Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Studia Podyplomowe Geografii dla Nauczycieli

Studia Podyplomowe Geografii dla Nauczycieli


Studia przeznaczone dla absolwentów niegeograficznych kierunków studiów magisterskich, posiadających kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkole. Program obejmuje 20 przedmiotów dających podstawy wiedzy geograficznej oraz metod jej nauczania w szkole. Zajęcia (360 godzin) prowadzą pracownicy Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Oprócz zajęć kameralnych Słuchacze uczestniczą w ćwiczeniach terenowych, pokazujących możliwości prowadzenia wybranych lekcji geografii w terenie. Zajęcia odbywają się w soboty (2 razy w miesiącu). Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają podstawy do nauczania geografii. 

Rekrutacja 2017 
Od 1 czerwca 2017 r. obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydatów na studia podyplomowe - Internetowa Rejestracja Kandydatów

Kandydaci na studia składają następujące dokumenty:
-podanie o przyjęcie na studia (dokument drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu),
- krótki życiorys zawodowy,
- 2 zdjęcia,
- ksero dyplomu lub odpisu dyplomu magisterskiego potwierdzone za zgodność z oryginałem.


Wymagania stawiane kandydatom na studia:
Dyplom ukończenia studiów magisterskich
Czas trwania: 3 semestry
Czesne: 3.800 zł (opłata jednorazowa)
             4.000 zł (opłata w trzech ratach; I rata - 1.400; II rata - 1.300; III rata - 1.300)
Kwalifikacja: kolejność zgłoszeń
Zgłoszenia: od 1 czerwca do 29 września 2017 r. 

Pierwszy zjazd w III semestrze
odbędzie się w podziale na dwie grupy:
I grupa - osoby, których nazwiska rozpoczynają się na literę A-L zajęcia będą mieć w sobotę 30 września;
II grupa - osoby, których nazwiska rozpoczynają się na literę M-Ż zajęcia będą mieć wyjątkowo w niedzielę 1 października.

W czasie zjazdu będą zajęcia z zakresu "Metodyka krajoznawstwa i szkolnych zajęć terenowych".
Zajęcia rozpoczną się o godzinie 9:00 w sali 102, następnie przewidziane jest wyjście w teren.
Przewidziana godzina zakończenia zajęć to 17.30.


Terminy zajęć w semestrze zimowym 2017/2018

I rok
14, 21 października 
4 listopada
2, 9, 16 grudnia
13, 27 stycznia
10 lutego

II rok

30 września

1, 14, 21 października
4 listopada
2, 9 grudnia
13 stycznia


Rekrutacja 2017 

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydatów na studia podyplomowe Internetowa Rejestracja Kandydatów

 


Praktyki pedagogiczne dla II roku

Opiekę naukową nad praktyką pedagogiczną ze strony WGSR UW sprawuje dr hab. Joanna Angiel;
tel. 22 55 21 513; e-mail: j.angiel@uw.edu.pl.

Dokumenty 

 
Zasady wystawiania faktur VAT za studia

Faktura VAT dla studenta lub słuchacza studiów podyplomowych

Zgodnie z art. 106 ust 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54.) fakturę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (a taką osobą jest student lub słuchacz studiów podyplomowych) wystawiamy jedynie na żądanie tych osób po dokonaniu przez nich wpłaty i zgłoszone w ciągu siedmiu dni od dnia dokonania opłaty za studia. Żądania wystawienia faktury można zgłosić wysyłając e-meila na adres aturek@uw.edu.pl po wypełnieniu formularza wg załącznika nr 1.Po upływie tego terminu nie będzie możliwe wystawienie faktury. Faktura VAT dokumentująca opłatę za studia może być wystawiona tylko i wyłącznie na nabywcę usługi edukacyjnej tj. podmiot z którym Uniwersytet Warszawski zawarł umowę. W związku z powyższym, podmiotem uprawnionym do otrzymania faktury w przypadku gdy student sam zgłaszał się na studia i podpisał z UW umowę jest student.

Załącznik nr. 1

Faktura VAT na szkołę/instytucję

Zasadą jest wystawianie faktur po dokonaniu płatności. Dla szkół/instytucji, które opłaciły studentowi (nabywcy usługi) ponoszone przez niego koszty nauki, wystawiamy faktury VAT po wypełnieniu formularza wg załącznika nr 2. i przesłanie go e-mailem na adres aturek@uw.edu.pl w ciągu siedmiu dni od dnia dokonania opłaty za studia.

Załącznik nr. 2 

Plan zajęć

I rok

 

II rok

 

Materiały dydaktyczne

 

Materiały dydaktyczne 1

 

Materiały dydaktyczne 2

 

Kontakt


Sekretariat Studiów Podyplomowych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Krakowskie Przedmieście 30 p. 103 (sobota) lub 113 (poniedziałek-piątek)
Uniwersytet Warszawski
00-927 Warszawa
tel. (22) 55 21 517
e-mail: aturek@uw.edu.pl
 

Sekretariat studiów podyplomowych we wrześniu czynny jest 
od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:30.


Kierownik Studiów Podyplomowych
dr Maciej Lechowicz
e-mail: m.a.lechowicz@uw.edu.pl