
Wydarzenia

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI