Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

System Identyfikacji Wizualnej WGSR UW


System Identyfikacji Wizualnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego składa się ze Specyfikacji Logo WGSR UW (Załącznik 1), Księgi Znaku UW (Załącznik 2) oraz Księgi Identyfikacji Wizualnej UW (Załącznik 3).
 
Decyzja  nr 1/2017 Dziekana WGSR UW z dn. 21 marca 2017 r.
Załącznik 1 - Specyfikacja
Załącznik 2 - Księga Znaku UW
Załącznik 3 - Księga Identyfikacji Wizualnej UW
 

Logo do pobrania

Logo Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego to znak graficzny stylizowanej Warszawskiej Syrenki na tle globusa (wersja podstawowa), uzupełniony o napis polski lub angielski umieszczony z prawej strony znaku (wersja pełna). Przy ciemnych jednolitych tłach zaleca się stosowanie wersji w kontrze. Należy zwrócić uwagę na zachowanie minimalnej odległości logo od innych elementów graficznych, zgodnie ze specyfikacją. Wytyczne dotyczące wersji kolorystycznych oraz czcionki podano w specyfikacji.

Logo jest własnością Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW i zgodę na jego użyczenie wydaje Dziekan WGSR UW lub upoważniona przez niego osoba. 
 

Wersja podstawowa

 
POBIERZ
 

Wersja podstawowa w kontrze

 
POBIERZ
 

Wersja pełna

 
POBIERZ (PL) (EN)
 

Wersja pełna w kontrze

 
POBIERZ (PL) (EN)
 

Logo stulecia geografii na UW

  
POBIERZ (PL)
 

Logo czterdziestolecia WGSR

 
POBIERZ (PL)