Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej

English version


Nasz adres:
Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
ul. Krakowskie Przedmieście 32  (klatka D)
00-927 Warszawa
tel. (0-22) 55 20 650
fax: (0-22) 55 20 650
 
Godziny pracy sekretariatu ZRIPL:  9.30-14.30 (pon-czw)
W piątki nieczynne.

O nas

Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej (ZRiPL) to dynamiczny ośrodek badawczy i dydaktyczny prowadzący interdyscyplinarne studia w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego, a w szczególności:
 • czynników wpływających na lokalny rozwój ekonomiczny
 • atrakcyjności inwestycyjnej
 • wykorzystania środków europejskich do promowania rozwoju
 • mechanizmów polityki lokalnej i regionalnej


ZRiPL zatrudnia w tej chwili 12 osób (w tym 9 pracowników etatowych i 3 doktorantów), ale współpracuje z szerokim gronem badaczy z różnych dyscyplin.

W ciągu ostatnich lat roku pracownicy ZRiPL brali udział w wielu międzynarodowych i krajowych projektach badawczych, w tym koordynowali udział Polski w dwóch międzynarodowych programach finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach VI Programu Ramowego. Według sprawozdania Zespołu Dziekańskiego za lata 2005-2008, ponad 70%, a wg sprawozdania za lata 2009-2011 ponad 1/3 grantów badawczych realizowanych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych przypada na nasz Zakład.

Zakład utrzymuje ożywione międzynarodowe kontakty naukowe. W maju 2006 zorganizowaliśmy konferencję naukową European Urban Research Association "Cities in City Regions", w której wzięło udział ponad 120 uczestników z 26 krajów. Od stycznia 2005 do września 2010 kierownik Zakładu prof. Paweł Swianiewicz był przewodniczącym European Urban Research Association, dziś jest członkiem zarządu tej organizacji.

W listopadzie 2008 razem z Kołem Naukowym Studentów Gospodarki Przestrzennej Spatium oraz przy wsparciu finansowym programu LGI / Open Society Institute w Budapeszcie i Rady Europy zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję Lessons Learned from Territorial Consolidation Reforms - the European Experience. W konferencji wzięło udział 49 uczestników z 21 krajów. Materiały pokonferencyjne zostały przyjęte do druku w serii publikacji LGI w Budapeszcie oraz w renomowanym czasopiśmie Local Government Studies.

Nasi doktoranci regularnie uczestniczą w szkołach letnich organizowanych przez europejskie organizacje naukowe (w ostatnich latach: w 2005 - w Budapeszcie, w 2006 - w Goteborgu, w 2007 - w Turynie, w 2008 - w Ghent, w 2010 - w Kristiansand, w 2012 - w Münster, w 2013 - w Paryżu).

Pracownicy ZRiPL są autorami licznych ekspertyz przygotowywanych na zlecenie rządu polskiego, władz lokalnych i regionalnych, a także instytucji międzynarodowych takich jak Bank Światowy, Rada Europy, Open Society Institute i Brytyjskie Ministerstwo do spraw Rozwoju Międzynarodowego.

 

Na stronie ZRiPL na Facebooku udostępniamy aktualności z życia Zakładu.


 

Kierownik jednostki: prof. dr hab. Paweł Swianiewicz

Imię i nazwisko WWW Email Telefon Konsultacje
mgr Aksztejn Wirginia
[www] [email]
mgr Bil Michał
[www] [email] 225520650
dr Dąbrowska Anna
[www] [email] 225520650 poniedziałek 13:45-14:45
dr hab. prof. UW Dziemianowicz Wojciech
[www] [email] 225520650 poniedziałek 09:45-10:45
mgr Florczyk Rafał
[www] [email]
dr Gendźwiłł Adam
[www] [email] 225520650
mgr Kopcińska Martyna
[www] [email]
dr Krukowska Joanna
[www] [email] 225520650
mgr Kurniewicz Anna
[www] [email] 225520650
dr hab. Lackowska Marta
[www] [email] 225520650 wtorek 13:30-15:00
mgr Laskowska Agnieszka
[www] [email] 225520650
dr Łukomska Julita
[www] [email] 225520650
mgr Nikitin Urszula
[www] [email]
mgr Peszat Klaudia
[www] [email] 225520650
mgr Picej Aleksandra
[www] [email]
prof. dr hab. Swianiewicz Paweł
[www] [email] 225520629
dr Szmigiel-Rawska Katarzyna
[www] [email] 225520650
mgr Szturo-Over Maria
[www] [email] 225520650
dr Żuber Piotr
[www] [email] 225520650

Działalność badawcza

W Zakładzie Rozwoju i Polityki Lokalnej realizowanych jest wiele międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Szczegółowe informacje o aktualnie prowadzonych i zakończonych w ostatnich latach projektach znajdują się w zakładce "Projekty badawcze".
Nasi studenci są zapraszani do udziału w większości projektów badawczych prowadzonych w Zakładzie.

Działalność dydaktyczna

Od roku 2006/2007 ZRiPL prowadzi specjalność "Planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego" na uzupełniających studiach magisterskich z gospodarki przestrzennej. Program studiów na naszej specjalności znajduje się tutaj (kod dla pierwszego roku: D-GP-PLA-1MGR, kod dla drugiego roku: D-GP-PLA-2MGR).

Przedmioty wykładane w ramach specjalizacji układają się w cztery główne bloki tematyczne:
 • planowanie rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • funkcjonowanie samorządów terytorialnych jako instytucji politycznych i podmiotów zarządzania rozwojem,
 • planowanie przestrzenne,
 • przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej.

Program koncentruje się na zagadnieniach dotyczących Polski, ale duża uwaga przywiązywana jest do kontekstu europejskiego, który ma zasadnicze znaczenie dla współczesnych procesów rozwoju regionalnego i lokalnego. Dobór zajęć jest zgodny z profilem naukowym prowadzących wykłady i ćwiczenia, co pozwala na odwoływanie się do najnowszych teorii, a także wyników i przykładów pochodzących ze współczesnych badań związanych z omawianymi zagadnieniami.

Seminaria magisterskie w ramach specjalności prowadzą prof. Paweł Swianiewicz, prof. Andrzej Kowalczyk oraz dr hab. Wojciech Dziemianowicz. Możliwe jest także przygotowanie pracy magisterskiej związanej z przyrodniczymi podstawami gospodarki przestrzennej w ramach seminarium prowadzonego przez prof. Katarzynę Ostaszewską.

W ostatnich latach nasi studenci zdobywali nagrody w kolejnych edycjach organizowanego przez miesięcznik "Samorząd Terytorialny" konkursu na najlepsze prace licencjackie i magisterskie  z zakresu samorządu i rozwoju lokalnego.

W 2011, 2012 i 2013 roku nagrody za najlepszą pracę licencjacką zdobywali w tym samym konkursie nasi wychowankowie: Kamil Przyborowski (I miejsce za pracę „Zadłużenie lokalne w Polsce, problem nadmiernego zadłużenia gmin na przykładzie gminy Jeziora Wielkie”), Anna Kurniewicz (I miejsce za pracę „Zmiany w funkcjonowaniu jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego w Gdańsku”) i Michał Bil (II miejsce za pracę „Związki międzygminne jako przykład współpracy samorządów lokalnych w Polsce”).

W kategorii prac magisterskich nagrody zdobywali kolejno:
 • w 2005 roku Tomasz Śliwiński otrzymał I nagrodę za pracę "Czynniki różnicujące wykorzystanie środków Unii Europejskiej przez samorządy na przykładzie programu SAPARD",
 • w 2006 roku Katarzyna Kwiecińska otrzymała I nagrodę za pracę "Międzynarodowa współpraca partnerska samorządów województwa podkarpackiego",
 • w 2007 roku Paulina Nowicka otrzymała I nagrodę za pracę "Konkursy i rankingi dla samorządów jako narzędzie promocji gmin",
 • w 2008 Magdalena Wilamowska otrzymała wyróżnienie za pracę "Wpływ form organizacyjno-prawnych na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw komunikacji miejskiej"
 • w 2010 roku Joanna Krukowska otrzymała I nagrodę za pracę "Wielokadencyjni liderzy lokalni w samorządzie"
 • w 2013 roku Karolina Olszowiec otrzymała II nagrodę za pracę „Polityczny wymiar miejskich jednostek pomocniczych w kontekście teorii karier”.
 
W 2009 roku Marta Lackowska zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie miesięcznika "Samorząd Terytorialny" na najlepszą pracę doktorską (za pracę "Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce").

Studia prowadzone w naszym zakładzie przygotowują do pracy w:
 • urzędach centralnych zajmujących się rozwojem regionalnym i lokalnym,
 • urzędach samorządowych,
 • instytucjach publicznych i prywatnych zajmujących się wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej.

Naszą absolwentką jest m.in. Minister Magdalena Młochowska (Wilamowska) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

 

 

Poniżej została zamieszczona lista tematów prac licencjackich, magisterskich i doktorskich, które były przygowywane w naszym Zakładzie do października 2016 r.

Plik zawierający wskazówki dotyczące przygotowania pracy magisterskiej pod kierunkiem prof. Pawła Swianiewicza można ściągnać tutaj.

 • Prace licencjackie
 • Prace licencjackie pisane pod kierunkiem prof. Pawła Swianiewicza:
 • Braksal Maciej 2007 - Wpływ Centrum Handlowego Marki na funkcjonowanie społeczności lokalnej gminy Marki
 • Czubak Dorota 2007 - Wpływ powstania euroregionów na rozwój obszarów przygranicznych W Polsce na przykładzie Euroregionu Pro Europa Viadrina
 • Rydzik Tomasz 2008 - Budżet zadaniowy w Polsce na przykładzie miasta Płock
 • Sobotka Aneta 2008 - Kobiety w polityce samorządowej na przykładzie gminy Jabłonna
 • Sołtyska Agnieszka 2008 - Partycypacja społeczności lokalnej w procesach budżetowych na przykładzie gminy Legionowo
 • Sikorski Tomasz    2009 - Aneksacja miasta Wesoła do m. st. Warszawy
 • Przyborowski Kamil 2010 - Zadłużenie lokalne w Polsce, problem nadmiernego zadłużenia gmin na przykładzie gminy Jeziora Wielkie
 • Kurniewicz Anna 2011 - Zmiany w funkcjonowaniu jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego w Gdańsku
 • Janowski Piotr 2011 - Urynkowienie usług komunalnych w zakresie wywozu odpadów stałych na przykładzie gminy Raszyn
 • Bil Michał 2012 - Związki międzygminne jako przykład współpracy samorządów lokalnych w Polsce
 • Marchewka Małgorzata Katarzyna 2015 - Wyrównanie poziome w Polsce - problemy, propozycje zmian.
 • Porczak Alicja 2016 - Rola konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym na przykładzie planu miejscowego rejonu Pałacu Kultury i Nauki.
 • Kulbacka Patrycja 2016 - Postrzeganie roli obwodnicy Augustowa przed procesem budowy i po jego ukończeniu.
 • Prace licencjackie pisane pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Dziemianowicza, prof. UW:
 • Kociszewska Sylwia 2005 - Atrakcyjność inwestycyjna gminy Różan
 • Kowalska Karolina 2005 -  Atrakcyjność inwestycyjna gminy Bielsk Duży
 • Majkowski Piotr 2005 - Atrakcyjność inwestycyjna gminy Ząbki
 • Mucha Magdalena 2005 - Atrakcyjność inwestycyjna gminy Ożarów Mazowiecki
 • Sobieraj Renata 2005 - Atrakcyjność inwestycyjna gminy Czernice Borowe
 • Sudra Paweł 2005 - Atrakcyjność inwestycyjna gminy Zakroczym
 • Trędota  Katarzyna 2005 - Atrakcyjność inwestycyjna gminy Siedlce
 • Plamowska Joanna 2006 - Lider lokalny a kierunki rozwoju gminy Grodzisk Mazowiecki
 • Rychlewska Paulina 2006 - Prognoza zmian ludnościowych w województwie mazowieckim w latach 2005-2030.
 • Błoński Michał    2007 - Polityka inwestycyjna najbiedniejszych gmin na Mazowszu.
 • Górska Anna 2007 - Relacje nauka - biznes na przykładzie Uniwersytetu Eberharda Karola w Tybindze i firm z okręgu Tybinga
 • Izdebska Anna 2007 - Międzynarodowe targi w Polsce jako czynnik rozwoju lokalnego. Na przykładzie Poznania, Kielc, Bydgoszczy, Olsztyna, Lublina i Rzeszowa
 • Jarzębowska Anna 2007 - Polityka promocyjna miasta na przykładzie Wrocławia - wschodzącej metropolii w Europie Środkowo - Wschodniej
 • Kędzior Elżbieta 2007 - Na obiad do Warszawy, na kawę do Łodzi - czyli Łódź i Warszawa jako bipolarna metropolia
 • Klenkiewicz Joanna 2007 - Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - czynniki lokalizacji. Bliższe spojrzenie na system obsługi inwestorów obejmujący Warszawę
 • Kołacz Paulina 2007 - Transformacja gospodarcza na przykładzie zakładów mechanicznych Ursus
 • Głębocka Anna 2007 - Rozwój społeczno - gospodarczy gminy Michałowice w kontekście renty położenia w sąsiedztwie Warszawy
 • Strzelecka Agnieszka 2007 - Motywy zmian siedzib spółek z kapitałem zagranicznym w Polsce
 • Trammer Karol 2007 - Regionalizacja kolei.Kierunki reformy kolei regionalnych w Polsce
 • Wojtowicz Jacek 2007 - Zróżnicowanie i rola społeczna terenów zielonych na przykładzie Warszawy
 • Woźniak Paulina 2007 - Grodzisk Mazowiecki- gmina przedsiębiorcza. Polityka proinwestycyjna władz gminy Grodzisk Mazowiecki
 • Żuchowska Monika 2007 - "Trójkąt turystyczny" jako potencjalny czynnik wzrostu konkurencyjności miast na przykładzie Puław, Kazimierza Dolnego i Nałęczowa
 • Żurek Łukasz 2007 - Funkcjonowanie branży poligraficzno-wydawniczej na obszarze Warszawy i okolic w kontekście koncepcji klastrów
 • Anteczek Tomasz 2008 - Czynniki lokalizacji usługowych przedsiębiorstw motoryzacyjnych w granicach gminy Nadarzyn
 • Bazylów Urszula 2008 - Wizerunek Pragi Północ w oczach jej mieszkańców
 • Biernat Katarzyna 2008 - Przedszkola i szkoły międzynarodowe jako czynnik przyciągania kapitału zagranicznego
 • Bojanowska Ilona 2008 - Teoria gron przedsiębiorczości w odniesieniu do funkcjonowania branży IT w Warszawie w latach 2005 - 2007
 • Charytonowicz Joanna 2008 - Instrumenty wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Madrycie w latach 2005-2008
 • Chmielewska Monika 2008 - Adaptacja marketingowych sposobów zarządzania w sektorze publicznym - przykład Wołomina
 • Izdebska Ilona 2008 - Czynniki lokalizacji korporacji transnarodowych w centrum Warszawy - opinie inwestorów
 • Jaworska Edyta 2008 - Relacje Urzędu Miasta st. Warszawy ze szkolnictwem wyższym publicznych w Warszawie w okresie 2004-2008 r.
 • Mech Agata 2008 - Relacje nauka-biznes na przykładzie Politechniki Warszawskiej
 • Nowocin Kamil 2008 - Organizacja i działania małego przedsiębiorstwa usługowego w Warszawie na tle teorii lokalizacji w gospodarce przestrzennej
 • Ostrowska Agata 2008 - Uniwersytet Warszawski jako element regionalnego systemu innowacji na Mazowszu
 • Pawelczyk Sylwia 2008 - Centrum a obrzeża w kontekście lokalizacji siedzib największych przedsiębiorstw sektora przemysłowego w Warszawie
 • Pawluczuk Magda    2008 - Funkcjonowanie branży farmaceutycznej na obszarze Warszawy w kontekście koncepcji klastrów
 • Pieńkowska Anna 2008 - Władze samorządowe Warszawy i Gdańska wobec problemu przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (lata 2002-2007)
 • Rebkowiec Grzegorz 2008 - Czynniki lokalizacji firm numizmatycznych w Warszawie
 • Rychlewska Paulina 2008 - Razem czy osobno? Zmiany w ustroju stolicy spowodowane "ustawą warszawską"
 • Samotyjek Marta    2008 - Stosunek administracji publicznej do wy-branych problemów Warszawy i Mazowsza
 • Śliwka Agata 2008 - Relacje nauka-biznes na przykładzie Politechniki Warszawskiej 
 • Wilkiewicz Agata 2008 - Władze lokalne wobec przyciągania inwestycji zagranicznych w Warszawie i Poznaniu
 • Wocial Małgorzata 2008 - Rola organizacji zrzeszających przedsiębiorców w tworzeniu regionalnego systemu innowacji na Mazowszu
 • Garbaczewski Maciej 2009 - Relacje między dokumentami strategicznymi na przykładzie województw lubelskiego i śląskiego.
 • Pieńkos Mikołaj 2009 - Wpływ metra warszawskiego na rozwój lokalny na przykładzie stacji Racławicka.
 • Chrapkowska Maja 2009 - Przestrzeń kulturowo-rekreacyjna warszawskiego Powiśla - potencjał, percepcja, perspektywy.
 • Charkiewicz Jan 2009 - Rozwój peryferyjnych gmin województwa mazowieckiego w świetle teorii biegunów wzrostu. Analiza przypadków.
 • Jesiotr Aleksandra 2009 - Instrumenty wsparcia MSP na przykładzie Otwocka.
 • Ludwiszewski Cezary 2009 - Funkcje centralne Warszawy na przykładzie Teatru Bajka
 • Belkiewicz Małgorzata 2009 - Ciągłość władzy i sieci współpracy jako czynniki rozwoju lokalnego na przykładzie Mińska Mazowieckiego
 • Iwan Tomasz 2009 - Rola władz samorządowych na poziomie lokalnym w rozwoju kultury fizycznej na przykładzie gminy Piaseczno
 • Peszat Klaudia 2010 - E-administracja na Mazowszu – stan i uwarunkowania rozwoju na poziomie lokalnym
 • Olszowiec Karolina 2010 - Relacje władz lokalnych ze srodowiskiem przedsiebiorców w Płocku
 • Baczyńska Nina 2010 - Klimat współpracy w radzie – czynniki sprzyjające na przykładzie gmin Polski Wschodniej
 • Sędek Oliwia 2010 - Współpraca gmin z miastem stołecznym w ramach Obszaru Metropolitalnego Warszawy
 • Pasek Karol 2010 - Pasywne Mazowsze – analiza porównawcza na poziomie lokalnym
 • Kornatka Anna 2011 - Atrakcyjność iwestycyjna zróżnicowanych wielkościowo gmin na przykładzie Grodziska Mazowieckiego i Warszawy
 • Jasińska Olga 2013 - Atrakcyjnośc inwestycyjna gminy Grodzisk Mazowiecki ze względu na miękkie czynniki lokalizacji.
 • Lewandowska Magda Agata 2013 - Działania władzy lokalnej a atrakcyjność jednostki terytorialnej dla podmiotów gospodarczych na przykładzie gminy Błonie
 • Lelonek Dominik 2015 - Iława i Ostróda a inteligentne specjalizacje województwa warmińsko-mazurskiego
 • Puchalska Kinga 2015 - Polityka publiczna na rzecz wspierania klastra na przykładzie Doliny Lotniczej.
 • Jasińska Olga Marzena 2015 - City placement jako impuls do tworzenia lokalnych i regionalnych sieci współpracy.
 • Oleszkin Karolina 2017 - Czynniki angażowania się mieszkańców w proces aktualizacji strategii Warszawa2030

