Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Koła naukowe

Studenci zainteresowani projektami naukowymi, wyjazdami i spotkaniami w miłym gronie mogą wykorzystać możliwości, jakie daje działalność w jednym z kół naukowych:

Lista Kół

Logo Koło naukowe
 

Koło Naukowe Studentów Geografii

knsg.kn@uw.edu.pl

Prezes: Joanna Suszyńska

Koło Naukowe Studentów Geografii (zał. 1920) umożliwia studentom rozwijanie zainteresowań, integruje środowisko studenckie, popularyzuje turystykę i krajoznawstwo. Corocznie w Murzynowie (MOG) odbywa się Sesja Naukowa Koła, podczas której prezentowane są m.in. prezentacje z wyjazdów w dalekie zakątki świata. Podczas Dni Otwartych UW czy Święta siedmiu Wydziałów członkowie Koła opowiadają o własnych badaniach naukowych, które zrealizowali dzięki finansowemu wsparciu Koła.

Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji

telegeo.kn@uw.edu.pl

Prezes: Julian Podgórski

Koło naukowe rozwija zainteresowania badaniami z zakresu geoinformatyki i teledetekcji. Liczne projekty naukowe pozwalają na prowadzenie terenowych pomiarów teledetekcyjnych, a w efekcie na praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej. Członkowie koła pod opieką pracowników naukowych uczestniczą w projektach badawczych, seminariach, konferencjach i szkoleniach.

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej "Spatium" powstało w 2004 roku. Jego członkowie biorą udział w różnego rodzaju projektach badawczych, a także w studenckich konferencjach i spotkaniach. W kręgu zainteresowań pozostaje między innymi planowanie przestrzenne, infrastruktura techniczna i społeczna, zarządzanie miastami i regionami, samorząd terytorialny i szeroko rozumiany ład przestrzenny.

Koło Naukowe Gegrafii Politycznej i Geopolityki "POLIGEOS"

Koło zostało założone w październiku 2013 roku na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. Celem cotygodniowych spotkań członków koła jest poszerzanie wiedzy studentów na tematy geograficzne, polityczne, społeczne, ekonomiczne oraz światopoglądowe. Pierwsze nasze spotkania służą porównaniu, a następnie stopniowemu wyrównaniu wiedzy studentów, w celu uniknięcia nieporozumień związanych z podstawową wiedzą. Z czasem, planujemy przejść coraz bardziej do wyspecjalizowanych tematów związaną ściśle z przeznaczeniem koła. Cenimy sobie nieszablonowe podejście do rzeczywistości, krytyczne umysły oraz kreatywność.

EGEA Warszawa

warszawa@egea.eu

Prezes: Paulina Rurańska

EGEA jest Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Geografii. Podstawową działalnością EGEA są kongresy, które trwają około 5 dni, a ich główną część stanowią warsztaty. W ich trakcie prowadzone są dyskusje, prezentacje, wykłady oraz jednodniowe wycieczki. Kolejnym celem EGEA jest organizowanie wymian studenckich. Są one wspaniałą okazją, aby poznać zarówno inną kulturę, jak i studentów geografii z innych krajów.

Koło Naukowe Studentów Rozwoju Regionalnego i Studiów Miejskich "GEOSPATIA"

kamil.konarzewski@student.uw.edu.pl

Prezes: Kamil Konarzewski

"Geospatia" jest kołem założonym w 2016 r., mającym na celu prowadzenie prac i projektów w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej oraz gospodarki przestrzennej. Działania oparte są na współpracy członków przy pracy zdalnej, ze spotkaniami odbywającymi się od czasu do czasu. Koło interesuje się tematyką polityki rozwoju regionalnego, gospodarczego, rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz szeroko pojętymi zagadnieniami dotyczącymi miast, w tym procesami urbanizacyjnymi.