PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe

Plan Wydziału

Plan Wydziału

 
Poza budynkiem:
Zakład Geomorfologii, Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej: ul. Krakowskie Przedmieście 32 (klatka D)
Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych: ul. Karowa 20