Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Dokumenty

 

Strona Biura Spraw Studenckich UW

Organizacja roku akademickiego 2017/2018 na Uniwersytecie Warszawskim POBIERZ
Harmonogram rejestracji ogólnouniwersyteckiej POBIERZ
Harmonogram rejestracji wydziałowej POBIERZ

Opłaty

Zarządzenia Rektora UW w sprawie wysokości opłat edukacyjnych

POBIERZ

Numery kont bankowych

POBIERZ

Formularze

Karta obiegowa

POBIERZ

Regulaminy

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn. 27.07.2005 r.

POBIERZ

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

POBIERZ

Statut Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 24.06.2015 r.

POBIERZ
Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim z dn. 22.04.2015 r. obowiązujący studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2015/2016 POBIERZ
Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim z dn. 17.04.2014 r. obowiązujący studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2014/2015 POBIERZ
Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim z dn. 18.10.2006 r. POBIERZ
Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW  z dn. 23.06.2015 r. POBIERZ
ZARZĄDZENIE NR 4 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad studiowania na WGSR POBIERZ
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 14.06.2012 r. POBIERZ
Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 18.06.2014 r. POBIERZ