 • Prace licencjackie pisane pod kierunkiem dr Katarzyny Szmigiel-Rawskiej:
 • Gronowski Patryk 2009 - Postrzeganie korzyści i barier w zagranicznej współpracy samorządów na przykładzie gmin mazowieckich
 • Smolik Anna 2010 - Korzyści i bariery współpracy euroregionalnej na przykładzie gmin pogranicza zachodniego i wschodniego
 • Cira Agelika Paulina 2011 - Wpływ inwestycji sportowej na lokalny rozwój gospodarczy na przykładzie Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Miętnem w gminie Garwolin
 • Sekuła Aleksandra 2011 - Wpływ bezpośrednich iwestycji zagranicznych na rozwój społeczno-ekonomiczny gminy na przykładzie Polifarb Pilawa S.A. i gminy Pilawa
 • Rodziewicz Ewa Małgorzata 2011 - Wpływ funkcjonowania 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej na lokalną przedsiębiorczość
 • Kadłubowski Jarosław 2011 - Wpływ sąsiedztwa Kampinoskiego Parku Narodowego na lokalizowanie działalności gospodarczej w gminie Izabelin
 • Laskowska Agnieszka 2012 - Polityka na rzecz endogennego rozwoju przedsiębiorczości w gminie Zakliczyn. Przykład małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Olszewska M. 2012 -  Warszawa wobec Wisły. Postrzeganie sposobu zagospodarowania nadbrzeża Wisły przez mieszkańców w wieku 20-30 lat.
 • Lis Karolina 2014 - Dystrybucja środków finansowych UE w województwie mazowieckim w kontekście teorii biegunów wzrostu.
 • Rybus Marta 2014 - Centrum Przedsiębiorczości Smolna jako instrument proprzedsiębiorczej polityki miasta.
 • Czapla Dominika 2015 - Partnerstwo we współpracy terytorialnej wokół Domu Polski Wschodniej w Brukseli.
 • Fabisiak Anna 2015 - Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wobec doświadczenia w sformalizowanej współpracy - poownanie obszarów funkcjonowania Warszawy i Poznania.
 • Gargoła Estera 2016 - Czynniki wpływające na budowanie partnerstwa transgranicznego między Białą Podlaską a Brześciem.
 • Szybka Dominika 2016 - Polityka Zagraniczna Warszawy w świetle koncepcji Benjamina Barbera
 • Ślawska Justyna 2017 - Współpraca gminno-powiatowa w świetle teorii agencji
 • Melon Beata 2017 - Współpraca międzygminna dotycząca pomocy społecznej na przykładzie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Chynów, Otwock, Grodzisk Mazowiecki
 • Prace licencjackie pisane pod kierunkiem dr Joanny Krukowskiej:
 • Pyl Bartosz 2015 - Organizacja publicznego transportu zbiorowego na przykładzie Grodziska Mazowieckiego.
 • Komorowski Łukasz 2015 - "Janosik" na Mazowszu. System poziomego wyrównania dochodów na przykładzie gmin i powiatów województwa mazowieckiego.
 • Gano Katarzyna 2016 - Wielokadencyjnośc burmistrzów w polskich gminach. Studium przypadku gminy Pilawa.
 • Żebrowski Marcin 2016 - Zaangażowanie społeczne w procesie rewitalizacji na przykładzie Śródmieścia Łodzi.
 • Rychlik Kamil 2017 - Aktywność prezydenta na portalu społecznościowym a partycypacja społeczna mieszkańcow Starachowic
 • Zawadka Marlena 2017 - Inwestycje samorządów gminnych w odnawialne źródła energii w latach 2007-2013
 • Rogalska Sara Magdalena - 2017 - Wydatki budżetowe zamożnej gminy na przykładzie Kleszczowa


 • Prace licencjackie pisane pod kierunkiem dr Marty Lackowskiej:
 • Rutkowski Krzysztof 2011 - Formy współpracy międzygminnej w obszarach metropolitalnych, a polityka aneksji Rzeszowa
 • Picej Aleksandra 2013 - Współpraca międzygminna na przykładzie Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.
 • Florczyk Rafał 2013 - Współpraca w Obszarze Metropolitalnym Warszawy w sferze transportu zbiorowego na przykładzie Legionowa i Warszawy
 • Wojtaś Emilia 2013 - Wpływ istnienia przejścia granicznego na rozwój lokalny gmin województwa lubelskiego
 • Maciejewska Paulina 2013 - Wydarzenia kulturalne jako forma promocji miasta. Studium przypadku miasta Lublina
 • Oracka Joanna 2013 - Pozyskiwanie funduszy unijnych przez samorządy gminne województwa mazowieckiego
 • Orczykowska Katarzyna Maria 2013 - Wykorzystywanie środków z Unii Europejskiej jako element polityki rozwoju na przykładzie gminy Piaseczno
 • Rudnicki Radosław 2014 - Jakość fukcjonowania warszawskiej komunikacji miejskiej według użytkowników
 • Lewkowicz Grzegorz 2014 - Stan rozwoju e-administracji w województwie podlaskim na poziomie lokalnym administracji publicznej.
 • Malinowski Piotr 2014 - Wyrównianie różnic rozwojowych za pomocą funduszy Unii Europejskiej na przykładzie gmin województwa podlaskiego.
 • Korna Roksana 2015 - Gmina Piaseczno - sypialnia dla Warszawy i efekt urban sprawl czy samodzielnie rozwijający się samorząd?Rychlik Kamil 2017 - Aktywność prezydenta na portalu społecznościowym a partycypacja społeczna mieszkańcow Starachowic

 • Prace licencjackie pisane pod kierunkiem dr Julity Łukomskiej:
 • Sosińska Agnieszka Beata 2013 - System odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców w warunkach konkurencji na rynku oraz konkurencji o rynek na przykładzie Legionowa
 • Śliwka Maciej 2014 - Rozwój publicznych środków przewozu pasażerów na przykładzie polityki transportowej w obszarze metropolitalnym Warszawy.
 • Socik Katarzyna Izabela 2014 - Świadczenie gminnych usług kulturalnych jako element polityki lokalnej na przykładzie Józefowa.
 • Zieliński Jakub 2015 Działalnośc grup producentów owoców a rozwój lokalny w gminie Belsk Duży.
 • Markiewicz Agnieszka 2015 - Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej na przykładzie gminy Karczew.
 • Sierota Magdalena 2015  - Polityka podatkowa gminy w zakresie podatku od środków transportowych na przykładzie gminy Jektorów.
 • Brudzyński Damian 2015 - Koncepcja neofunkcjonalizmu we współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego na przykładzie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej.
 • Bielska Aleksandra 2016 - Rola czynników politycznych w kształtowaniu cen za wodę i ścieki na przykładzie gmin województwa lubelskiego.
 • Burczenik Michał Aleksander 2016 - Transport publiczny w Obszarze Metropolitalnym Warszawy z punktu widzenia użytkownika na przykładzie Mińska Mazowieckiego.
 • Olczak Martyna 2016 - Skutki potencjalnej reformy podatku od nieruchomości dla budżetu lokalnego na przykładzie gminy Błonie.
 • Wyglądała Magdalena Ewa 2016 - Zróżnicowanie cen za dostarczanie wody i odbiór ścieków między gospodarstwami domowymi, a przedsiębiorstwami w gminach województwa dolnośląskiego.
 • Paszkiewicz Agata 2016 - Czynniki różnicujące ceny za usługi wodociągowo-kanalizacyjne w gminach województwa pomorskiego w ltach 2013-2015.
 •  
 • Prace licencjackie pod kierunkiem dr Adama Gendźwiłła:
 • Reszke Krzysztof 2015 - Sukcesy wyborcze bezpartyjnych kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów w wyborach samorządowych w 2014 r.
 • Jaworska Aneta 2016 - Zróżnicowanie i dostępność programów wyborczych kandydatów na prezydentów największych miast w Polsce.
 • Kwiatkowska Katarzyna 2016 - Analiza czynników lokalizacji regonalnych portów lotniczych na przykładzie lotniska Modlin.
 • Gołąb Marcin 2016 - Czynniki wpływające na realizację  projektów w ramach I budżetu partycypacyjnego w Warszawie.
 • Urzyczyn Magdalena Maria  2016 - Budżet partycypacyjny a wydatki publiczne. Na przykładzie dwóch dzielnic m.st. Warszawy: Bielany i Wola.
 • Śliczniak Dominik 2016 - Rozwój bez strategii? Charakterystyka gmin nieposiadających strategii rozwoju w województwie mazowieckim.
 • Olszewski Kamil 2017 - Zaangażowanie obywateli w proces realizacji projektów z Budżetu Partycypacyjnego na przykładzie Dzielnicy Praga Południe
 • Binek Maria 2017 - Radny jako reprezentant - style reprezentacji radnych miasta Bełhatowa
 
Prace licencjackie pod kierunkiem dr Anny Dąbrowskiej:

 1. Kapusta Ewa 2017 - Partycypacja społeczności lokalnej na przykładzie miasta Białystok
 •  
 • Prace magisterskie
 • Prace magisterskie pisane pod kierunkiem prof. Pawła Swianiewicza:
 • Jurkowski Michał 2006 – Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi na przykładzie Otwocka
 • Nowicka Paulina 2006 - Rankingi i konkursy samorządowe w promocji gminy. I nagroda w konkursie "Samorządu terytorialnego" na najlepszą pracę magisterską
 • Monika Olszewska 2006 - Współpraca międzynarodowa samorządów województwa podlaskiego
 • Szymiel Katarzyna 2006 – Czynniki różnicujące postrzeganie samorządów w oczach opinii publicznej
 • Wilamowska Magdalena 2007 – Wpływ form organizacyjno-prawnych na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw komunikacji miejskiej
 • Firchał Łukasz 2007 – Zróżnicowanie regionalne absorpcji funduszy strukturalnych przez sektor MSP w Polsce.
 • Jaczewski Paweł 2007 – Wpływ GIS na sprawność działania urzędu na przykładzie miasta Łódź
 • Fajkowska Joanna 2008 - Wpływ BIZ na rozwój lokalny w oczach społeczności lokalnej na przykładzie Płocka
 • Bugaj Marta 2008 - Absorpcja funduszy strukturalnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie mazowieckim na przykładzie działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Gójska Katarzyna 2009 - Poczucie identyfikacji społeczności powiatu mińskiego z metropolią warszawską
 • Miastowska Aleksandra 2009 - Model partnerstwa w realizacji polityki miejskiej na przykładzie programów rewitalizacji w wybranych dzielnicach Lublina
 • Szczypkowska Hanna 2009 - Citta slow jako przykład udziału polskich samorządów lokalnych w międzynarodowych sieciach współpracy
 • Nowak Karolina 2009 - Urzędnik administracji samorządowej w modelu kariery i modelu stanowisk-na przykładzie Francji i Polski
 • Matyjek Krzysztof 2009 - Byłe miasta wojewódzkie: czy warto było zostać miastem na prawach powiatu?
 • Krukowska Joanna 2009 - Wielokadencyjni liderzy lokalni w samorządach
 • Waćko Katarzyna 2009 - Zdolność kredytowa samorządów w świetle aktualnych i planowanych rozwiązań prawnych
 • Skirzyńska Ewelina 2009 - Rola konsultacji społecznych w przygotowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na przykładzie planu rejonu pod Skocznią w Warszawie
 • Marczewski Maciej 2009 - Warsaw Destination Alliance jako przykład aktywności sektora prywatnego w marketingu terytorialnym
 • Urbanowicz Ewa 2010 - Rynek usług w zakresie gospodarki odpadami w Warszawie
 • Kazem-Bek Michał 2010 - Zastosowanie systemu zarządzania jakością w funkcjonowaniu urzędów gminnych na przykładzie Śremu i Bychawy
 • Ślepowrońska Katarzyna 2010 - Kontakty ze społecznością lokalną w pracy radnego
 • Sobotka Aneta 2010 - Przestrzenne zróżnicowanie wyników egzaminu gimnazjalnego w Warszawie
 • Jurgiel Paulina 2010 - Co oznacza bezpartyjność polityka lokalnego? Analiza na przykładzie gmin Gdynia, Pruszków i Józefów
 • Trammer Karol 2010 - Stacja Włoszczowa Północ. Studium lobbingu i rozwoju lokalnego.
 • Barszczewska Katarzyna 2010 - Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
 • Charytonowicz Joanna 2011 - Szmulowizna w swietle Teorii Scen Miejskich w latach 2008-2010
 • Hackiewicz Michał 2011 - Konflikty społeczne w procesie planowania i budowy dróg w Polsce, na przykładzie obwodnicy Milanówka i Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi 719.
 • Purzyński Marcin 2011 - Realizacja WPI na przykładzie Skierniewic.
 • Pieńkos Mikołaj 2012 - Realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego na przykładzie dwóch gmin wiejskich w województwie mazowieckim
 • Wasilewska Eliza 2012 - Związki bliźniacze samorządu gminnego na przykładzie jednostek województwa pomorskiego
 • Chrapkowska Maja 2012 - Dzielnicowe domy kultury w Warszawie jako instrument lokalnej polityki kulturalnej
 • Olszowiec Karolina 2012 - Polityczny wymiar miejskich jednostek pomocniczych w kontekście teorii karier
 • Szajewska Natalia 2012 - Funkcjonowanie funduszu sołeckiego w praktyce
 • Sołtyska-Jabłońska Agnieszka 2012 - E-demokracja - Internet jako narzędzie komunikacji pomiędzy samorządem a społecznością lokalną na przykładzie gminy Żyrardów
 • Jędrzejowski Andrzej 2013 - Gość czy gospodarz? Tożsamość terytorialna mieszkańców gminy Lesznowola
 • Przyborowski Kamil 2013 - Bezkonkurencyjni liderzy lokalni-stan i uwarunkowania rozwoju zjawiska bezalternatywnych wyborów w polskich samorządach gminnych.
 • Rak Agnieszka 2013 - Relacje władz miasta z przedsiębiorcami na przykładzie zamknięcia ulic Targowej i Świętokrzyskiej w Warszawie
 • Belkiewicz Małgorzata 2013 - Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
 • Sikorski Tomasz 2013 - Wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako czynnik rozwoju lokalnego, na przykładzie Starego Miasta w Zamościu
 • Byłeń Adrian 2013 - Wpływ organizacji EURO 2012 na wieloletnie planowanie inwestycyjne i finansowe wybranych gmin województwa mazowieckiego
 • Kurniewicz Anna 2013 – Konflikty w polityce decentralizacji wewnątrzmiejskiej na przykładzie Białegostoku i Poznania 
 • Ludwiszewski Cezary 2013 – Realizacja Programu URBACT II „Joining Forces” jako próba usprawnienia zarządzania Krakowskim Obszarem metropolitalnym
 • Pużyńska Małgorzata 2014 - Aktywność społeczna i publiczna mieszkańców Saskiej Kępy i Kamionka.
 • Bil Michał 2014 - Fundusz sołecki w gminach w latach 2010 -2012. Analiza finansowa.
 • Niedziałek Ewa Joanna 2014 - Integracja obszarów przygranicznych - przypadek województwa lubuskiego i kraju związkowego Brandenburgia.
 • Krupiński Piotr 2014 - Rola jednostki pomocniczej we współrządzeniu gminą na przykładzie gminy Raszyn.
 • Kępczyńska Aleksandra 2015 - Roczny program współpracy - kolejny "półkownik"? Analiza na przykładzie Grodziska Mazowieckiego.
 • Oracka Joanna Maria 2015 - Lokalne Karty Dużej Rodziny w polskich samorządach gminnych.

Jaroniec Katarzyna 2015 - Przejawy europeizacji w lokalnych grupach działania na przykładzie Lokalnej Grupy działania "Ziemia Chełmońskiego".

Hanusewicz Joanna 2016 - Rozpowszechnienie serwisów społecznościowych w polskich samorządach terytorialnych.

