Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Władze Wydziału

Władze Wydziału w kadencji 2016-2020

Dziekan Wydziału

prof. dr hab. Maciej Jędrusik 
Specjalizuje się w geografii regionalnej i geografii turyzmu a szczególnie w badaniu zjawisk i procesów zachodzących na obszarach izolowanych oraz powiązaniach izolacji z globalizacją, przede wszystkim na wyspach. Interesuje się także współczesnymi zjawiskami politycznymi w świecie i ich wpływem na społeczeństwa i gospodarki państw. Szczególnym aspektem zainteresowań geograficznych jest geografia kulinarna.
Prowadził obserwacje i badania terenowe m.in. we Francji, Grecji, na Kubie, w Azji Południowo-Wschodniej, w Etiopii, w Gabonie, na wyspach Oceanu Indyjskiego – Madagaskarze, Malediwach i Maskarenach, na Małych Antylach, w Polinezji i Melanezji. Odwiedził również Stany Zjednoczone, Afrykę Północną, Australię, Nową Zelandię, Chiny, Meksyk, Brazylię, Republikę Południowej Afryki i większość krajów Europy. Opublikował dwie monografie naukowe oraz około 100 oryginalnych artykułów naukowych z zakresu geografii rolnictwa, geografii turyzmu, geografii regionalnej i dydaktyki geografii oraz ponad 50 artykułów popularnonaukowych. Jest autorem lub współautorem 10 podręczników oraz wydawnictw encyklopedycznych. Poza Polską jego prace ukazywały się m.in. w Indiach, Francji, Czechach, Niemczech, Wielkiej Brytanii, na Tajwanie i na Martynice.
Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development”.
Poza uczeniem studentów jego pasją są podróże, fotografia i kuchnie regionalne. W nielicznych wolnych chwilach lubi czytać dobre kryminały.


 
Prodziekan ds. osobowych i współpracy z zagranicą
dr hab. Marcin Wojciech Solarz, prof. UW
Zainteresowania naukowe koncentrują się na różnorodnych aspektach geografii człowieka i stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem geografii politycznej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, geografii rozwoju (podział świata na kraje wysoko i słabo rozwinięte), geografii osadnictwa, toponomastyki i geografii regionalnej (Pogórze Ciężkowickie). Jego hobby to historia i geografia Pogórza Karpackiego oraz ogrodnictwo.


 
Prodziekan ds. finansowych i naukowych
dr Sylwia Dudek-Mańkowska
Specjalizuje się w badaniu przemian społecznych w miastach oraz kształtowaniu marek miejskich. Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych oraz projektach badawczych, uczestniczka programów, stypendiów i staży naukowych (Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji, Uniwersytet Karola w Pradze, Université Paul Valéry w Montpellier oraz Uniwersytet Wiedeński), laureatka konkursów i nagród (np. wyróżnienie w konkursie miesięcznika "Samorząd Terytorialny" na najlepsze prace doktorskie; laureatka Konkursu Stypendialnego „Nowoczesny Uniwersytet” dla najlepszych młodych doktorów). Autorka licznych ekspertyz z zakresu marketingu terytorialnego, rewitalizacji terenów zdegradowanych w miastach, sektora kreatywnego. Jej pasją jest teatr, ogród oraz  praca z border collie. 
 
Prodziekan ds. studenckich
dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska 
Dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska jest geomorfologiem. Jej zainteresowania naukowe dotyczą analizy przeobrażeń rzeźby wywołanych działalnością człowieka. Koncentruje się na dynamice procesów osuwiskowych rozwijających się na skarpie warszawskiej i płockiej. Dodatkowe zainteresowania to historia poznania świata - odkrycia geograficzne. Pasja to teatr, balet i historia rozwoju przestrzennego Warszawy. Lubi jeździć na rowerze i spacerować po lesie (Bory Tucholskie).
 

