Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Praktyki zawodowe

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

dr Magdalena Fuhrmann

 

Dyżrur w pokoju nr 113

czwartki 11:30-13:00

 

Zapraszam do kontaktu mailowego: fuhrmann.praktyki@gmail.com (na większość wiadomości staram się odpowiadać najpóźniej w ciągu 24h)


INFORMACJE OGÓLNE
GEOGRAFIA - STUDIA I STOPNIA: student studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych ma możliwość odbycia w trakcie studiów praktyki zawodowej w wymiarze nie krótszym niż 3 tygodnie (120 godzin pracy), za co otrzymuje 3 punkty ECTS. Praktyka zawodowa jest dla studentów przedmiotem specjalnościowym, opcjonalnym.

GEOGRAFIA - STUDIA II STOPNIAstudent studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych ma możliwość odbycia w trakcie studiów praktyki zawodowej w wymiarze nie krótszym niż 3 tygodnie (120 godzin pracy), za co otrzymuje 3 punkty ECTS. Praktyka zawodowa jest dla studentów przedmiotem opcjonalnym.

GOSPDARKA PRZESTRZENNA: student studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki wynikającej ze standardów kształcenia w wymiarze nie krótszym niż 3 tygodnie (120 godzin pracy), za co otrzymuje 3 punkty ECTS. Praktyki zawodowe odbywają się w szóstym semestrze studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych. Zmiana terminu praktyki możliwa jest, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk.

 

 

Poniżej znajdują niezbędne dokumenty i informacje
1. Dokumenty dla studentów kierunku gospodarka przestrzenna:
Zasady odbywania praktyk
 
2. Dokumenty dla studentów kierunku geografia:
Zasady odbywania praktyk (st. I stopnia)
Zasady odbywania praktyk (st. II stopnia)

 

3. Dokumenty dla studentów (wspólne):
Porozumienie w sprawie organizacji praktyk
Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki
Wzór sprawozdania z przebiegu praktyki
Wzór wniosku o zaliczenie praktyk


4. Instytucje, w których studenci najczęściej odbywali praktyki zawodowe

 

5. Aktualne ogłoszenia:

ogłoszenie 1

ogłoszenie 2

 

Praktyka zawodowa "krok po kroku"

1. Zapoznanie się z dokumentami

2. Wybór instytucji

3. Konsultacja wyboru miejsca i zakresu praktyki z Pełnomocnikiem

4. Przygotowanie dokumentów

5. Przekazanie podpisanych dokumentów do Dziekanatu.

6. Odbiór podpisanych dokumentów u Pełnomocnika w godzinach dyżuru.

7. Praktyka zawodowa

8. Po zakończeniu praktyki do Dziekanatu oddać zaświadczenie o odbyciu praktyki i sprawozdanie.

 

Dokumenty praktyk zawodowych należy zostawiać w Dziekanacie (zgodnie z godzinami pracy). Dokumenty te mają znajdować się w "koszulce" oraz być opisane (na dodatkowej kartce): imię, nazwisko, rok i kierunek studiów, PESEL.

 

UWAGA! Dokumenty początkowe nie będą przyjmowane w pokoju 113. Dziekanat nie udziela informacji nt praktyk zawodowych. Informacji tych udziela Pełnomocnik.