 1. Sierota Magdalena 2016 - Wieloletni Plan Inwestycyjny jako narzędzie planowania strategicznego w dużych miastach - przypadek Wrocławia
 2. Komorowski Łukasz 2017 - Dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego. Co zmienia się bezpłatna komunikacja?
 3. Kowalczyk Mateusz 2017 - Potencjalne skutki realizacji ustawy o związkach metropolitalnych z 2015 r. dla finansowania publicznego transportu zbiorowego
 4. Tatar Kinga 2017 - Czynniki różnicujące poziom cen nieruchomości mieszkaniowych na terenie Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego
 5. Beszczyńska Katarzybna Julia 2017 - Przestrzeń przemysłów kreatywnych - nowe kierunki rozwoju sektora kreatywnego w Warszawie
 • Prace magisterskie pisane pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Dziemianowicza, prof. UW:
 • Podworski Jakub 2005 – Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w układzie sektorowym. Próba wyjaśnienia na gruncie teorii naśladownictwa F. T. Knickerbockera.
 • Michalak Marcin - Rola klubu piłkarskiego w tworzeniu funkcji metropolitarnych miasta-na przykładzie Miasta Stołecznego Warszawa i KP Legia Warszawa S.S.A.
 • Rychlewska Paulina 2008 – Czynniki osobowościowe czy społeczno-ekonomiczne - co decyduje o pozostaniu na następną kadencję?
 • Plamowska Justyna 2009 – Rola centrów obsługi inwestora na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym w przyciąganiu kapitału zagranicznego do Polski. Strategia czy przypadek?
 • Żuchowska Monika 2009 – Samoorganizacja przedsiębiorców jako czynnik wzrostu aktywności eksportowej.
 • Izdebska Anna 2009 – Konkurencja o kapitał ludzki na przykładzie Łodzi, Warszawy i Wrocławia.
 • Górska Anna 2009 – Przedsiębiorczość studentów na przykładzie wybranych uczelni warszawskich.
 • Kędzior Elżbieta 2009 – Niepełnosprawni przedsiębiorcy - portret środowiska na tle działalności samorządu terytorialnego.
 • Lewandowska Anna 2009 – Samorząd lokalny i instytucje otoczenia biznesu w pokonywaniu barier rozwoju przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Pruszkowa.
 • Jarzębowska Anna 2009 – Zaufanie w działalności gospodarczej na przykładzie Pruszkowa.
 • Janeczek Paulina 2009 – Interwencja publiczna a rozwój MSP na przykładzie programu Phare-Struder.
 • Kołacz Paulina 2010 – Polska sfera nauki jako podstawa dla innowacyjnej gospodarki. Prawda czy mit?
 • Smolarek Artur 2010 – Przedsiębiorczość i bariery jej rozwoju na przykładzie Ożarowa Mazowieckiego.
 • Ostrowska Agata 2010 – Peryferyjne ośrodki subregionalne wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy na przykładzie Chełma
 • Pawluczuk Magda 2010 – Łańcuch wartości samorządu na przykładzie miasta i gminy Terespol
 • Katarzyna Biernat 2010 - Skuteczność systemu obsługi inwestora na poziomie lokalnym i regionalnym w pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych na przykładzie województw Polski Wschodniej
 • Pawlak Magdalena 2011 - Zmiany struktury funkcjonalnej Warszawy na przykładzie Woli, Śródmieścia i Pragi Północ
 • Charkiewicz Jan 2012 - Czynniki stymulujące i ograniczające zainteresowanie inwestorów gminami a działania proinwestycyjne samorządów
 • Peszat Klaudia 2012 - Festiwale nauki w Polsce-Forma popularyzacji nauki o cechach sieci
 • Baczyńska Nina 2012 - Rola centrum transferu technologii w regionalnym systemie innowacyjności
 • Rebrowiec Grzegorz 2012 - Znaczenie środków Unii Europejskiej dla rozwoju Ełku
 • Sekuła Aleksandra 2012 - Współpraca gmin obszaru metropolitalnego Warszawy w zakresie promocji gospodarczej
 • Frankowski Jan 2012 - Potencjalne obszary wsparcia innowacyjnych specjalizacji Obszaru Metropolitalnego Warszawy przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
 • Tołkanowicz Małgorzata Barbara 2013 - Polityka dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy a jakość życia w ocenie jej mieszkańców.
 • Burzykowski Cezary 2014 - Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - relacje pomiędzy władzą a inwestorem oraz wpływ na rozwój gminy na przykładzie Grodziska Mazowieckiego.
 • Jurkiewicz Izabella 2014 - Skierniewice w układzie bipolarnym Łódź- Warszawa.
 • Czech Joanna 2014 - Promocja Łodzi.
 • Lewandowska Magda Agata 2015 - Gdy w gminie upada duże przedsiębiorstwo... O kryzysie gospodarki lokalnej na przykładzie Gminy Łapy.
 • Fajs Róża 2015 - Państwowe Gospodarstwa Rolne jako czynnik rozwoju lokalnego na przykładzie gmin Kietrz oraz Dubienka.
 • Pasek Karol 2015 - Fundusze europejskie i ich rola w rozwoju lokalnym na przykładzie Grodziska Mazowieckiego w kontekście Gospodarki Opartej o Wiedzę.
 • Obłąkowska Katarzyna 2015 - Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju lokalnego na przykładzie gmin Mielnik, Białowieża i Ruda Maleniecka.
 • Stobnicka Anna 2016 - Funkcjonowanie e-administracji w najbiedniejszych gminach w Polsce.
 • Śliwka Maciej 2016 - Partycypacja społeczności lokalnej w tworzeniu strategii rozwoju gmin wiejskich.
 • Kruczkowski Karol 2016 - Promocja terenów inwestycyjnych prowadzona przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
 • Socik Katarzyna Izabela 2016 - Zintegrowane Inwestycje terytorialne a rozwój innowacyjności w Polsce na przykładzie miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich
 • Cybulska Magdalena 2017 - Bariery w rozwoju Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
 • Wrótniak Michał 2017 - Sieci partnerskiej współpracy w gminach Turystycznej Czwórki Lubelszczyzny
 • Nowocin Kamil 2017 - Polityka rozwojowa samorządu lokalnego i jej ewaluacja na przykładzie miasta i gminy Piaseczno
 • Fabisiak Anna 2017 - Partycypacja społeczna przy przygotowaniu strategii rozwoju miast wojewódzkich - dobre praktyki czy pozorne uspołecznienie?
 • Walczak Ewelina 2017 - Rozwój gminy Leoncin w świetle koncepcji łańcucha wartości gminy.

 • Prace magisterskie pisane pod kierunkiem dr Katarzyny Szmigiel-Rawskiej:
 • Rabenda Aleksandra 2010 – Społeczny odbiór elektrowni jądrowej przez mieszkańców gminy Żarnowiec i powiatu puckiego
 • Wilkowska Izabela 2010 - Relacje społeczności lokalnych Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego
 • Gronowski Patryk 2012 - Motywy podejmowania współpracy zagranicznej przez polskie samorządy gminne
 • Smolik Anna 2012 - Etapy międzynarodowego partnerstwa regionów na przykładzie województwa dolnośląskiego
 • Kadłubowski Jarosław 2013 - Współpraca w ramach zarządzania dobrami wspólnymi. Uwarunkowania sukcesu na przykładzie parków regionalnych w Brandenburgii i Berlinie
 • Nowicka Justyna 2014 - Europeizacja działalności Samorządów Obszaru Metropolitarnego Warszawy
 • Laskowska Agnieszka 2014 - Polityczne i administracyjne czynniki wpływające na postawę samorządu gminnego w relacjach transgranicznych. Porównanie Nancy i Lublina.

 • Prace magisterskie pisane pod kierunkiem dr hab. Marty Lackowskiej:
 • Kwiatkowska Klaudyna 2013 - Warszawa z Mazowszem, Mazowsze bez Warszawy-w poszukiwaniu sensu regionalnych podziałów administracyjnych
 • Skwarna Marta 2013 - Samorząd lokalny wobec procesu reorganizacji sieci szkolnej
 • Sędek Oliwia 2014 - Formy i dziedziny współpracy jednostek samorządu lokalnego w aglomeracji warszawskiej.
 • Jakubowska Martyna 2014 - Metropolitalna współpraca samorządowa wokół "nieoczywistych" metropolii.
 • Picej Aleksandra 2015 -Sieci współpracy międzygminnej w obszarze metropolitalnym Poznania.
 • Florczyk Rafał 2015 - Legionowo jako ośrodek drugiego rzędu w Obszarze Metropolitalnym Warszawy.
 • Korna Roksana 2015 - Gmina Piaseczno - sypialnia dla Warszawy i efekt urban sprawl  czy samodzielnie rozwijaacy się samorząd?
 • Pawlicki Filip 2016 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne a współpraca metropolitalna w Polsce.
 • Prace magisterskie pisane pod kierunkiem dr Julity Łukomskiej:
 • Wójcicka Katarzyna 2014 - Polityka podatkowa gmin województwa mazowieckiego w zakresie podatku od nieruchomosci.
 • Picej Aleksandra 2015 - Sieci współpracy międzygminnej w obszarze metropolitalnym Poznania.
 • Silwonik Aleksandra 2016 - Próba przydatności narzędzi systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2009 wdrożonego w urzędzie gminy w Polsce
 • Cieślik Kinga Daria 2017 - Polityka w zakresie stref płatnego parkowania polskich miast wojewódzkich

Prace magisterskie pod kierunkiem dr Adama Gendźwiłła:
 • Kopcińska Martyna 2016 - Jednomandatowe okręgi wyborcze a zjawisko dysproporcjalności w wyborach do rad gmin
 • Sosińska Beata Agnieszka 2016 - Budżety partypacyjne w Polsce na przykładzie studium przypadku m.st Warszawy
 • Gabryś Tomasz 2017 - Co kryje się pod "parasolem" hipotezy zaborowej? Przykład wyborów do Sejmu RP z 2015 r.
 • Strzelak Angelika 2017 - Samorząd terytorialny w ścieżkach kariery posłó na Sejm RP
 •  
 • Prace doktorskie
 • Lackowska Marta 2008 -Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce (na przykładzie Wrocławia)
 • Łukomska Julita 2011 - Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce
 • Nowicka Paulina 2013 - Przestrzenne zróznicowanie wykorzystania internetu przez samorzady gminne w Polsce
 • Krukowska Joanna 2014 - Zróżnicowanie polityk rozwojowych realizowanych za pomocą Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013
 •  
 •  

Uwaga: Spis  publikacji, które powstały przed 2010 rokiem zawiera tylko wybrane pozycje. Informacja o liczbie cytowań (przytoczona dla pozycji o ich liczbie przekraczającej 20) została podana na podstawie bazy Publish or Perish (dostęp: listopad 2013 r.).


Czasopisma

ANNA DĄBROWSKA; Katarzyna Szmigiel-Rawska; (2015). Postawy liderów lokalnych wobec współpracy w Obszarze Metropolitalnym Warszawy. MAZOWSZE Studia Regionalne. Vol. (16). p. 87-107

Anna Julia Dąbrowska; Katarzyna Szmigiel-Rawska; (2015). Czynniki kształtujące postawy liderów lokalnych wobec współpracy w Obszarze Metropolitalnym Warszawy. MAZOWSZE Studia Regionalne. Vol. 16(). p. 87-107

Anna Julia Dąbrowska; Marta Mackiewicz; (2012). Determinanty innowacyjności na Mazowszu. MAZOWSZE Studia Regionalne. Vol. (10). p. 53-71

Anna Julia Dąbrowska; Wojciech Dziemianowicz; (2012). Doświadczenia polskich miast w rozwoju opartym na innowacjach - rola administracji samorządowej. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Vol. 141(). p. 153-168

Julita Łukomska; Anna Julia Dąbrowska; (2011). Subregional growth poles in the competition for development factors. Miscellanea Geographica. Vol. (15). p. 133-151

Wojciech Dziemianowicz; Klaudia Peszat; Kamil Przyborowski; (2015). Natura 2000 w kontekście konkurencyjności i możliwości rozwojowych gmin w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne. Vol. (1(59)). p. 86-103

Anna Tucholska; Wojciech Dziemianowicz; (2013). Współczesny Uniwersytet w obliczu zmian. Problemy kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na przykladzie Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Vol. (251). p. 24-37

Wojciech Dziemianowicz; Katarzyna Szmigiel-Rawska; (2012). Działania prorozwojowe samorządu lokalnego na Mazowszu. MAZOWSZE Studia Regionalne. Vol. (11). p. 87-106

Wojciech Dziemianowicz; Anna Dąbrowska; (2012). Doświadczenia polskich miast w rozwoju opartym na innowacjach – rola administracji samorządowej, w: Miasto Innowacyjne - wiedza, przedsiębiorczość, marketing. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Vol. (CXLI). p. 153-168

Wojciech Dziemianowicz; Paulina Nowicka; Jacek Szlachta; Katarzyna Szmigiel-Rawska; (2009). Potencjał rozwojowy gmin województwa lubelskiego. BAROMETR REGIONALNY. Vol. (). p. 25-40

Katarzyna Szmigiel; Wojciech Dziemianowicz; (2007). Pasywność samorządów. WSPÓLNOTA. Vol. (). p. 52-55

Paulina Nowicka; Wojciech Dziemianowicz; (2007). Jak osiągnąć sukces w pozyskiwaniu środków unijnych. WSPÓLNOTA. Vol. (26). p. 52-55

Katarzyna Szmigiel; Wojciech Dziemianowicz; (2006). Konkurencyjność Warmii i Mazur. WSPÓLNOTA. Vol. (29). p. 18-21

Adam Gendźwiłł; (2015). [recenzja] B. Denters i in., Size and Local Democracy. Studia Regionalne i Lokalne. Vol. (1(59)). p. 154-157

Adam Gendźwiłł; (2015). [recenzja] J. Flis, Złudzenia wyboru. Społeczne wyobrażenia i instytucjonalne ramy w wyborach do Sejmu i Senatu. Decyzje. Vol. (23). p. 123-130

Adam Gendźwiłł; (2015). Skąd się biorą głosy nieważne w wyborach do sejmików województw?. Studia Socjologiczne. Vol. (4(219)). p. 33-57

Adam Gendźwiłł; (2015). Czy druga tura wyborów burmistrzów jest potrzebna?. Studia Polityczne. Vol. (4(40)). p. 99-119

Adam Gendźwiłł; Tomasz Żółtak; Jakub Rutkowski; (2015). Niekonkurencyjne wybory, brakujący kandydaci. Dlaczego niektóre komitety wyborcze nie wystawiają kandydatów na burmistrzów?. Studia Regionalne i Lokalne. Vol. (4(62)). p. 64-79

Adam Gendźwiłł; Tomasz Żółtak; Jakub Rutkowski; (2014). O związku partycypacji wyborczej i stabilności poparcia dla partii. Lokalne efekty frekwencyjne w wyborach parlamentarnych w Polsce w latach 2005-2011. Studia Socjologiczne. Vol. 214(3). p. 107-126

Adam Gendźwiłł; Tomasz Żółtak; (2014). Why Nonpartisans Challenge Parties in Local Politics? The (extreme) case of Poland. EUROPE-ASIA STUDIES. Vol. 66(7). p. 1122-1145

Jacek Raciborski; Adam Gendźwiłł; (2014). Jak głosują wyborcy w warunkach preferencyjnych list wyborczych: przypadek Polski. Decyzje. Vol. (). p. 47-70

Adam Gendźwiłł; (2013). Why do Poles (still) dislike political parties? Some survey insights into anti-partyism in Poland, 1995-2011. Polish Sociological Review. Vol. (4(184)). p. 467-483

Adam Gendźwiłł; (2013). [recenzja] A. Waśkiewicz, Paradoksy idei reprezentacji politycznej. STAN RZECZY. Vol. (4). p. 256-265

Adam Gendźwiłł; Tomasz Żółtak; (2012). Bezpartyjność w powolnym odwrocie. Studia Regionalne i Lokalne. Vol. (). p. 102-121

Adam Gendźwiłł; (2012). Independent Mayors and Local Lists in Large Polish Cities: Towards a Non-partisan Model of Local Government?. LOCAL GOVERNMENT STUDIES. Vol. 38(4). p. 501-518

Adam Gendźwiłł; Tomasz Żółtak; (2012). Bezpartyjność w powolnym odwrocie. Analiza rozpowszechnienia bezpartyjności w wyborach lokalnych w Polsce w latach 2002 – 2010 r.. Studia Regionalne i Lokalne. Vol. (1(47)). p. 102-121

Adam Gendźwiłł; (2011). [recenzja] A. Pacześniak, J.-M. De Waele (red.), Ludzie partii: idealiści czy pragmatycy? Kadry partyjne w świetle badań empirycznych.. Studia Polityczne. Vol. (28). p. 407-413

Adam Gendźwiłł; (2010). O partyjności i bezpartyjności demokracji lokalnej. Studia Polityczne. Vol. 26(). p. 7-29

Adam Gendźwiłł; (2010). Bezpartyjni prezydenci miast i ich znaczenie dla lokalnej polityki. Studia Regionalne i Lokalne. Vol. (). p. 99-120

A. Gendźwiłł; (2009). O prezentacji kartograficznej wyników badań map poznawczych. Polski Przegląd Kartograficzny. Vol. T. 41, nr 2(). p. 115-127

Joanna Krukowska; Marta Lackowska; (2016). Metropolitalne kolory europeizacji. Instytucjonalizacja współpracy w funkcjonalnych obszarach miejskich w Polsce w świetle nowych instrumentów polityki spójności UE. Studia Regionalne i Lokalne. Vol. 1(63). p. 0-0

Joanna Krukowska; (2010). Stabilność przywództwa w samorządach europejskich. SAMORZĄD TERYTORIALNY. Vol. edycja pokonkursowa(). p. 33-55

Joanna Krukowska; Marta Lackowska; (2016). Metropolitalne kolory europeizacji. Instytucjonalizacja współpracy w funkcjonalnych obszarach miejskich w Polsce w świetle nowych instrumentów polityki spójności UE. Studia Regionalne i Lokalne. Vol. 1(63). p. 0-0

Marta Lackowska; (2014). Polish cities face the EU – Europeanisation of post-socialist cities as a type of outward political rescaling. Hrvatska i komparativna javna uprava. Vol. 14(1). p. 31-58

Marta Lackowska; (2014). Czy mieszkańcy wielkich miast potrzebują jednostek pomocniczych?. SAMORZĄD TERYTORIALNY. Vol. 1-2(). p. 72-87

