Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Zarządzenia i Decyzje Dziekana

 

2017

Dziennik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych

DECYZJE

DECYZJA Dziekana nr 1 z 21.03.2017 w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej WGSR UW

DECYZJA Dziekana nr 2 z 07.04.2017 w sprawie zamiany zajęć w celu wyrównania liczby dni tygodnia w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017

DECYZJA Dziekana nr 3 z 12.04.2017 w sprawie otwarcia gmachu budynku Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w dniach 13-14 kwietnia 2017 roku

DECYZJA Dziekana nr 4 z 24.04.2017 w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych (2 maja br. - dzień dziekański)

DECYZJA Dziekana nr 5 z 12.06.2017 w sprawie zamknięcia budynku WGSR UW w dniu 16 czerwca 2017 roku

  DECYZJA Dziekana nr 6 z 30.08.2017 w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych (2 października br. - dzień dziekański)

 

 

 

 ZARZĄDZENIA

ZARZĄDZENIE NR 1 z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Doktorantów WGSR UW

ZARZĄDZENIE NR 2 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia hospitacji na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych

 ZARZĄDZENIE NR 3 z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus do uczelni z tzw. krajów programu na rok akademicki 2017/2018

ZARZĄDZENIE nr 4 z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie godzin dziekańskich na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych 

ZARZĄDZENIE nr 5 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i doktorantów WGSR w roku akademickim 2017/2018  

ZARZĄDZENIE nr 6 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wydatkowania środków publicznych

ZARZĄDZENIE nr 7 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu podziału, wydatkowania i rozliczania dotacji na finansowanie działalności statutowej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego 

 

 

2016

ZARZĄDZENIE NR 1 z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych na WGSR

ZARZĄDZENIE NR 2 z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie godzin dziekańskich na WGSR

ZARZĄDZENIE NR 3 z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie godzin pracy 25 marca br. na WGSR

ZARZĄDZENIE NR 4 z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie godzin dziekańskich na WGSR w dniu 2 maja 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 5 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie zajęć dydaktycznych prowadzonych w dniu 14 kwietnia 2016 roku przez pracowników wchodzących w skład Kolegium Elektorów WGSR UW 

ZARZĄDZENIE NR 6 z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zwolnienia z zajęć dydaktycznych w dniu 21 kwietnia 2016 roku w godzinach 15.00-16.30 studentów wchodzących w skład Kolegium Elektorów WGSR UW

ZARZĄDZENIE NR 7 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie godzin dziekańskich na WGSR w dniu 27 maja 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 8 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie godzin dziekańskich na WGSR w dniu 31 października 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 9 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie godzin dziekańskich na WGSR w dniu 4 października 2016 roku

  ZARZĄDZENIE NR 10 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie godzin dziekańskich na WGSR w dniu 21 grudnia 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 11 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów WGSR UW

  ZARZĄDZENIE NR 12 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie skróconego dnia pracy w dniu 23 grudnia 2016 roku  na  WGSR

  ZARZĄDZENIE NR 13 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie skróconego dnia pracy w dniu 30 grudnia 2016 roku  na  WGSR

 

2015

ZARZĄDZENIE NR 1 z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wyceprzewodniczących oraz delegowania dodatkowych studentów do komisji stypendialnej

ZARZĄDZENIE NR 2 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie skróconego dnia pracy

ZARZĄDZENIE NR 3 z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie dnia wolnego

ZARZĄDZENIE NR 4 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad studiowania na WGSR

ZARZĄDZENIE NR 5 z dnia 17 września 2015 roku w sprawie godzin dziekańskich na WGSR

ZARZĄDZENIE NR 6 z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji stypendialnej na rok akdemicki 2015/2016

ZARZĄDZENIE NR 7 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie stosowania przelicznika 1,5 do zrealizowanej liczby godzin regularnych

ZARZĄDZENIE NR 8 z dnia 3 grudnia 2015 roku w  sprawie godzin dziekańskich na WGSR

ZARZĄDZENIE NR 9 z dnia 15 grudnia 2015 roku w  sprawie dnia wolnego na WGSR

 

2014

ZARZĄDZENIE NR 1 z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie wysokości opłaty za nostryfikację dyplomu

ZARZĄDZENIE NR 2 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2013/2014

ZARZĄDZENIE NR 3 z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 4 z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie przeprowadzenia hospitacji na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych

ZARZĄDZENIE NR 5 z 19 grudnia 2014 w sprawie dnia wolnego