Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Studia zaoczne

Informacje Dziekanatu

 Przypominamy, że zgodnie z nowym Regulaminem Studiów na UW oraz Zasadami studiowania na WGSR, warunkiem zaliczenia ostatniego  seminarium dyplomowego jest złożenie  pracy dyplomowej .

Dla osób, które planowo kończą studia w roku akademickim 2015/2016 (zdają egzamin dyplomowy do końca września) - ostateczny termin złożenia pracy w dziekanacie upływa 14 września 2016 r.


 

 Od 1 kwietnia uległa zmiana nazwy pliku na płycie, która jest dostarczana do dziekanatu przy składaniu pracy magisterskiej/licencjackiej. Dotychczasowo plik nazywany był imię_nazwisko_pesel.pdf

 

Poprawna forma od 1 kwietnia 2016r.,

nazwa pliku z pracą dyplomową musi być następująca: 4-cyfrowy skrót kodu jednostki, myślnik, następnie MGR (w przypadku prac magisterskich) lub LIC (w przypadku prac licencjackich), myślnik, skrót specjalności, myślnik, numer PESEL studenta (lub sztucznego numeru PESEL w przypadku obcokrajowców), rozszerzenie pliku „.pdf” (małymi literami).

Przykłady:

  • 1900-MGR-GP-UR-81023961169.pdf (magisterium z gospodarki przestrzennej, specjalność Urbanistyka i Regionalistyka)
  • 1900-LIC-GP-81023961169.pdf (licencjat z gospodarki przestrzennej)

Pozostałe informacje  dotyczące pracy dyplomowej dostępne na stronie wydziału
http://www.wgsr.uw.edu.pl/news/611/115/nazwa-pliku-przy-skladaniu-pracy-magisterskiej-licencjackiej

Złożenie pracy:
Jeżeli promotor uzna, że praca jest ukończona, będziesz mógł oddać ją do dziekanatu. Zanim to się stanie promotor może sprawdzić pracę systemem Plagiat.

Podpisaną przez promotora pracę należy złożyć najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu.

Egzemplarz pracy do dziekanatu należy wydrukować dwustronnie i zbindować. Nie może być w nim żadnych pustych stron. Oprócz pracy w formie papierowej należy również dołączyć na płycie CD identyczną wersję elektroniczną w jednym dokumencie w formacie doc lub pdf (nie więcej niż 25 MB). Nazwa pliku powinna mieć format podanej powyżej.

Płyta powinna być w kopercie papierowej. Wraz z pracą i wersją elektroniczną pracy należy również złożyć 4 zdjęcia do dyplomu (4,5 x 6,5 cm).

Do ewentualnego odpisu w języku angielskim należy złożyć dodatkowe zdjęcie, podobnie do dyplomu z wyróżnieniem.

Opłata za dyplom w języku polskim 60 złotych (płatne na indywidualne konto studenta widoczne USOSweb), odpis dyplomu w języku angielskim opłata 40 złotych.

Dowód opłaty za dyplomy należy dostarczyć wraz z pracą do dziekanatu.

Po złożeniu pracy promotor i recenzent wykonują recenzje pracy w arkuszu oceny w APD oraz ustalają z dziekanatem termin egzaminu. Oczywiście przekazujesz promotorowi i recenzentowi kopię pracy.

 

Aktualności USOS

Data dodania Nazwa Kategoria

Opis studiów

Geografia - studia I stopnia POBIERZ
Geografia - studia II stopnia POBIERZ
Gospodarka przestrzenna - studia I stopnia POBIERZ
Gospodarka przestrzenna - studia II stopnia POBIERZ

 

Sylwetka absolwenta

Geografia - studia I stopnia POBIERZ
Geografia - studia II stopnia POBIERZ
Gospodarka przestrzenna - studia I stopnia POBIERZ
Gospodarka przestrzenna - studia II stopnia POBIERZ

 

Akty prawne

Dokumenty obowiązujące studentów na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW POBIERZ

Informacje dla studentów

Interaktywny program studiów POBIERZ
Plany zajęć POBIERZ
Harmonogram roku akademickiego POBIERZ
Opłaty POBIERZ
Formularze do pobrania POBIERZ

 

Egzaminy dyplomowe

Zasady i przykładowe zagadnienia (w zakładce Praca dyplomowa) POBIERZ

Rekrutacja

Geografia - studia I stopnia POBIERZ
Geografia - studia II stopnia POBIERZ
Gospodarka przestrzenna - studia I stopnia POBIERZ
Gospodarka przestrzenna - studia II stopnia POBIERZ

Materiały

Platforma z materiałami na zajęcia POBIERZ

Kontakt

Tytuł / stopień Imię i nazwisko WWW email Telefon Dyżury Pokój
dr
Malinowska Ewa
Kierownik Studiów Podyplomowych "Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej"
[www] [email] 225520755 poniedziałek 10:00-11:30
środa 10:00-11:30
10
dr
Malinowska Ewa
Kierownik Studiów Niestacjonarnych
[www] [email] 225520755 poniedziałek 10:00-11:30
środa 10:00-11:30
10
mgr
Padzińska Barbara
Dziekanat Studiów Niestacjonarnych
[www] [email] 225520630 10

Dziekanat POBIERZ
Wykładowcy POBIERZ