Marta Lackowska; Paweł Swianiewicz; (2013). Structures, procedures and social capital: the implementation of EU cohesion policies by sub-national governments in Poland. INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH. Vol. 37(4). p. 1396-1418

Marta Lackowska; Paweł Swianiewicz; (2013). Dwuszczeblowe struktury zarządzania obszarami metropolitalnymi w Europie. SAMORZĄD TERYTORIALNY. Vol. (nr 4). p. 5-21

Sylwia Dudek-Mańkowska; Marta Lackowska; (2012). Konflikty społeczne na Mazowszu - identyfikacja oraz próba oceny ich wpływu na rozwój lokalny. MAZOWSZE Studia Regionalne. Vol. (10). p. 125-144

Marta Lackowska; (2012). Europeizacja – ramy koncepcyjne dla badań samorządów?. ZARZĄDZANIE PUBLICZNE. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SPRAW PUBLICZNYCH UJ. Vol. 15(1). p. 55-74

Marta Lackowska-Madurowicz; (2011). Europeizacja – ramy koncepcyjne dla badań samorządów?. Zarządzanie Publiczne. Vol. 1(15). p. 55-74

Marta Lackowska; Karsten Zimmermann; (2011). New forms of territorial governance in metropolitan regions? A Polish-German comparison. EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES. Vol. 2(18). p. 156-169

Marta Lackowska; (2011). Europeanization – fashionable notion or inspiring conceptual frames?. Miscellanea Geographica. Vol. (15). p. 41-61

Marta Lackowska; (2010). Nowe interpretacje teoretyczne polityki (wielko)miejskiej. Studia Regionalne i Lokalne. Vol. 40(2). p. 28-49

Marta Lackowska; (2009). Zarządzanie wielopoziomowe – nowe zastosowania koncepcji. Zarządzanie Publiczne. Vol. 3(9). p. 53-68

Marta Lackowska; (2009). Dlaczego w Polsce potrzebna jest ustawa metropolitalna? - Ograniczenia dobrowolnej współpracy samorządów w obszarach metropolitalnych.. SAMORZĄD TERYTORIALNY. Vol. (3). p. 5-17

Paweł Swianiewicz; Marta Lackowska; (2008). Cosmopolitans of Small Fatherlands. Miscellanea Geographica. Vol. 39(). p. 197-208

Marta Lackowska; (2008). Zarządzanie metropolitane – spojrzenie teoretyczne. SAMORZĄD TERYTORIALNY. Vol. (). p. 5-20

Marta Lackowska; (2008). Gobernar las áreas metropolitanas – un problema universal, un discurso académico y algunas soluciones locales. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Vol. (). p. 169-187

Paweł Swianiewicz; Julita Łukomska; (2016). Lokalna konkurencja podatkowa w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne. Vol. 2(64)/2016(). p. 0-0

Katarzyna Szmigiel-Rawska; Julita Łukomska; (2015). Finansowe aspekty współpracy samorządów. Studia Regionalne i Lokalne. Vol. 3(61)(). p. 84-101

Paweł Swianiewicz; Julita Łukomska; Jarosław Neneman; (2013). Koncepcja przekształceń podatku od nieruchomości. Finanse Komunalne. Vol. (7-8). p. 25-50

Julita Łukomska; Katarzyna Szmigiel-Rawska; (2012). Pozaekonomiczne czynniki konkurencyjności Mazowsza / Julita Łukomska, Katarzyna Szmigiel-Rawska.. MAZOWSZE Studia Regionalne. Vol. 10(). p. 107-123

Julita Łukomska; Katarzyna Szmigiel-Rawska; (2012). Pozaekonomiczne czynniki konkurencyjności Mazowsza. MAZOWSZE Studia Regionalne. Vol. (10). p. 107-124

Julita Łukomska; Anna Julia Dąbrowska; (2011). Subregional growth poles in the competition for development factors. Miscellanea Geographica. Vol. (15). p. 133-151

Paweł Swianiewicz; Julita Łukomska; (2010). Spowolnienie gospodarcze a sytuacja finansowa samorządów terytorialnych. Finanse Komunalne. Vol. (5). p. 7-32

Paweł Swianiewicz; Julita Łukomska; (2004). Władze samorządowe wobec lokalnego rozwoju gospodarczego; które polityki są skuteczne?. SAMORZĄD TERYTORIALNY. Vol. (6). p. 14-33

Julita Łukomska; (2003). Praktyki monopolistyczne w gospodarce komunalnej w Polsce. SAMORZĄD TERYTORIALNY. Vol. 1-2(). p. 69-86

Wojciech Dziemianowicz; Klaudia Peszat; Kamil Przyborowski; (2015). Natura 2000 w kontekście konkurencyjności i możliwości rozwojowych gmin w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne. Vol. (1(59)). p. 86-103

Wojciech Dziemianowicz; Klaudia Peszat; (2014). Smart specialisations for voivodeships – the first steps toward improvement?. Miscellanea Geographica. Vol. 18(1). p. 37-43

Paweł Swianiewicz; Julita Łukomska; (2016). Lokalna konkurencja podatkowa w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne. Vol. 2(64)/2016(). p. 0-0

Paweł Swianiewicz; (2015). Absorpcja funduszy strukturalnych przez samorządy - doświadczenia lat 2007-2013. Finanse Komunalne. Vol. 22(1-2). p. 7-21

Paweł Swianiewicz; (2015). Samorząd jako część państwa i samorząd jako wspólnota obywateli - ile spójności ile autonomii?. SAMORZĄD TERYTORIALNY. Vol. (1-2). p. 29-35

Paweł Swianiewicz; Karolina Chełstowska; (2015). Neighbourhood council as a path of political career development in Poland. Polish Sociological Review. Vol. (2). p. 223-238

Paweł Swianiewicz; (2015). Reformy terytorialne - europejskie doświadczenia ostatniej dekady. SAMORZĄD TERYTORIALNY. Vol. (6). p. 7-22

Paweł Swianiewicz; (2014). Thin and Thick Europeanization of Polish Local Politics and Pollicy Making. Hrvatska i komparativna javna uprava. Vol. 14(1). p. 5-30

Paweł Swianiewicz; (2014). An Empirical Typology of Local Government Systems in Eastern Europe. LOCAL GOVERNMENT STUDIES. Vol. 40(2). p. 292-311

Paweł Swianiewicz; (2014). Co PIT komunalny znaczy dla finansów samorządowych?. Finanse Komunalne. Vol. (1-2). p. 0-0

Paweł Swianiewicz; (2014). Jednostki pomocnicze w dużych miastachL błedne koło marginalizacji czy ślepa uliczka. SAMORZĄD TERYTORIALNY. Vol. (1-2). p. 0-0

Paweł Swianiewicz; (2014). Intra-Municipal Units in Urban Political Systems in Poland: Vicious Roundabout of Marginalization or Dead-End Street?. Journal of Public Administration and Policy. Vol. 7(2). p. 173-198

Paweł Swianiewicz; (2014). The Unfinished Story of the Ugly Duckling: Polish Regions under the Realm of Europeanization. Hrvatska i komparativna javna uprava. Vol. 14(2). p. 355-380

Marta Lackowska; Paweł Swianiewicz; (2013). Structures, procedures and social capital: the implementation of EU cohesion policies by sub-national governments in Poland. INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH. Vol. 37(4). p. 1396-1418

Marta Lackowska; Paweł Swianiewicz; (2013). Dwuszczeblowe struktury zarządzania obszarami metropolitalnymi w Europie. SAMORZĄD TERYTORIALNY. Vol. (nr 4). p. 5-21

Paweł Swianiewicz; (2013). Konkurencja o środki unijne w opiniach polityków i pracowników samorządowych Z. Studia Regionalne i Lokalne. Vol. (nr 2). p. 5-31

Paweł Swianiewicz; Karolina Olszowiec; (2013). Samorząd jednostek pomocniczych wielkich miast jako ścieżka kariery politycznej. Studia Regionalne i Lokalne. Vol. (4(54)). p. 22-43

Paweł Swianiewicz; Julita Łukomska; Jarosław Neneman; (2013). Koncepcja przekształceń podatku od nieruchomości. Finanse Komunalne. Vol. (7-8). p. 25-50

Paweł Swianiewicz; (2012). Polityka samorządów gminnych w zakresie opłat za przedszkola. Finanse Komunalne. Vol. (11). p. 5-26

Paweł Swianiewicz; (2012). Środki unijne w samorządach – kto korzysta najwięcej?. SAMORZĄD TERYTORIALNY. Vol. (5). p. 9-24

Paweł Swianiewicz; (2012). Europeizacja w działaniach polskich samorządów terytorialnych – wybrane przykłady. ZARZĄDZANIE PUBLICZNE. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SPRAW PUBLICZNYCH UJ. Vol. (15). p. 5-20

Paweł Swianiewicz; (2011). Empiryczna typologia systemów samorządowych w krajach Europy Srodkowo-Wschodniej. SAMORZĄD TERYTORIALNY. Vol. (). p. 5-21

Paweł Swianiewicz; Julita Łukomska; (2010). Spowolnienie gospodarcze a sytuacja finansowa samorządów terytorialnych. Finanse Komunalne. Vol. (5). p. 7-32

Adam Mielczarek; Paweł Swianiewicz; (2010). Georgian Local Government Reform: State Leviathan Redraws Borders?. LOCAL GOVERNMENT STUDIES. Vol. (). p. 291-311

Paweł Swianiewicz; (2010). If Territorial Fragmentation Is a Problem, Is Amalgamation a Solution? East European Perspective. LOCAL GOVERNMENT STUDIES. Vol. (). p. 183-203

Paweł Swianiewicz; (2010). Czy rozmiar ma znaczenie? Zróżnicowanie opinii mieszkańców o funkcjonowaniu samorządów lokalnych w zależności od wielkości gminy. SAMORZĄD TERYTORIALNY. Vol. (4). p. 5-16

Paweł Swianiewicz; (2010). Bezpartyjni radni w samorządach gminnych. SAMORZĄD TERYTORIALNY. Vol. nr 11(). p. 18-43

Paweł Swianiewicz; (2009). Wydatki bieżące na administrację. WSPÓLNOTA. Vol. (23). p. 42-59

Paweł Swianiewicz; (2009). Wydatki inwestycyjne samorządów na infrastrukturę techniczną. WSPÓLNOTA. Vol. (43). p. 42-52

Paweł Swianiewicz; (2009). Reformy konsolidacji terytorialnej - teoria i praktyka krajów Europy Środkowo-Wschodniej. SAMORZĄD TERYTORIALNY. Vol. (4). p. 5-22

Paweł Swianiewicz; (2009). Najzamożniejsze samorządy. WSPÓLNOTA. Vol. (31). p. 48-59

Paweł Swianiewicz; (2009). Nadwyżka operacyjna. WSPÓLNOTA. Vol. (9). p. 25-38

Paweł Swianiewicz; (2009). Wykorzystanie środków zagranicznych przez samorządy. WSPÓLNOTA. Vol. (37). p. 46-53

Paweł Swianiewicz; (2008). Radni popierają. WSPÓLNOTA. Vol. (7). p. 16-0

Paweł Swianiewicz; (2008). Wiedza a styl zarządzania w samorządach terytorialnych. Analiza na przykładzie ocen oddziaływania na środowisko na Podlasiu. Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe. Vol. 2(). p. 1-0

Paweł Swianiewicz; Marta Lackowska; (2008). Cosmopolitans of Small Fatherlands. Miscellanea Geographica. Vol. 39(). p. 197-208

Paweł Swianiewicz; (2008). Portret radnego 2007. SAMORZĄD TERYTORIALNY. Vol. (4). p. 5-16

Paweł Swianiewicz; (2008). Bronię Grobelnego. WSPÓLNOTA. Vol. (13). p. 13-0

Paweł Swianiewicz; (2008). Radny na ćwierć etatu. WSPÓLNOTA. Vol. (13). p. 18-19

Paweł Swianiewicz; (2007). Fundusz unijne - dziękuję, nie dla nas. WSPÓLNOTA. Vol. (27). p. 52-54

Paweł Swianiewicz; (2007). Zadłużenie samorządów. WSPÓLNOTA. Vol. (7). p. 18-29

Paweł Swianiewicz; (2007). Zadłużenie jednostek samorzadowych. WSPÓLNOTA. Vol. (45). p. 17-26

Paweł Krzysztof Swianiewicz; (2007). Wydatki ze srodków unijnych w budżetach samorządowych - doświadczenia lat 2002-2006. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Vol. 117(). p. 0-0

Paweł Krzysztof Swianiewicz; (2007). Skąd się bierze pasywność?. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Vol. 117(). p. 0-0

Paweł Swianiewicz; (2006). Wirtualnu samorząd i demokracja lokalna. SAMORZĄD TERYTORIALNY. Vol. (4). p. 5-28

Paweł Swianiewicz; (2006). Czy środki z Unii Europejskiej dla samorządów zwiększają rozpiętości międzyregionalne. SAMORZĄD TERYTORIALNY. Vol. (12). p. 15-35

Paweł Swianiewicz; (2006). System finansowania oświaty na terenach wiejskich - stan obecny i możliwe zmiany. Finanse Komunalne. Vol. (11). p. 5-34

Paweł Swianiewicz; (2006). Polityka podatkowa gmin. WSPÓLNOTA. Vol. (25). p. 13-21

Paweł Swianiewicz; (2006). Sukces mijającej kadencji. WSPÓLNOTA. Vol. (45). p. 16-22

Paweł Swianiewicz; (2006). Poland and Ukraine: Contrasting Paths of Decentralization and Teritorial Reform. LOCAL GOVERNMENT STUDIES. Vol. 32(5). p. 599-624

Paweł Swianiewicz; (2006). Zarządznie metropoliami: doświadczenia międzynarodowe, a rzeczywistość polska. SAMORZĄD TERYTORIALNY. Vol. (1). p. 29-44

Paweł Swianiewicz; (2006). Co zmieniły wybory?. WSPÓLNOTA. Vol. (49). p. 14-17

Paweł Swianiewicz; (2005). Wydatki inwestycyjne. WSPÓLNOTA. Vol. (21). p. 2-0

Marta Derek; Andrzej Kowalczyk; Paweł Swianiewicz; (2005). Wpływ turystyki na sytuację finansową i rozwój miast w Polsce, na przykładzie miast średnich. Prace i Studia Geograficzne. Vol. 35(). p. 199-218

Paweł Swianiewicz; (2005). Kontakty międzynarodowe samorządów. SAMORZĄD TERYTORIALNY. Vol. (10). p. 7-28

Paweł Swianiewicz; Urszula Klimska; (2005). Społeczne i polityczne zróznicowanie aglomeracji w Polsce - Waniliowe centrum, mozaika przedmieść. Prace i Studia Geograficzne. Vol. 35(). p. 45-70

Paweł Swianiewicz; (2005). Ile naprawdę inwestują polskie samorządy?. Finanse Komunalne. Vol. (11). p. 5-12

Paweł Swianiewicz; (2005). Co znaczy bezpieczne zadłużanie samorządu?. Finanse Komunalne. Vol. (1-2). p. 7-24

Paweł Swianiewicz; (2005). Na plusie: nadwyżka operacyjna. WSPÓLNOTA. Vol. (23). p. 1-0

Paweł Swianiewicz; (2005). Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej. Studia Regionalne i Lokalne. Vol. (4). p. 5-12

Paweł Swianiewicz; (2005). Wydatki na szkoły. WSPÓLNOTA. Vol. (4). p. 8-0

Paweł Swianiewicz; (2005). Wydatki bieżące na administację. WSPÓLNOTA. Vol. (11). p. 7-0

Paweł Swianiewicz; (2005). Cała prawda o ploskich burmistrzach: czym się różnią od europejskich kolegów?. WSPÓLNOTA. Vol. (14). p. 6-0

Paweł Swianiewicz; (2004). Ile kosztuje administracja. WSPÓLNOTA. Vol. (9). p. 24-33

Paweł Swianiewicz; (2004). Wpływ instytucji samorządowych na politykę i demokrację lokalną w Europie Środkowo-Wschodniej. SAMORZĄD TERYTORIALNY. Vol. (10). p. 5-29

Paweł Swianiewicz; (2004). Bez bankructw: zadłużenie samorządów w Europie. WSPÓLNOTA. Vol. (10). p. 10-14

Paweł Swianiewicz; (2004). Wyścig po euro już wystartował: wykorzystanie środków zagranicznych w 2003 roku. WSPÓLNOTA. Vol. (19). p. 24-33

Paweł Swianiewicz; (2004). Dużym łatwiej: wykorzystanie środków zagranicznych przez samorządy. WSPÓLNOTA. Vol. (7). p. 21-29

Paweł Swianiewicz; (2004). Nadwyższka operacyjna w budżetach samorządowych. WSPÓLNOTA. Vol. (16). p. 24-33

Paweł Swianiewicz; (2004). Pulityka podatkowa gmin. WSPÓLNOTA. Vol. (25). p. 16-25

Paweł Swianiewicz; Julita Łukomska; (2004). Władze samorządowe wobec lokalnego rozwoju gospodarczego; które polityki są skuteczne?. SAMORZĄD TERYTORIALNY. Vol. (6). p. 14-33

Paweł Swianiewicz; (2004). Mocniejszy Janosik: funkcjonowanie nowej ustawy o dochodach JST. WSPÓLNOTA. Vol. (8). p. 20-24

Paweł Swianiewicz; (2004). Pozwolenia na budowę. WSPÓLNOTA. Vol. (11). p. 26-31

Paweł Swianiewicz; (2004). Planowanie budżetowe w jednostkach samorządu terytorialnego: teoria i praktyka. Finanse Komunalne. Vol. (6). p. 7-28

Paweł Swianiewicz; (2004). Ranking inwestycyjny samorządow 2001-2003. WSPÓLNOTA. Vol. (21). p. 14-29

Paweł Swianiewicz; (2004). Skutki wdrażania ustawy o dochodach JST w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich: bogatsi potrafią sięgnąć po euro. WSPÓLNOTA. Vol. (20). p. 27-29

