Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Czasopisma studenckie

Geoprzegląd

Jedną z gazet wydawanych przez studentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych jest Geoprzegląd. Zawiera on przede wszystkim reportaże z podroży (wraz z kolorowymi fotografiami), relacje z wydarzeń, które mają miejsce na Wydziale a także informacje od Zarządu Samorządu Studentów. Gazeta jest czasopismem bezpłatnym, które posiada numer (ISSN 2084-2406). Redaktorem naczelnym od roku 2012/2013 jest Magdalena Piskorek, a od roku 2016 Mateusz Kuchta.

Kontakt: geoprzeglad@gmail.com

Numery archiwalne  
Geoprzegląd numer 1 (2009)

Geoprzegląd numer 2 (2010)

Geoprzegląd numer 3 (2011)

Geoprzegląd numer 4 (2011)

Geoprzegląd numer 5 (2012)

Geoprzegląd numer 6 (2013)

Geoprzegląd numer 7 (2013)

Geoprzegląd numer 8 (2013)

Geoprzegląd numer 9 (2014)

Geoprzegląd numer 10 (2014)

Geoprzegląd numer 11 (2015)

Geoprzegląd numer 12 (2016)

Geoprzegląd numer 13 (2016)

Geoprzegląd numer 14 (2016)

PATIO

"Pomysłodawcami i twórcami PATIO są członkowie Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej SPATIUM na Uniwersytecie Warszawskim. Chcemy, aby tworzone przez nas pismo w sposób jasny i przystępny pomagało wyjaśniać procesy zachodzące przede wszystkim w mieście i jego bliskim otoczeniu, ale również na wsiach, bądź w obrębie całych regionów. Pojęcie urbanistyki wiąże w sobie wszystkie rodzaje ludzkiej działalności kształtującej przestrzeń. Dlatego na łamach PATIO piszemy o sprawach różnych, poruszając kwestie urbanistyki i architektury, ale również ekonomii, ekologii, komunikacji, socjologii czy kultury."

Kontakt: redakcja.patio@gmail.com

Numery archiwalne  
PATIO numer 1 (2012)

PATIO numer 2 (2012)

PATIO numer 3 (2013)

PATIO numer 4 (2013)

PATIO numer 5 (2013)

PATIO numer 6 (2014)

PATIO numer 7 (2015)

PATIO numer 8 (2015)