Tytuł / stopień Imię i nazwisko WWW email Telefon Dyżury Pokój
dr
Dudek-Mańkowska Sylwia
Prodziekan ds. finansowych i naukowych
[www] [email] 225520648 wtorek 11:30-13:00
środa 11:30-13:00
122A
prof. dr hab.
Jędrusik Maciej
Dziekan Wydziału
[www] [email] 225520631 118
dr
Korotaj-Kokoszczyńska Maria
Prodziekan ds. studenckich
[www] [email] 225520672 12
dr hab. prof. UW
Solarz Marcin
Prodziekan ds. osobowych i współpracy z zagranicą
[www] [email] 225523242 środa 09:30-10:30
wtorek 10:30-11:30
122A

 

Pełnomocnicy Dziekana

 

Tytuł / stopień Imię i nazwisko WWW email Telefon Dyżury Pokój
dr hab.
Angiel Joanna
Pełnomocnik Dziekana do spraw Bloku Pedagogicznego
[www] [email] 225521513 103
mgr
Błażek Elżbieta
Sekretarz Rady Wydziału
[www] [email] 225520645 218
dr
Dąbrowska Anna
Pełnomocnik Dziekana do spraw Przedsiębiorczości Akademickiej
[www] [email] 225520650
mgr
Dobrowolska Magdalena
Koordynator do spraw Wdrażania SAP
[www] [email] 225520667 21
dr
Dudek Anna
Pełnomocnik Dziekana do spraw Międzynarodowej Promocji Wydziału
[www] [email] 225523242 201
dr hab. prof. UW
Dziemianowicz Wojciech
Koordynator do spraw Strategii Wydziału
[www] [email] 225520650 54
dr
Fuhrmann Magdalena
Pełnomocnik Dziekana do spraw Praktyk
[www] [email] 225521513 103
dr
Grochowski Mirosław
Przedstawiciel WGSR w Komisji Bibliotecznej UW
[www] [email] 225521512 113
mgr
Kępczynska Aleksandra
Kierownik Sekcji Obsługi Projektów
[www] [email] 225520634 206
dr
Kicińska Bożena
Pełnomocnik Dziekana do spraw otoczenia społeczno-gospodarczego MOG
[www] [email] 225521513
dr hab.
Lackowska Marta
Przedstawiciel Wydziału w UZZJK
[www] [email] 225520650 54
dr
Lenartowicz Maciej
Pełnomocnik Dziekana do spraw Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska
[www] [email] 225520635 125
dr hab.
Łęcka Izabella
Pełnomocnik Dziekana do spraw Kontaktów Dydaktycznych z Zagranicą
[www] [email] 225523242 201
mgr
Pluta Ewa
Menadżer publikacji
[www] [email] 225520677 6
mgr
Rucińska Kinga
Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji LABI
[www] [email] 225520742 119
mgr
Skrzypczuk Jan
Kierownik Sekcji Współpracy z Zagranicą
[www] [email] 225521519, 225520636 122b
mgr
Skrzypczuk Jan
Pełnomocnik do spraw Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów
[www] [email] 225521519, 225520636 22
mgr
Skrzypczuk Jan
Pełnomocnik Dziekana do spraw Rekrutacji na Studia
[www] [email] 225521519, 225520636 122b
dr
Woronko Dariusz
Koordynator do spraw Mobilności
[www] [email] 225520635 125

 

Kierownicy Studiów Niestacjonarnych, Podyplomowych i Doktoranckich

 

Tytuł / stopień Imię i nazwisko WWW email Telefon Dyżury Pokój
dr
Lechowicz Maciej
Kierownik Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Geografii
[www] [email] 225520642 202
dr
Malinowska Ewa
Kierownik Studiów Niestacjonarnych
[www] [email] 225520755 10
dr
Malinowska Ewa
Kierownik Studiów Podyplomowych "Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej"
[www] [email] 225520755 10
dr hab. prof. UW
Somorowska Urszula
Kierownik Studiów Doktoranckich
[www] [email] 225520665 poniedziałek 09:00-10:00
124
dr hab.
Zagajewski Bogdan
Kierownik Studiów Podyplomowych "Geoinformatyka w ochronie środowiska i planowaniu przestrzennym"
[www] [email] 225520654 106

Tytuł / stopień Imię i nazwisko WWW email Telefon Dyżury Pokój
mgr
Korzeniecka Agata
Koordynator Studiów Podyplomowych
[www] [email] 225521517 113