Harald Balderhseim; Jan Bucek; Paweł Swianiewicz; (2002). Mayors Learning Accross Borders: The International Networks of Municipalities in East-Central Europe. Regional and Federal Studies. Vol. 12(1). p. 126-137

Paweł Swianiewicz; (1996). The policy preferences and ideologies of candidates in the 1994 Polish local elections. INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH. Vol. 20(4). p. 733-743

Paweł Swianiewicz; (1992). Local democracy in Poland: is progress being made?. POLICY AND POLITICS. Vol. 20(2). p. 87-98

Katarzyna Szmigiel-Rawska; Julita Łukomska; (2015). Finansowe aspekty współpracy samorządów. Studia Regionalne i Lokalne. Vol. 3(61)(). p. 84-101

ANNA DĄBROWSKA; Katarzyna Szmigiel-Rawska; (2015). Postawy liderów lokalnych wobec współpracy w Obszarze Metropolitalnym Warszawy. MAZOWSZE Studia Regionalne. Vol. (16). p. 87-107

Anna Julia Dąbrowska; Katarzyna Szmigiel-Rawska; (2015). Czynniki kształtujące postawy liderów lokalnych wobec współpracy w Obszarze Metropolitalnym Warszawy. MAZOWSZE Studia Regionalne. Vol. 16(). p. 87-107

Katarzyna Szmigiel-Rawska; (2014). Lekcja współpracy przez granice. Wybrane problemy zarządzania miejskimi obszarami funkcjonalnymi na podstawie doświadczeń współpracy przygranicznej. Zarządzanie Publiczne. Vol. (nr 1 (27)). p. 55-64

Katarzyna Szmigiel-Rawska; (2014). Koncepcja zależności od ścieżki jako narzędzie wyjaśniania w badaniach ekonomicznej geografii politycznej. Prace i Studia Geograficzne. Vol. 54(). p. 163-175

Katarzyna Szmigiel-Rawska; (2014). Sustainability of cross-border cooperation: PHARE CBC partnership development paths. EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES. Vol. (). p. 0-0

Katarzyna Szmigiel-Rawska; (2013). The institution of co-operation in border regions – examples of the activities of Polish organisations. Miscellanea Geographica. Vol. 17(1). p. 15-24

Wojciech Dziemianowicz; Katarzyna Szmigiel-Rawska; (2012). Działania prorozwojowe samorządu lokalnego na Mazowszu. MAZOWSZE Studia Regionalne. Vol. (11). p. 87-106

Julita Łukomska; Katarzyna Szmigiel-Rawska; (2012). Pozaekonomiczne czynniki konkurencyjności Mazowsza. MAZOWSZE Studia Regionalne. Vol. (10). p. 107-124

Katarzyna Szmigiel; (2009). Przestrzenny wymiar relacji międzynarodowych samorządów województw. Zarządzanie Publiczne. Vol. (2(8)). p. 45-62

Wojciech Dziemianowicz; Paulina Nowicka; Jacek Szlachta; Katarzyna Szmigiel-Rawska; (2009). Potencjał rozwojowy gmin województwa lubelskiego. BAROMETR REGIONALNY. Vol. (). p. 25-40

Katarzyna Szmigiel-Rawska; (2007). Motywowanie gmin przez marszałków. WSPÓLNOTA. Vol. (). p. 54-56

Katarzyna Szmigiel; Wojciech Dziemianowicz; (2007). Pasywność samorządów. WSPÓLNOTA. Vol. (). p. 52-55

Katarzyna Szmigiel; (2007). Współpraca międzynarodowa a pozyskiwanie środków unijnych. WSPÓLNOTA. Vol. (). p. 52-55

Katarzyna Szmigiel; Wojciech Dziemianowicz; (2006). Konkurencyjność Warmii i Mazur. WSPÓLNOTA. Vol. (29). p. 18-21

Katarzyna Szmigiel; (2004). Współpraca międzynarodowa w regionie peryferyjnym–na przykładzie województwa lubelskiego. Studia Regionalne i Lokalne. Vol. (nr 1). p. 45-65

Książki

Katarzyna Szmigiel-Rawska; Anna Julia Dąbrowska; Sylwia Dudek-Mańkowska; Wojciech Dziemianowicz; Julita Łukomska; Marta Lackowska; Mariusz Kowalski; Paulina Nowicka; Jerzy Solon; Dariusz Świątek; (2012). Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.

Wojciech Dziemianowicz; Katarzyna Szmigiel-Rawska; Anna Julia Dąbrowska; Paulina Nowicka; (2012). Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Anna Julia Dąbrowska; (2011). Innowacje i doradztwo w gospodarce przestrzennej. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Katarzyna Szmigiel-Rawska; Anna Julia Dąbrowska; Sylwia Dudek-Mańkowska; Wojciech Dziemianowicz; Julita Łukomska; Marta Lackowska; Mariusz Kowalski; Paulina Nowicka; Jerzy Solon; Dariusz Świątek; (2012). Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.

Wojciech Dziemianowicz; Katarzyna Szmigiel-Rawska; Anna Julia Dąbrowska; Paulina Nowicka; (2012). Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Wojciech Dziemianowicz; Marta Mackiewicz; Janusz Zaleski; (2012). Konkurencyjność Mazowsza i jej uwarunkowania. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.

Katarzyna Szmigiel-Rawska; Wojciech Dziemianowicz; Jacek Szlachta; (2010). Subregionalne bieguny wzrostu w kontekście transformacji gospodarczej, reformy administracyjnej i gospodarki opartej na wiedzy. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Katarzyna Szmigiel-Rawska; Wojciech Dziemianowicz; Jacek Szlachta; (2010). Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Paweł Swianiewicz; Wojciech Dziemianowicz; (2007). Gmina pasywna. Warszawa: KPZK PAN.

Paweł Swianiewicz; Joanna Monika Krukowska; Marta Lackowska; Anna Kurniewicz; (2013). Błędne rondo marginalizacji? Jednostki pomocnicze samorządu w zarządzaniu dużymi miastami. Warszawa: Elipsa.

Paweł Swianiewicz; Joanna Krukowska; Marta Lackowska; (2013). Profesjonalizacja absorpcji funduszy: beneficjenci samorządowi centralnie zarządzanych programów operacyjnych w okresie 2007-2013. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Paweł Swianiewicz; Julita Łukomska; Marta Lackowska; Joanna Krukowska; (2012). Polityka samorządów gminnych w zakresie edukacji przedszkolnej. Warszawa: ICM, Uniwersytet Warszwski.

Paweł Swianiewicz; Joanna Krukowska; Marta Lackowska-Madurowicz; Julita Łukomska; (2012). Edukacja przedszkolna. Warszawa: Wydawnictwa ICM.

Paweł Swianiewicz; Joanna Krukowska; Paulina Nowicka; (2011). Zaniedbane dzielnice w polityce wielkich miast. Warszawa: Elipsa.

Paweł Swianiewicz; Marta Lackowska; Adam Mielczarek; Joanna Krukowska; (2010). Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Paweł Swianiewicz; Joanna Monika Krukowska; Marta Lackowska; Anna Kurniewicz; (2013). Błędne rondo marginalizacji? Jednostki pomocnicze samorządu w zarządzaniu dużymi miastami. Warszawa: Elipsa.

Marta Lackowska; (2014). Miejska polityka “zagraniczna”. Konpcepcja przeskalowania w badaniach miejskich. Warszawa: Wydawnictw.

Paweł Swianiewicz; Joanna Monika Krukowska; Marta Lackowska; Anna Kurniewicz; (2013). Błędne rondo marginalizacji? Jednostki pomocnicze samorządu w zarządzaniu dużymi miastami. Warszawa: Elipsa.

Paweł Swianiewicz; Joanna Krukowska; Marta Lackowska; (2013). Profesjonalizacja absorpcji funduszy: beneficjenci samorządowi centralnie zarządzanych programów operacyjnych w okresie 2007-2013. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Katarzyna Szmigiel-Rawska; Anna Julia Dąbrowska; Sylwia Dudek-Mańkowska; Wojciech Dziemianowicz; Julita Łukomska; Marta Lackowska; Mariusz Kowalski; Paulina Nowicka; Jerzy Solon; Dariusz Świątek; (2012). Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.

Paweł Swianiewicz; Julita Łukomska; Marta Lackowska; Joanna Krukowska; (2012). Polityka samorządów gminnych w zakresie edukacji przedszkolnej. Warszawa: ICM, Uniwersytet Warszwski.

Paweł Swianiewicz; Marta Lackowska; Adam Mielczarek; Joanna Krukowska; (2010). Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Marta Lackowska; (2009). Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce. Między dobrowolnością a imperatywem. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Julita Łukomska; Paweł Swianiewicz; (2015). Polityka podatkowa władz lokalnych w Polsce. Warszawa: Municipium.

Paweł Swianiewicz; Julita Łukomska; (2014). Polityka podatkowa władz lokalnych w Polsce. Warszawa: MUNICIPIUM S.A..

Katarzyna Szmigiel-Rawska; Anna Julia Dąbrowska; Sylwia Dudek-Mańkowska; Wojciech Dziemianowicz; Julita Łukomska; Marta Lackowska; Mariusz Kowalski; Paulina Nowicka; Jerzy Solon; Dariusz Świątek; (2012). Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.

Paweł Swianiewicz; Julita Łukomska; Marta Lackowska; Joanna Krukowska; (2012). Polityka samorządów gminnych w zakresie edukacji przedszkolnej. Warszawa: ICM, Uniwersytet Warszwski.

Paweł Swianiewicz; Joanna Krukowska; Marta Lackowska-Madurowicz; Julita Łukomska; (2012). Edukacja przedszkolna. Warszawa: Wydawnictwa ICM.

Paweł Swianiewicz; Julita Łukomska; (2009). Spowolnienie gospodarcze a sytuacja finansowa samorządów terytorialnych: Polska na tle innych krajów europejskich. Warszawa: Municipium.

Dominik Batorski; Adam Płoszaj; Klaudia Peszat; (2012). Technologie informacyjno-komunikacyjne a samorząd lokalny i rozwój lokalny w województwie mazowieckim. Warszawa: MGG Conferences.

Julita Łukomska; Paweł Swianiewicz; (2015). Polityka podatkowa władz lokalnych w Polsce. Warszawa: Municipium.

Paweł Swianiewicz; Julita Łukomska; (2014). Polityka podatkowa władz lokalnych w Polsce. Warszawa: MUNICIPIUM S.A..

Paweł Swianiewicz; Joanna Monika Krukowska; Marta Lackowska; Anna Kurniewicz; (2013). Błędne rondo marginalizacji? Jednostki pomocnicze samorządu w zarządzaniu dużymi miastami. Warszawa: Elipsa.

Paweł Swianiewicz; Joanna Krukowska; Marta Lackowska; (2013). Profesjonalizacja absorpcji funduszy: beneficjenci samorządowi centralnie zarządzanych programów operacyjnych w okresie 2007-2013. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Paweł Swianiewicz; Julita Łukomska; Marta Lackowska; Joanna Krukowska; (2012). Polityka samorządów gminnych w zakresie edukacji przedszkolnej. Warszawa: ICM, Uniwersytet Warszwski.

Paweł Swianiewicz; Joanna Krukowska; Marta Lackowska-Madurowicz; Julita Łukomska; (2012). Edukacja przedszkolna. Warszawa: Wydawnictwa ICM.

Paweł Swianiewicz; Joanna Krukowska; Paulina Nowicka; (2011). Zaniedbane dzielnice w polityce wielkich miast. Warszawa: Elipsa.

Paweł Swianiewicz; (2011). Finanse samorządowe: koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Warszawa: Municipium.

Paweł Swianiewicz; Marta Lackowska; Adam Mielczarek; Joanna Krukowska; (2010). Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Paweł Swianiewicz; Julita Łukomska; (2009). Spowolnienie gospodarcze a sytuacja finansowa samorządów terytorialnych: Polska na tle innych krajów europejskich. Warszawa: Municipium.

Paweł Swianiewicz; (2008). Szafarze darów europejskich: Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach. Warszawa: Scholar.

Paweł Swianiewicz; Wojciech Dziemianowicz; (2007). Gmina pasywna. Warszawa: KPZK PAN.

Paweł Swianiewicz; J. Klausen; (2007). Cities in city regions: Governing the Diversity. Warszawa: WGiSR UW.

Paweł Swianiewicz; (2004). Finanse lokalne:teoria i praktyka. Warszawa: Municipium.

Paweł Swianiewicz; (2004). Local Government Borrowing: Risks and Rewards. Budapeszt: Open Society Institute.

Paweł Swianiewicz; (2004). Nierówne koalicje: liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem. Warszawa: Scholar.

Paweł Swianiewicz; Urszula Klimska; Adam Mielczarek; (2004). Nierówne partnerstwo: liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Paweł Swianiewicz; (2003). Foundations of Fiscal Decentralization: Benchmarking Guide for Countries in Transition. Budapest1417-4855: LGI - Open Society Institute.

Paweł Swianiewicz; (2002). Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Governments in Central and Eastern Europe. Budapest: LGI - Open Society Institute.

Paweł Swianiewicz; (2001). Public Perception of Local Governments. Budapest: .

Paweł Swianiewicz; Wojciech Dziemianowicz; Marta Mackiewicz; (2000). Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej - zróznicowanie regionalne. Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Harald Baldersheim; Michal Illner; Audun Offerdal; Lawrence Rose; Paweł Swianiewicz; (1996). Local democracy and the process of transformation in East-Central Europe. Boulder, Colorado: Westview Press.

Paweł Swianiewicz; (1996). Zróżnicowanie polityk finansowych władz lokalnych. Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Bohdan Jałowiecki; Paweł Swianiewicz; (1991). Między nadzieją a rozczarowaniem. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.

Jerzy Bartkowski; Paweł Swianiewicz; Andrzej Kowalczyk; (1989). Strategie władz lokalnych. Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego.

Katarzyna Szmigiel-Rawska; Anna Julia Dąbrowska; Sylwia Dudek-Mańkowska; Wojciech Dziemianowicz; Julita Łukomska; Marta Lackowska; Mariusz Kowalski; Paulina Nowicka; Jerzy Solon; Dariusz Świątek; (2012). Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.

Katarzyna Szmigiel-Rawska; Jan Charkiewicz; Anna Laszuk; Tomasz Sałański; (2012). Obserwatoria terytorialne i inne najlepsze praktyki dla Mazowsza. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.

Katarzyna Szmigiel-Rawska; Sylwia Dołzbłasz; (2012). Trwałość współpracy przygranicznej. Warszawa: CeDeWu.

Wojciech Dziemianowicz; Katarzyna Szmigiel-Rawska; Anna Julia Dąbrowska; Paulina Nowicka; (2012). Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Katarzyna Szmigiel-Rawska; Wojciech Dziemianowicz; Jacek Szlachta; (2010). Subregionalne bieguny wzrostu w kontekście transformacji gospodarczej, reformy administracyjnej i gospodarki opartej na wiedzy. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Katarzyna Szmigiel-Rawska; Wojciech Dziemianowicz; Jacek Szlachta; (2010). Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Katarzyna Szmigiel; (2009). Regionalne po co i z kim? Internacjonalizacja relacji polskich województw. Warszawa: GEOPROFIT.

Rozdziały w książkach

Julita Łukomska; Paulina Nowicka; Wojciech Dziemianowicz; Anna Julia Dąbrowska; Paulina Błajet; Jan Charkiewicz; Aleksandra Kępczyńska; Oksana Krawczyszyn; Agata Ostrowska; Magda Pawluczuk; (2011). Subregionalne bieguny wzrostu w świetle studiów przypadku. [w:] ,. Subregionalne bieguny wzrostu w Polsce. s. 0-0 Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Anna Julia Dąbrowska; (2011). Quo vadis Universitas?. [w:] ,. Innowacje i doradztwo w gospodarce przestrzennej. s. 155-166 Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Anna Julia Dąbrowska; (2011). Przedsiębiorczość w murach. [w:] ,. Innowacje i doradztwo w gospodarce przestrzennej. s. 71-78 Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Anna Julia Dąbrowska; Agata Ostrowska; Magda Pawluczuk; (2010). Prezentacja poszczególnych studiów przypadku: Suwałki. [w:] ,Katarzyna Szmigiel-Rawska, Wojciech Dziemianowicz, Jacek Szlachta, . Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych. s. 171-184 Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Anna Julia Dąbrowska; Jan Charkiewicz; (2010). Prezentacja poszczególnych studiów przypadku: Błaszki. [w:] ,. Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych. s. 119-126 : Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Julita Łukomska; Paulina Nowicka; Anna Julia Dąbrowska; (2010). Samorząd lokalny wobec rozwoju przedsiębiorczości. [w:] ,. Model wspierania przedsiębiorczości na Mazowszu. s. 0-0 Warszawa: Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji.

Anna Julia Górska; Wojciech Dziemianowicz; Julita Łukomska; Magda Pawluczuk; (2009). Trendy rozwojowe polskich regionów. [w:] ,. Koncepcja nowej polityki regionalnej. Ekspertyzy. s. 0-0 Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Klaudia Peszat; Wojciech Dziemianowicz; (2013). Inteligentne specjalizacje województw – między nadzieją a kolejnym rozczarowaniem. [w:] ,. Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. s. 0-0 Poznań: Bogucki.

Julita Łukomska; Paulina Nowicka; Wojciech Dziemianowicz; Anna Julia Dąbrowska; Paulina Błajet; Jan Charkiewicz; Aleksandra Kępczyńska; Oksana Krawczyszyn; Agata Ostrowska; Magda Pawluczuk; (2011). Subregionalne bieguny wzrostu w świetle studiów przypadku. [w:] ,. Subregionalne bieguny wzrostu w Polsce. s. 0-0 Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Wojciech Dziemianowicz; Katarzyna Szmigiel-Rawska; (2010). Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych-koncepcja badawcza. [w:] ,. Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych. s. 0-0 Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski.

Wojciech Dziemianowicz; Katarzyna Szmigiel-Rawska; (2010). Sieci gospodarcze-ujęcie teoretyczne. [w:] ,. Samorzad lokalny w sieciach gospodarczych. s. 0-0 Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski.

Katarzyna Szmigiel-Rawska; Wojciech Dziemianowicz; Jacek Szlachta; (2010). Samorząd w sieciach gospodarczych-synteza. [w:] ,. Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych. s. 0-0 Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski.

Wojciech Dziemianowicz; Julita Łukomska; Magda Pawluczuk; Anna Górska; (2009). Trendy rozwojowe regionów. [w:] ,. Koncepcja nowej polityki regionalnej. Ekspertyzy. s. 0-0 Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Wojciech Dziemianowicz; Julita Łukomska; (2009). Bieguny wzrostu, ośrodki centralne i metropolie - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?. [w:] ,. Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej. s. 0-0 Warszawa: KPZK PAN.

Anna Julia Górska; Wojciech Dziemianowicz; Julita Łukomska; Magda Pawluczuk; (2009). Trendy rozwojowe polskich regionów. [w:] ,. Koncepcja nowej polityki regionalnej. Ekspertyzy. s. 0-0 Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Wojciech Dziemianowicz; (2008). Uwarunkowania regionalnej polityki naukowej i innowacyjnej. [w:] ,. Benchmarking regionalnej polityki naukowej i innowacyjnej. s. 0-0 Warszawa: Wydawnictwa WGiSR UW.

Wojciech Dziemianowicz; (2008). Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, dekada 1999-2008. [w:] ,. Studia KPZK PAN. s. 0-0 Warszawa: KPZK PAN.

Paulina Nowicka; Wojciech Dziemianowicz; Paweł Swianiewicz; (2007). Źródła pasywności – studia przypadków. [w:] ,Paweł Swianiewicz, Wojciech Dziemianowicz, . Gmina pasywna. s. 0-0 Warszawa: KPZK PAN.

Karol Olejniczak; Wojciech Dziemianowicz; (2003). Global Challenge and Clusters as Local Response – Does it Work in Warsaw. [w:] ,. Europe in the perspective of Global Change. s. 0-0 Warszawa: Rewasz.

Mirosław Grochowski; J. Grzeszczak; Antoni Kukliński; Jerzy Kołodziejski; Tadeusz Markowski; Wojciech Dziemianowicz; (2000). Studia regionalne w okresie transformacji polskiej przestrzeni (na przykładzie działalności Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego). [w:] ,. Globalizacja Polskich Metropolii. s. 0-0 Warszawa: EUROREG.

Adam Gendźwiłł; (2015). Zmiany niezauważone? O tym, jak zadziałały jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin w 2014 roku. [w:] ,. Co się stało 16 listopada? Wybory samorządowe 2014. s. 67-80 Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Adam Gendźwiłł; Jakub Rutkowski; (2015). Czy exit-poll się pomylił? O różnicach między wynikami sondażu a wynikami wyborów. [w:] ,. Co się stało 16 listopada? Wybory samorządowe 2014. s. 53-58 Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Adam Gendźwiłł; (2015). Brakujące i nadmiarowe krzyżyki. O głosach nieważnych w wyborach do sejmików województw. [w:] ,. Co się stało 16 listopada? Wybory samorządowe 2014. s. 31-40 Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Adam Gendźwiłł; (2014). Wybory 2014: co wywołało kontrowersje, czego możemy się nauczyć?. [w:] ,. Wybory: wiarygodność i sprawność. s. 31-45 Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Agata Stasik; Adam Gendźwiłł; (2012). Projektowanie badań jakościowych. [w:] ,. Badania jakościowe. Podejścia i teorie. s. 1-22 : PWN.

Joanna Krukowska; (2014). Władze polskich miast wobec jednostek pomocniczych – wnioski z badań,. [w:] ,. Jednostki pomocnicze w polskich gminach. Pozycja, funkcje i wyzwania. s. 213-224 Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Joanna Krukowska; (2014). Jednostki pomocnicze w dużych miastach w Polsce – wnioski z badań. [w:] ,. Jednostki pomocnicze w polskich gminach. Pozycja, funkcje i wyzwania. s. 213-224 Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Joanna Krukowska; (2012). Zróżnicowanie polityk rozwojowych województw realizowanych za pomocą Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013. [w:] ,. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego "Wyzwania polityki regionalnej i lokalnej". Red. S. Ciok i A. Raczyk.. s. 65-78 Wrocław: .

Joanna Krukowska; Paweł Swianiewicz; (2011). Zaniedbane dzielnice w polityce wielkich miast. [w:] ,. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych: wybór referatów konferencyjnych. s. 0-0 Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Paweł Swianiewicz; Marta Lackowska; (2013). The Polish colours of the EU cohesion policy - non-strategic implementation of regional programmes. [w:] ,. Regieren. Fetschrift fur Hubert Heinelt. s. 0-0 Wiesbaden: Springer.

Paweł Swianiewicz; Marta Lackowska; (2013). Czy projekty unijne stymulują współpracę międzygminną?. [w:] ,. Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. s. 0-0 Poznań: Bogucki.

Marta Lackowska; Paweł Swianiewicz; (2012). The Polish colours of the EU cohesion Policy – non-strategic implementation of regional programmes. [w:] ,. Regieren. Festschrift fuer Hubert Heinelt.. s. 0-0 Wiesbaden: Springer VS.

Marta Maria Lackowska-Madurowicz; (2012). Polityka przestrzenna i zarządzanie w obszarach metropolitalnych. [w:] ,Teodor Zbigniew Skotarczak, Maciej Nowak, . Zarządzanie przestrzenią miasta. s. 0-0 : CeDeWu, Warszawa.

Marta Lackowska; (2012). Polityka przestrzenna i zarządzanie w obszarach metropolitalnych. [w:] ,. Zarządzanie przestrzenią miasta. s. 0-0 Warszawa: CeDeWu.

Marta Lackowska; Hubert Heinelt; Nicole Krueger; Karsten Zimmermann; (2011). Achievements and developments of the selected German cases. [w:] ,. Metropolitan Governance. Different Paths in Contrasting Contexts: Germany and Israel. s. 0-0 Frankfurt/New York: Campus.

Marta Lackowska; (2011). Frankfurt/Rhine-Main: Governance without coordination?. [w:] ,. Metropolitan Governance. Different Paths in Contrasting Contexts: Germany and Israel. s. 0-0 Frankfurt/New York: Campus.

Marta Lackowska; Hubert Heinelt; Nicole Krueger; Karsten Zimmermann; (2011). The democratic quality of the selected metropolitan governance arrangement in Germany. [w:] ,. Metropolitan Governance. Different Paths in Contrasting Contexts: Germany and Israel. s. 0-0 Frankfurt/New York: Campus.

Marta Lackowska; (2011). Metropolitan governance: the academic debate. [w:] ,. Metropolitan Governance. Different Paths in Contrasting Contexts: Germany and Israel. s. 0-0 Frankfurt/New York: Campus.

Marta Lackowska; Hubert Heinelt; Karsten Zimmermann; (2011). Factors influencing the development of various metropolitan arrangements. [w:] ,. Metropolitan Governance. Different Paths in Contrasting Contexts: Germany and Israel,. s. 0-0 Frankfurt/New York: Campus.

Tanja Kopp-Malek; Marta Lackowska; (2011). Structural Funds. [w:] ,Hubert Heinelt, Michele Knodt, . Policies within the EU Multi-Level System. Instruments and Strategies of European Governance. s. 153-170 Baden-Baden: Nomos.

Marta Lackowska; Paweł Swianiewicz; (2010). Metropolitan Discourse in Poland and Germany: So Near Yet so Far?”. [w:] ,. Metropolitan CEE: Big Cities, Capitals and City-Regions in Central and Eastern Europe. s. 0-0 Bratislava: NISPAcee.

Marta Lackowska; (2010). Siedem grzechów metropolitalnych. [w:] ,. Metropolie wyzwanie polskiej polityki miejskiej. s. 117-131 : Wydawnictwo Adam Marszałek.

Marta Lackowska; (2010). „Meine Stadt, mein Bier” – Frankfurt… jak miasto globalne nawarzyło sobie piwa. [w:] ,. Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. s. 0-0 Warszawa: Wyd. WGiSR Uniwersytet Warszawski.

Marta Maria Lackowska-Madurowicz; (2010). „Meine Stadt, mein Bier” – Frankfurt… jak miasto globalne nawarzyło sobie piwa. [w:] ,. Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. s. 0-0 : Wydawnictwa Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, Urząd m.st. Warszawy.

Marta Lackowska; (2008). Core city as a metropolitan leader? Considerations on the core city role (and preconditions for playing it)on the metropolitan scene. [w:] ,. Learning cities ina knowledge based society. s. 0-0 Włochy: Politecnico di Milano.

Paweł Swianiewicz; Marta Lackowska; (2007). De l’inexistence a l’institutionnalisation: La gouvernance des regions metropolitaines en Pologne. [w:] ,. Le gouvernement des metropoles: enjeux et portraits des experiences sur quatre continents. s. 0-0 Montreal: Le Presses de l’Universite Laval.

Paweł Swianiewicz; Marta Lackowska; (2007). From Doing Nothing to Metropolitan Government Institutions? Governing Metropolitan Areas in Poland. [w:] ,. Metropolitan Governance: Issues and Depictions of Experiments on Four Continents. s. 0-0 Montreal: Le Presses de l’Universite Laval.

Paweł Swianiewicz; Marta Lackowska; (2007). Kosmopolici małych ojczyzn: aglomeracja wrocławska w oczach mieszkańców. [w:] ,. Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej. s. 0-0 Warszawa: WGiSR UW.

Marta Lackowska; (2007). Metropolitan Governance in Poland - Is Voluntary Cooperation Condemned to Failure?. [w:] ,. Cities in City Regions: Governing the Diversity. s. 0-0 Warszawa: Wyd. UW WGiSR.

Marta Lackowska; (2007). El espacio social de Madrid a principios del siglo XXI. Sus rasgos caracteriisticos y sus determinantes principales. [w:] ,. Territorio y sociedad. La dimensión de los agentes actuantes. s. 0-0 Mexico: Universidad Autónoma de Mexico; Universidad de Varsovia.

Paweł Swianiewicz; Julita Łukomska; (2015). Local tax policies in the limited autonomy of the revenue collection system in Poland. [w:] ,Junghun Kim, Jorgen Lotz, Niels-Jorgen Mau, . Interaction between local expenditure responsibilities and local tax policy. s. 255-280 Rosendahls: Danish Ministry for Economic Affairs and Interior, The Korea Institute opf Public Finance.

Julita Łukomska; (2015). Motives of Local Tax Policies in Poland. Stimulation of Local Development, Tax Competition, Political Cycle or Pumping Local Budget Revenues?. [w:] ,. Insourcing and/or outsourcing: How do they contribute to the public administration reform?. s. 0-0 : NISPACEE PRESS.

Julita Łukomska; (2015). Szkolenia dla urzędników szczebla centralnego jako czynnik ułatwiający współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego. [w:] ,. Dobre prawo, sprawne rządzenie. s. 579-593 Łódź: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Julita Łukomska; (2013). Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce. [w:] ,. Badania regionalnych i lokalnych struktur przestrzennych. s. 45-57 Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Julita Łukomska; Paweł Swianiewicz; (2012). Wiedza, zarządzanie i ochrona środowiska w samorządzie lokalnym (na przykładzie Projektu Wspólnych Wdrożeń w Zakopanem). [w:] ,. Cywilizacja a środowisko – wyzwania i dylematy. s. 0-0 Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Julita Łukomska; Paulina Nowicka; Wojciech Dziemianowicz; Anna Julia Dąbrowska; Paulina Błajet; Jan Charkiewicz; Aleksandra Kępczyńska; Oksana Krawczyszyn; Agata Ostrowska; Magda Pawluczuk; (2011). Subregionalne bieguny wzrostu w świetle studiów przypadku. [w:] ,. Subregionalne bieguny wzrostu w Polsce. s. 0-0 Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Julita Łukomska; (2011). Byłe stolice województw 10 lat po reformie. [w:] ,. Subregionalne bieguny wzrostu w Polsce. s. 59-70 Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Julita Łukomska; Paulina Nowicka; Anna Julia Dąbrowska; (2010). Samorząd lokalny wobec rozwoju przedsiębiorczości. [w:] ,. Model wspierania przedsiębiorczości na Mazowszu. s. 0-0 Warszawa: Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji.

Wojciech Dziemianowicz; Julita Łukomska; Magda Pawluczuk; Anna Górska; (2009). Trendy rozwojowe regionów. [w:] ,. Koncepcja nowej polityki regionalnej. Ekspertyzy. s. 0-0 Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Wojciech Dziemianowicz; Julita Łukomska; (2009). Bieguny wzrostu, ośrodki centralne i metropolie - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?. [w:] ,. Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej. s. 0-0 Warszawa: KPZK PAN.

Anna Julia Górska; Wojciech Dziemianowicz; Julita Łukomska; Magda Pawluczuk; (2009). Trendy rozwojowe polskich regionów. [w:] ,. Koncepcja nowej polityki regionalnej. Ekspertyzy. s. 0-0 Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Klaudia Peszat; Wojciech Dziemianowicz; (2013). Inteligentne specjalizacje województw – między nadzieją a kolejnym rozczarowaniem. [w:] ,. Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. s. 0-0 Poznań: Bogucki.

Paweł Swianiewicz; Julita Łukomska; (2015). Local tax policies in the limited autonomy of the revenue collection system in Poland. [w:] ,Junghun Kim, Jorgen Lotz, Niels-Jorgen Mau, . Interaction between local expenditure responsibilities and local tax policy. s. 255-280 Rosendahls: Danish Ministry for Economic Affairs and Interior, The Korea Institute opf Public Finance.

Paweł Swianiewicz; (2013). Poland: between ideology of local autonomy and the pragmatic convenience of central control. [w:] ,. Balance between decentralization and merit. s. 0-0 Seoul-Albertslund: Korea Insitute of Public Finance and Danish Misnistry for Economic Affairs and the Interior.

Paweł Swianiewicz; (2013). Kurczące się miasta - czego nauczyła nas konferencja?. [w:] ,. Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców. s. 0-0 Warszawa: Kancelaria Senatu RP.

Paweł Swianiewicz; (2013). The Delocalised Homo Politicus – The Political Ecology of Polish Metrpolitan Areas. [w:] ,. The Political Ecology of the Metropolis. s. 0-0 1: University of Essex, ECPR Press.

Paweł Swianiewicz; Marta Lackowska; (2013). The Polish colours of the EU cohesion policy - non-strategic implementation of regional programmes. [w:] ,. Regieren. Fetschrift fur Hubert Heinelt. s. 0-0 Wiesbaden: Springer.

Paweł Swianiewicz; Marta Lackowska; (2013). Czy projekty unijne stymulują współpracę międzygminną?. [w:] ,. Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. s. 0-0 Poznań: Bogucki.

Paweł Swianiewicz; (2013). Poland: creeping regionalization of the unitary state. [w:] ,. Routledge Handbook of Regionalism and Federalism. s. 331-341 London-New York: Routledge.

Marta Lackowska; Paweł Swianiewicz; (2012). The Polish colours of the EU cohesion Policy – non-strategic implementation of regional programmes. [w:] ,. Regieren. Festschrift fuer Hubert Heinelt.. s. 0-0 Wiesbaden: Springer VS.

Julita Łukomska; Paweł Swianiewicz; (2012). Wiedza, zarządzanie i ochrona środowiska w samorządzie lokalnym (na przykładzie Projektu Wspólnych Wdrożeń w Zakopanem). [w:] ,. Cywilizacja a środowisko – wyzwania i dylematy. s. 0-0 Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Paweł Swianiewicz; (2011). Poland. [w:] ,. The Second Tier of Local Goverment in Europe: Provinces, Counties, Departments and Landkreise in Comparison. s. 0-0 London: Routledge.

Paweł Swianiewicz; (2011). Les depenses des collectives locales en Pologne. [w:] ,. L’enjeu de la depense locale. s. 0-0 Paris: GRALE-CNRS.

Paweł Swianiewicz; (2011). Local Government Strategies for Regional and Local Development: Who Needs Them and for What Purpose. [w:] ,. New Paradigm in Action: Recent Developments and Perspectives of Regional Policies. s. 0-0 Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Joanna Krukowska; Paweł Swianiewicz; (2011). Zaniedbane dzielnice w polityce wielkich miast. [w:] ,. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych: wybór referatów konferencyjnych. s. 0-0 Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Paweł Swianiewicz; (2010). Poland: Europeanization of Subnational Governments. [w:] ,. The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe. s. 0-0 Oxford: Oxford University Press.

Marta Lackowska; Paweł Swianiewicz; (2010). Metropolitan Discourse in Poland and Germany: So Near Yet so Far?”. [w:] ,. Metropolitan CEE: Big Cities, Capitals and City-Regions in Central and Eastern Europe. s. 0-0 Bratislava: NISPAcee.

Paweł Swianiewicz; (2010). „Polityka gospodarcza hitlerowskich Niemiec” S. Swianiewicza czytana po 70 latach. [w:] ,. Stanisław Swianiewicz: ekonomista, sowietolog, historyk. s. 0-0 Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Paweł Swianiewicz; (2008). Changing forms of urban government in Central and Eastern Europe. [w:] ,. Governing Cities in a Global Era Urban Innovation, Competition and Democratic Reform. s. 0-0 New York: Palgrave, Macmillan.

Paweł Swianiewicz; (2008). Local Government Finance in Poland. [w:] ,. Local Public Finance in Central and Eastern Europe. s. 0-0 London: E. Elgar.

Paweł Swianiewicz; (2008). Nowe koncepcje zarządzania i polityki miejskiej w świadomości liderów lokalnych w Polsce. [w:] ,. Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej. s. 0-0 Lublin: Wydawnictwa UMCS.

Paweł Swianiewicz; (2008). Republic of Poland. [w:] ,. Decentralization and local democracy in the world. s. 0-0 Barcelona: United Cities and Local Governments i World Bank.

Paweł Swianiewicz; (2007). Stratehiczne finansowe płanuwanija. [w:] ,. Stratehiczne płanuwanija ta uprawilinnija: toeria i praktyka na prikładi Lwiwskoj obłasti. s. 0-0 Lwów: Projekt Rozwytku Lwiwszczyny.

Paweł Swianiewicz; (2007). Territorial and administrative structures. [w:] ,. The Kosovo Decentralization Briefing Book. s. 0-0 Budapest: LGI-Open Society Instittue.

Paweł Swianiewicz; (2007). Budżetne zabezpeczenija realizacji stratehii. [w:] ,. Prakticzni instrumenty rehionalnowo pozwytku. s. 0-0 Ługańsk: Ministerstwo Oswity ta Nauki Ukrainy - Schidnoukrainskij Nacjonalnyj Uniwersytet – Ahenstwo Stratehicznoho Rozwytku “Astra.

Paulina Nowicka; Wojciech Dziemianowicz; Paweł Swianiewicz; (2007). Źródła pasywności – studia przypadków. [w:] ,Paweł Swianiewicz, Wojciech Dziemianowicz, . Gmina pasywna. s. 0-0 Warszawa: KPZK PAN.

Paweł Swianiewicz; Marta Lackowska; (2007). De l’inexistence a l’institutionnalisation: La gouvernance des regions metropolitaines en Pologne. [w:] ,. Le gouvernement des metropoles: enjeux et portraits des experiences sur quatre continents. s. 0-0 Montreal: Le Presses de l’Universite Laval.

Paweł Swianiewicz; Marta Lackowska; (2007). From Doing Nothing to Metropolitan Government Institutions? Governing Metropolitan Areas in Poland. [w:] ,. Metropolitan Governance: Issues and Depictions of Experiments on Four Continents. s. 0-0 Montreal: Le Presses de l’Universite Laval.

Paweł Swianiewicz; Marta Lackowska; (2007). Kosmopolici małych ojczyzn: aglomeracja wrocławska w oczach mieszkańców. [w:] ,. Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej. s. 0-0 Warszawa: WGiSR UW.

Paweł Swianiewicz; (2007). Huamarrja Lokale dhe Borxhi Kommunal. [w:] ,. Liber udhezues mbi decentralizimin ne Kosove. s. 0-0 Pristina: Fondacioni Kosovar per Shaqeri te Hapur.

Paweł Swianiewicz; (2006). Rogor Sheradginot Adgilobrivi Biujeti (How to prepare local budget). [w:] ,. Sakhelmdzgrvanelo Tvitmmartvelobis Organos Mokhelisatvis (Handbook for Local Government Manager). s. 0-0 Tbilisi: CASE-Transcaucasus.

Paweł Swianiewicz; (2006). Innowacyjność w zarządzaniu samorządami gminnymi województwa warmińsko-mazurskiego. [w:] ,. Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki Warmi i Mazur. s. 0-0 Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Paweł Swianiewicz; (2006). Rycerze podziemia - działacze samorządowi. [w:] ,. Śpiący rycerze. s. 0-0 Warszawa: Stowarzyszenie Wolnego Słowa.

Paweł Swianiewicz; F. Falend; G. Ignits; (2006). Divided loyalties? Mayors between party representation and local community interests. [w:] ,. The European Mayor: political leaders in the changing context of local democracy. s. 0-0 Opladen: Verlag fur Sozialwissenschaften.

Paweł Swianiewicz; (2006). Local Government Organization and Finance: Poland. [w:] ,. Local Governance in Developing Countries. s. 0-0 Washington: The World Bank.

Paweł Swianiewicz; (2006). Conclusions: Comparing local democracy in Central and Estern Europe. [w:] ,. The state of local democracy in Central Europe. s. 0-0 Budapest: Open Society Institute.

Paweł Swianiewicz; (2006). Algunas conclusiones de un estudio comparativo sobre el endeudamiento de los gobiernos locales en Europa del Este. [w:] ,. Democratia, Descentralizacion y Reforma Fiscal en America Latina y Europa del Este. s. 0-0 Lima: Grupo Propuesta Ciudadana.

Paweł Swianiewicz; (2006). Local taxes in Poland: A base for local accoutability. [w:] ,. Local government financial capacity building in transition countries: selected country studies. s. 0-0 Bratislava: NISPACee.

Paweł Swianiewicz; Adam Mielczarek; Urszula Klimska; (2006). Uneven Partnerships: Polish City Leaders in Search of Local Governance. [w:] ,. Legitymacy and Urban Governance. s. 0-0 London-new York: Routledge.

Paweł Swianiewicz; Adam Mielczarek; Urszula Klimska; (2005). Uneven Partnerships: Polish City Leaders in Search of Local Governance. [w:] ,. Legitimacy and Urban Governance. s. 0-0 Londyn - New York: Routledge.

Paweł Swianiewicz; (2005). City Political Culture: What is Expected from Policy Actors?. [w:] ,. Legitimacy and Urban Governance. s. 0-0 Londyn - New York: Routledge.

Paweł Swianiewicz; Urszula Klimska; (2005). Polish Metropolian Areas: Vanilla Centres, Sandwich Suburbs. [w:] ,. Metropolonization and Political Change. s. 0-0 Opladen: Verlag fur Sozialwissenschaften.

Paweł Swianiewicz; Piotr Bury; (2005). Parties and Political Culture in Central And East European Local Goverments. [w:] ,. Faces of Local Democracy. s. 0-0 Budapeszt: Open Society Insitute.

Paweł Swianiewicz; (2005). Poland: a Time of Transition. [w:] ,. Comparing Urban Governance: Trends and Developments. s. 0-0 Londyn: Palgrave.

Paweł Swianiewicz; (2004). Cities in transformation: from Statism to Democracy. [w:] ,. Urban Governance and Democracy: Landership and Community Involvement. s. 0-0 London - New York: Routledge.

Paweł Swianiewicz; (2004). Sistema finansiranja lokalne samouprave u Poljskoj. [w:] ,. Reforma sistema finansiranja lokalne samouprave u Srbiji. s. 0-0 Belgrad: PALGO.

Paweł Swianiewicz; (2004). Un echelon faible promis a un role important: les regions Polonaises. [w:] ,. Reforme de la decentralisation, reforme de lEtat Regions et villes en Europe. s. 0-0 Paris: CNRS Editions.

Paweł Swianiewicz; (2004). Obszary metropolitalne - wewnętrzna dynamika zmian. Międzynarodwy program badawczy International Metropolitan Observatory. [w:] ,. Globalizacja Warszawy - strategiczny problem XXI wieku. s. 0-0 Warszawa: Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim.

Paweł Swianiewicz; (2004). The theory of local borrowing and the West-European experience. [w:] ,. Local Government Borrowing:Risks and opportunities. s. 0-0 Budapeszt: Open Society Institute.

Paweł Swianiewicz; (2003). Reforming local government in Poland: top-down and bottom-up processes. [w:] ,Angelika Vetter, . Reforming local government in Europe. s. 283-308 Opladen: Leske + Budrich.

Paweł Swianiewicz; (1997). Local services in Poland in the wake of public provision. [w:] ,. The privatization of urban services in Europe. s. 168-187 London: Pinter.

Katarzyna Szmigiel; (2010). Innowacyjna Warszawa - potencjał innowacyjny Warszawy w świetle danych statystycznych. [w:] ,. Warszawa potencjałem innowacji. s. 0-0 Warszawa: Urząd m.st. Warszawa.

Katarzyna Natalia Szmigiel-Rawska; (2010). Udział samorządów gminnych w sieciach gospodarczych. [w:] ,. Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych. s. 0-0 : Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Katarzyna Szmigiel-Rawska; (2010). Udział samorządów gminnych w sieciach gospodarczych. [w:] ,. Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych. s. 0-0 Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski.

Wojciech Dziemianowicz; Katarzyna Szmigiel-Rawska; (2010). Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych-koncepcja badawcza. [w:] ,. Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych. s. 0-0 Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski.

Wojciech Dziemianowicz; Katarzyna Szmigiel-Rawska; (2010). Sieci gospodarcze-ujęcie teoretyczne. [w:] ,. Samorzad lokalny w sieciach gospodarczych. s. 0-0 Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski.

Katarzyna Szmigiel-Rawska; Wojciech Dziemianowicz; Jacek Szlachta; (2010). Samorząd w sieciach gospodarczych-synteza. [w:] ,. Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych. s. 0-0 Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski.

Katarzyna Szmigiel-Rawska; Marta Derek; (2009). Tourism in the development policy of local government in the Warmia and Mazury region. [w:] ,. Global changes: their local and regional aspects. s. 0-0 Warszawa: Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Katarzyna Szmigiel; (2008). "Relacje, konkurencja, współpraca. Próby znalezienia właściwych definicji dla działań podejmowanych przez regiony administracyjne w ramach kontaktów międzynarodowych". [w:] ,. "PRZEKSZTAŁCENIA REGIONALNYCH STRUKTUR FUNKCJONALNO–PRZESTRZENNYCH „Europa bez granic–nowe wyzwania”". s. 0-0 Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Katarzyna Szmigiel; (2007). Wykorzysanie środków zewnętrznych na przykładzie ZPORR. [w:] ,. Gmina pasywna. s. 0-0 Warszawa: Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania.

Katarzyna Szmigiel; Andrzej Wieloński; (2007). Regionalne strategie innowacji jako czynnik aktywizacji polskiej przestrzeni przemysłowej. [w:] ,. Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni. s. 0-0 Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Katarzyna Szmigiel; (2007). Pasywność gmin rozważana przez pryzmat relacji w województwie. [w:] ,. Gmina pasywna. s. 0-0 Warszawa: Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania.

Katarzyna Szmigiel; (2007). Pomoc zewnętrzna skierowana do samorządów lokalnych w Polsce. [w:] ,. Gmina pasywna. s. 0-0 Warszawa: Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania.

Andrzej Wieloński; Katarzyna Szmigiel; (2006). Europejskie uwarunkowania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. [w:] ,. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu. s. 0-0 Warszawa-Kraków: .

Katarzyna Szmigiel; (2005). Główne czynniki integracji gospodarczej i politycznej na świecie. [w:] ,. Geografia 2. Podręcznik dla liceum ogólnokrształcącego profilowanego i technikum. s. 0-0 Warszawa: Nowa Era.

Katarzyna Szmigiel; (2005). Podział polityczny świata w XX wieku a zróżnicowanie poziomu rozwoju. [w:] ,. Geografia 2. Podręcznik dla liceum ogólnokrształcącego profilowanego i technikum. s. 0-0 Warszawa: Nowa Era.

Katarzyna Szmigiel; (2005). Kierunki współpracy międzynarodowej polskich województw. [w:] ,. Przekształcania regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej. s. 0-0 Wrocław: IGiRR UWrocławski.

Katarzyna Szmigiel; (2005). Konflikty zbrojne we współczesnym świecie. [w:] ,. Geografia 2. Podręcznik dla liceum ogólnokrształcącego profilowanego i technikum. s. 0-0 Warszawa: Nowa Era.

Katarzyna Szmigiel; (2005). Polska w światowych procesach integracyjnych. [w:] ,. Geografia 2. Podręcznik dla liceum ogólnokrształcącego profilowanego i technikum. s. 0-0 Warszawa: Nowa Era.

Katarzyna Szmigiel; (2005). Międzynarodowe działania na rzecz ochrony środowiska. [w:] ,. Geografia 2. Podręcznik dla liceum ogólnokrształcącego profilowanego i technikum. s. 0-0 Warszawa: Nowa Era.

Katarzyna Szmigiel; (2005). Integracja europejska. [w:] ,. Geografia 2. Podręcznik dla liceum ogólnokrształcącego profilowanego i technikum. s. 0-0 Warszawa: Nowa Era.

Projekty badawcze w trakcie realizacji


 1. Współpraca międzygminna – formy, skala, motywy, mechanizmy, rezultaty – porównanie krajów europejskich.
 2. Opłaty za lokalne usługi publiczne - znaczenie finansowe i polityczne.
 3. Liderzy polityczni w europejskich samorządach lokalnych (POLLEADER).
 4. Organizing for resilience. A comparative study on institutional capacity, governance, and climate change adaptation in Poland and Norway (POLCITCLIM).
 5. Czynniki rozwoju polskich gmin w kontekście kryzysu gospodarczego i nowych wyzwań Unii Europejskiej.
Uszczegółowione opisy poszczególnych projektów badawczych znajdują się poniżej.

Projekty badawcze w trakcie realizacji

Współpraca międzygminna – formy, skala, motywy, mechanizmy, rezultaty – porównanie krajów europejskich.


Kierownik projektu: dr hab. Marta Lackowska
Źródło finansowania: grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Opus
Okres realizacji: lipiec 2016 – lipiec 2019
Członkowie zespołu badawczego ze ZRiPL: prof. Paweł Swianiewicz, dr Adam Gendźwiłł, dr Joanna Krukowska

 

Projekt stanowi kontynuację poprzedniego realizowanego w naszym zakładzie grantu NCN zatytułowanego „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego: wymiar ekonomiczny i polityczny” (grant nr 221504), który został zakończony w połowie 2016 roku.

W toku jego realizacji zdiagnozowaliśmy dwa wymiary, w których prowadzone badania powinny zostać uzupełnione: (i) przedmiotowy i (ii) przestrzenny. Obecnie realizowany projekt zajmuje się właśnie tymi dwoma aspektami.

(i)  Uzupełniamy prowadzone w Polsce badania o analizy dotyczące współpracy samorządów w formie spółek prawa handlowego. Stawiamy ogólną hipotezę, że spółki międzygminne są bardziej technokratyczne i wykazują mniej elementów demokratycznego procesu decyzyjnego niż związki. W toku analiz dostępnych materiałów wtórnych, a także badań terenowych zamierzamy odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących m.in. najczęstszych dziedzin takiej współpracy, jej wymiaru finansowego, dynamiki, motywów nawiązywania, aktorów zaangażowanych we współpracę, mechanizmów i problemów związanych z procesem podejmowania decyzji, w który zaangażowanych jest wiele podmiotów oraz względnej roli współpracy międzygminnej w polityce samorządów lokalnych. Porównanie współpracy międzygminnej spółek i związków będzie nieść ważne informacje dla lokalnych polityków i administracji.

(ii)  Tak kompleksowe dane dotyczące silnie sformalizowanych instytucji współpracy w Polsce traktujemy jako podstawę do porównań międzynarodowych. Dzięki współpracy w ramach COST LocRef zainicjowaliśmy powstanie grupy badaczy z siedmiu innych państw europejskich, gotowych przeprowadzić badania analogiczne do Polskich i zaangażować się we wspólne studia komparatystyczne. Europejski kontekst badania pozwoli na weryfikację wpływu lokalnych uwarunkowań i wskazanie głównych czynników różnicujących funkcjonowanie współpracy międzygminnej w przekroju międzynarodowym. Wyjątkowość badania polega na tym, że (i) obejmujemy badaniem nowe państwa, które jak dotąd nie były brane pod uwagę w międzynarodowych badaniach porównawczych (Finlandię, Hiszpanię, Islandię, Niemcy, Portugalię, Słowację i Słowenię), oraz (ii) stosujemy jednolitą metodykę we wszystkich krajach dzięki czemu możemy realizować analizy porównawcze nie tylko na poziomie międzynarodowym, ale też na poziomie poszczególnych instytucji współpracy. W tej części projektu formułujemy szereg hipotez wskazujących, że międzynarodowe różnice w funkcjonowaniu współpracy międzygminnej mogą być wyjaśniane przez takie zmienne jak: kultura organizacyjna (nie)sprzyjająca współpracy, obecność zachęt zewnętrznych, silne przywództwo polityczne, poziom fragmentacji terytorialnej, stopień decentralizacji funkcjonalnej oraz samodzielność samorządów w wykonywaniu zadań.

 

Opłaty za lokalne usługi publiczne - znaczenie finansowe i polityczne.

Kierownik projektu: prof. Paweł Swianiewicz
Źródło finansowania: Grant Narodowego Centrum Nauki
Członkowie zespołu badawczego ze ZRiPL: dr Julita Łukomska, stypendysta, który będzie wybrany jesienią 2016 roku.
Okres realizacji: lipiec 2016 - czerwiec 2019.

 

Cel projektu to zrozumienie roli, jaką odgrywają opłaty za usługi lokalne w finansach samorządowych oraz w polityce lokalnej. Cele szczegółowe to:
Określenie znaczenia wpływów z opłat w finansach gminnych;
Zrozumienie motywów jakimi kierują się decydenci ustalając wysokość opłat;
Rozpoznanie czynników wyjaśniających zróżnicowanie opłat.
Najważniejsze hipotezy to:
Decyzje dotyczące wysokości opłat za usługi są istotnym tematem polityki lokalnej, budzącym więcej sporów niż lokalna polityka podatkowa.
Pomimo większej wrażliwości politycznej, udział opłat w całości zasobów finansowych gmin rośnie szybciej niż dochody z podatków lokalnych.
Zmiany wysokości opłat wykazują związek z cyklem politycznym (unikanie podwyżek w latach wyborczych).
Opłaty za usługi są silnie zróżnicowane pomiędzy gminami, a wśród czynników wyjaśniających są wielkość, cechy środowiska społeczno-gospodarczego, cechy środowiska politycznego i forma organizacyjno-prawna wykonywania usług.
Badania obejmą zarówno ogólną ewolucję wpływów z różnych opłat za usługi jak i dynamikę i zróżnicowania opłat za kilka wybranych usług. Analizowane będą zarówno usługi związane z dostępem do infrastruktury technicznej jak i usługi społeczne (np. opłaty za wodę i ścieki, ceny w transporcie publicznym, czynsze w mieszkaniach komunalnych, opłaty parkingowe). 
Znaczenie opłat w polityce lokalnej oraz motywy kierujące decydentami będą badane za pomocą metod jakościowych w trakcie badań terenowych. Badania te obejmą próbę kilkudziesięciu gmin o zróżnicowanej wielkości, odmiennej charakterystyce społeczno-gospodarczej, położonych w co najmniej trzech różnych województwach.
Według niektórych badań opłaty za usługi mają rosnące znaczenie w finansowaniu wydatków samorządowych. Zjawisko to miało dwie główne przyczyny. Po pierwsze, w okresie dominacji poglądów związanych z New Public Management silnie promowana była zasada minimalizacji subsydiów budżetowych w finansowaniu lokalnych usług publicznych. Po drugie, decyzje dotyczące wzrostu taryf są politycznie łatwiejsze do podjęcia i wprowadzenia w życie w porównaniu z silną presją na obniżanie (lub przynajmniej niepodnoszenie) stawek podatków lokalnych. W Polsce obciążenia finansowe gospodarstw domowych opłatami za usługi są zazwyczaj wyższe niż płaconymi podatkami lokalnymi.
Mimo to opłaty nie były jak dotychczas przedmiotem licznych badań empirycznych. Nasze badanie podejmuje zagadnienia z zakresu ekonomii politycznej taryf za usługi. Wychodząc od ekonomicznych modeli kształtowania opłat w oparciu o kalkulację kosztu krańcowego i zasadę „user-payer” odwołuje się do modeli politycznych. W szczególności zwraca uwagę na dodatkowe czynniki wpływające na pożądaną wysokość opłat, takie jak polityka redystrybucyjna, internalizacja efektów zewnętrznych i kontrola cen w warunkach monopolu naturalnego. Czynniki te mają wymiar nie tylko ekonomiczny, ale także polityczny. Badanie odwołuje się do koncepcji cyklu politycznego i utrzymywania równowagi między kapitałem finansowym i politycznym władz lokalnych.
 
Liderzy polityczni w europejskich samorządach lokalnych (POLLEADER).

Źródło finansowania: grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Harmonia
Okres realizacji: kwiecień 2016 – kwiecień 2018
Kierownik projektu: dr Adam Gendźwiłł
Członkowie zespołu badawczego ze ZRiPL: prof. Paweł Swianiewicz, dr hab. Marta Lackowska, dr Joanna Krukowska
 
Celem projektu jest wszechstronna analiza porównawcza politycznych liderów lokalnych (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) w wybranych krajach Europy. Porównania będą dotyczyć m.in.  stylów rządzenia, miejsca liderów lokalnych w formalnych i nieformalnych sieciach władzy, ocenach szans i zagrożeń dla wspólnot lokalnych, postaw wobec różnych modeli dostarczania usług publicznych oraz reform sektora publicznego, a także na ścieżek rekrutacji i awansu elit lokalnych. Badanie jest zaprojektowane tak, aby możliwe było porównanie aktualnych wyników z wynikami zrealizowanego w latach 2003-2004 międzynarodowego badania liderów lokalnych European Mayor (Polska brała udział w tamtym badaniu). Obecna edycja badania obejmuje jeszcze szerszą grupę - ponad 20 krajów.
Polski zespół – ze względu na profil zainteresowań naukowych – będzie odpowiadać w projekcie za szczegółową analizę trzech problemów badawczych w perspektywie porównawczej: (1) wpływu wielkości jednostek samorządu terytorialnego na charakter przywództwa i jakość demokracji lokalnej, (2) roli ogólnokrajowych partii politycznych w polityce lokalnej oraz specyfiki bezpartyjnych liderów lokalnych (3) stosunku liderów lokalnych do zewnętrznej współpracy jst (zagadnienie to odnosi się do współpracy międzygminnej, współpracy z innymi szczeblami władzy publicznej i relacji z podmiotami zewnętrznymi np. przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi).
Projekt zakłada analizę wyników badania ankietowego liderów lokalnych w krajach będących członkami konsorcjum. W Polsce badanie wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zgodne z wzorcem przyjętym przez konsorcjum międzynarodowe, odbyło się w okresie od czerwca do listopada 2015 r.
Projekt realizowany jako element wspólnej inicjatywy konsorcjum międzynarodowego, kierowanego przez prof. Huberta Heinelta (Niemcy) i prof. Annick Magnier (Włochy) – koordynatorów zbliżonego badania zrealizowanego w 2003-2004 roku, a także sieci naukowej COST IS 1207 Local Public Sector Reforms: An International Comparison.
 
 
Organizing for resilience. A comparative study on institutional capacity, governance, and climate change adaptation in Poland and Norway (POLCITCLIM).
 

Kierownik projektu w Polsceprof. Paweł Swianiewicz
Zespół: dr Katarzyna Szmigiel-Rawska, dr Marta Lackowska, , mgr A. Gendźwiłł
Źródło finansowania: program "Polsko - Norweska Współpraca Badawcza"
Termin realizacji: listopad 2013 - październik 2016POLCITCLIM to projekt z dziedziny nauk społecznych, którego celem jest zbadanie relacji między zasobami instytucjonalnymi, a zdolnością adaptacyjną do zmian klimatycznych w Polsce i Norwegii. Projekt jest realizowany przez Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej Uniwersytetu Warszawskiego i Norweski Instytut Badań Miejskich i Regionalnych (NIBR). Norwegowie od lat badają lokalne zdolności adaptacyjne do zmian klimatycznych. Powtórzenie i rozwinięcie tych badań w polskich miastach (a także dalsze badania w Norwegii) umożliwią międzynarodowe porównanie czynników, które pomagają władzom i społecznościom lokalnym w adaptacji do przewidywanych zmian klimatycznych. Ponieważ wpływ zmian klimatycznych jest lokalnie bardzo zróżnicowany, to właśnie na tym poziomie działania adaptacyjne są najbardziej potrzebne. Co więcej, potrzeba prowadzenia polityk w tym zakresie jest coraz bardziej uświadomiona wśród decydentów.
Badanie prowadzone w Polsce obejmuje:
1) Sondaż mający na celu zbadanie percepcji wpływu zmian klimatycznych na funkcjonowanie samorządów. Ten etap badania pozwoli odpowiedzieć na pytania: w jakim stopniu władze samorządowe dostrzegają wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi? Czy traktują je jako ważny temat polityki lokalnej? Czy uważają, że działania podejmowane w tym zakresie mogą faktycznie przyczynić się do zmniejszenia ryzyka?
2) Badanie szczegółowe czterech gmin (case studies), które będą obejmowały:
gminę zagrożoną poprzez zwiększoną częstotliwość powodzi;
gminę nadbrzeżną zagrożoną niszczącą działalnością morza;
gminę, próbującą rozwiązywać problemy adaptacji do zmian klimatycznych poprzez współpracę międzygminną;
gminę opracowującą, albo taką, która niedawno opracowała strategię adaptacji do zmian klimatycznych.
Ten etap badań pozwoli poznać postawy polityków i administracji lokalnej, a także role aktorów społecznych (np. organizacji pozarządowych) w podejmowanych działaniach.
Wnioski z przeprowadzonych badań będą przekazywane władzom samorządowym i organizacjom społecznym zainteresowanym tą tematyką.
 
Czynniki rozwoju polskich gmin w kontekście kryzysu gospodarczego i nowych wyzwań Unii Europejskiej.

Kierownik projektuprof. Wojciech Dziemianowicz
Zespół: prof. Jacek Szlachta (SGH), dr Katarzyna Szmigiel-Rawska, mgr Klaudia Peszat
Źrodło finansowania: NCN
Termin realizacji: 2014-2015

Głównym problemem naukowym projektu jest weryfikacja czynników rozwoju gmin w modelu opartym o innowacje, poprzez zastosowanie koncepcji łańcucha wartości gminy. Wiedza ta, oprócz wymiaru teoretycznego, wydaje się być niezbędna w kontekście praktyki funkcjonowania samorządu lokalnego w Polsce, w świetle kryzysu gospodarczego oraz wyzwań, przed jakimi stoi Polska i cała Unia Europejska. Koncepcja łańcucha wartości gminy powstała jako efekt realizacji grantu KBN (1 H02C 081 28).
Główny cel naukowy: Określenie uwarunkowań rozwojowych polskich gmin w świetle koncepcji łańcucha wartości w kontekście wymagań gospodarki opartej na wiedzy, kryzysu gospodarczego i wyzwań przed jakimi stoi Unia Europejska.
Osiągnięcie tego celu będzie wymagało weryfikacji 4 hipotez badawczych.
Hipoteza główna. Pozycja rozwojowa gminy zależy od wzajemnych relacji między liderem lokalnym, otoczeniem wewnętrznym oraz otoczeniem zewnętrznym gminy, postrzeganych jako konsekwencja zdarzeń historycznych, teraźniejszych oraz projekcja zdarzeń przyszłych. Hipoteza ta będzie zweryfikowana poprzez weryfikację 3 hipotez cząstkowych:
Hipoteza 1. „Historycznego splotu czynników rozwojowych” Uwarunkowania historyczne rozwoju lokalnego dotyczą nie tylko procesów, które wpływały na pozycję danej gminy względem innych gmin, ale również procesów tworzących dzisiejszy kapitał społeczny oraz zdarzeń, które budowały doświadczenia liderów lokalnych.
Hipoteza 2. „Aktualnej reakcji na zmieniające się otoczenie” Wśród wielu zasobów, jakimi może dysponować w danej chwili gmina, by sprostać aktualnej presji zewnętrznej, najważniejszymi są: wiedza i umiejętności lidera oraz gotowe i umiejące współpracować otoczenie wewnętrzne.
Hipoteza 3. „Pomysłu na przyszłość” Ważną rolę wśród czynników rozwoju odgrywają również te, które odnoszą się do przyszłości, czyli: wizja lidera oraz zaufanie, jakim go obdarza otoczenie wewnętrzne.

Projekty zakończone
 
 1. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego: wymiar ekonomiczny i polityczny.
 2. Wpływ wielkości jednostki samorządu terytorialnego
 3. Miasta wschodnioniemieckie i polskie w procesie integracji europejskiej: nowe szanse dla miejskiego rozwoju gospodarczego?
 4. Jednostki pomocnicze w zarządzaniu dużymi miastami
 5. Czynnki rozwoju polskich gmin w kontekście kryzysu gospodarczego i nowych wyzwań Unii Europejskiej
 6. Dysproporcjonalność w wyborach rad gmin w 2010 i 2014 roku w Polsce
 7. Polityka podatkowa polskich gmin jako instrument w konkurencji o rozwój
 8. Beneficjenci samorządowi Sektorowych Programów Operacyjnych
 9. Trwałość partnerstw międzynarodowych tworzonych w ramach współpracy przygranicznej
 10. Zaniedbane dzielnice w polityce władz miejskich w Polsce
 11. Polityka samorządów w zakresie opieki przedszkolnej
 12. Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych
 13. Subregionalne bieguny wzrostu
 14. Polityczne, społeczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza
 15. Czynniki zróżnicowania realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwach
 16. Municipal Assemblies in European Local Govenrnance in Change
 17. G-FORS (Governance for Sustainability)
 18. Pasywność samorządu lokalnego
 19. Territorial Consolidation Reforms in Europe
 20. SOCCOH – Wyzwania społeczno-ekonomicznej spójności w rozszerzonej Unii Europejskiej
 21. Konkurencyjność i innowacyjność firm Warmii i Mazur
 22. Innowacyjność samorządów lokalnych w konkurowaniu o zewnętrzne czynniki rozwoju
 23. International Metropolitan Observatory
 24. Local Political Leaders in Europe
Uszczegółowione opisy poszczególnych projektów badawczych znajdują się poniżej.

Zakończone projekty badawcze
Współpraca jednostek samorządu terytorialnego: wymiar ekonomiczny i polityczny

Kierownik projektu: prof. Paweł Swianiewicz
Zespół: dr Marta Lackowska, dr Joanna Krukowska, mgr Natalia Szajewska, mgr Adam Gendźwiłł
Źródło finansowania: NCN
Okres realizacji: 2014-2015 r.

Cel badania: poznanie zakresu, mechanizmów i efektów współpracy międzygminnej w Polsce.
Badanie koncentruje się na związkach międzygminnych, choć w mniejszym zakresie odnosi się też do innych form współpracy (np. porozumienia). 
Główna hipoteza: dobrowolna współpraca samorządów to potencjalny sposób rozwiązywania problemów skali i koordynacji wykonywanych zadań, który jest słabo wykorzystywany ze względu na warunki zewnętrzne i wewnątrz-organizacyjne trudności współpracy.
Szczegółowe pytania i hipotezy odnoszą się do aspektów współpracy:
1. Zakres dziedzinowy - ilościowo dominują „dziedziny miękkie” (np. promocja), ale finansowo współpraca „twarda” (wspólne dostarczanie usług np. gospodarka odpadami).
2. Motywy – najczęstszy to korzyści skali; częsta jest też chęć wykorzystania okazji. Minimalna jest rola zachęt zewnętrznych (np. ze strony państwa lub koordynacyjna rola województw i powiatów)
3. Faktyczne korzyści - w dziedzinach „twardych” można je oszacować liczbowo, ocena zaangażowanych partnerów jest jednolita. W dziedzinach „miękkich” pomiar jest trudniejszy, a oceny partnerów rozbieżne.
4. Ocena korzyści zależy od pozycji w sieci - dokonywana przez instytucję zajmującą centralną pozycję jest bardziej krytyczna od dokonywanej przez „gapowiczów współpracy” i uczestników mniej zaangażowanych.
5. Rola współpracy w hierarchii priorytetów gminnych jest marginalna, co widać w tematyce debat i skali finansowego zaangażowania.
6. Sprawność decyzji instytucji współpracy jest ograniczona przez wydłużony czas uzgadniania stanowisk.
7. Przejrzystość podejmowania decyzji w instytucjach współpracy jest niewielka, m.in. wskutek małego zainteresowania radnych i społeczeństwa obywatelskiego. Kontrola demokratyczna działa słabiej niż w przypadku działalności poszczególnych gmin.
8. Dynamika - w przypadkach udanej współpracy następuje jej pogłębianie i rozszerzanie.
9. Częste są przypadki współpracy fasadowej lub „wypalającej się”, zwłaszcza w dziedzinach „miękkich”, gdzie efekty są trudniej mierzalne.

 


Miasta wschodnioniemieckie i polskie w procesie integracji europejskiej: nowe szanse dla miejskiego rozwoju gospodarczego?

Kierownik projektu: prof. Paweł Swianiewicz
Zespół: dr Julita Łukomska, mgr Anna Kurniewicz. Projekt realizowany w partnerstwie z zespołem z Instytutu Badań nad Gospodarką w Halle koordynowanym przez Prof. Martina T. W. Rosenfelda.
Źródło finansowania: Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki.
Okres realizacji: maj 2014- maj 2016
 
W miastach Niemiec Wschodnich i Polski (podobnie jak w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej) początek procesu transformacji ustrojowej zbiegł się z rozpoczęciem integracji europejskiej. Przejście od systemu socjalistycznego do systemu wolnorynkowego wiązało się z podobnymi problemami dla miast w obu regionach, jednak ścieżki integracji analizowanych  obszarów ze strukturami unijnymi były odmienne.
Założenia projektu:
Wpływ integracji europejskiej na rozwój gospodarczy polskich i wschodnioniemieckich ośrodków miejskich nie był równomierny. Dla niektórych z nich był on bardziej korzystny, dla innych mniej, co doprowadziło do zmiany ich pozycji w krajowej hierarchii lub systemie miast;
Ze względu na odmienne ścieżki integracji, różny jej poziom oraz specyficzne krajowe uwarunkowania instytucjonalne, wpływ integracji na krajową hierarchię miast w Polsce i Niemczech Wschodnich nie był jednakowy.
Cele badania:
(1) wyodrębnienie spodziewanego wpływu integracji europejskiej na gospodarczy rozwój miast Polski i Niemiec Wschodnich,
(2) sprawdzenie czy (i jak) różne ścieżki integracji oraz różnice w krajowym otoczeniu instytucjonalnym zaowocowały odmiennym wzorcem zmian w miastach obu badanych regionów.
Cele badania zostaną osiągnięte poprzez zastosowanie metod analizy regresji i pogłębione, jakościowe studia przypadku.
 
 
Polityka podatkowa polskich gmin jako instrument w konkurencji o rozwój

Kierownik projektu: dr Julita Łukomska
Zespół: prof. Paweł Swianiewicz, dr Jarosław Neneman (Uczelnia Łazarskiego), mgr Kamil Przyborowski (absolwent ZRiPL)
Źródło finansowania: NCN
Termin realizacji: lipiec 2013 - lipiec 2015
 
Celem badania jest opis zróżnicowania oraz wyjaśnienie czynników różnicujących politykę podatkową polskich samorządów gminnych. Elementem wyjaśniania jest też zrozumienie motywów stojących za podejmowanymi przez polityków lokalnych decyzjami oraz ocena skuteczności realizacji formułowanych przez samorządy celów. Osiągnięciu celu będzie służyć odpowiedź na następujące pytania badawcze:
1. Czy polityka podatkowa gmin jest zróżnicowana, a jeśli tak, to jakie są najważniejsze czynniki różnicujące? Spodziewamy się, że najważniejszymi czynnikami różnicującymi będą: wielkość jednostki (mierzona liczbą ludności), położenie w stosunku do wielkich aglomeracji, charakterystyka społeczno-gospodarcza i i poziom rozwoju regionu.
2. Jakie motywy kierują politykami lokalnymi podejmującymi decyzje o wysokości podatków? Spodziewamy się innych motywacji w stosunku do podatków płaconych przez osoby fizyczne i przez przedsiębiorstwa. Oczekujemy także pojawienia się ograniczonych przejawów „cyklu politycznego” w polityce podatkowej.
3. Jaka jest skuteczność osiągania formułowanych przed polityką podatkową celów? Spodziewamy się, że skuteczne okażą się motywacje socjalne i polityczne, natomiast niższa jest skuteczność osiągania celów ekonomicznych (stymulacyjnych).
4. Jaki jest wpływ wielkości polityki podatkowej na wielkość dochodów samorządów gminnych? Spodziewamy się, że efekt stymulowania dochodów wskutek zmniejszenia podatków pojawia się bardzo rzadko.
5. Czy na poziomie lokalnym możemy obserwować przejawy konkurencji podatkowej? Oczekujemy, że badanie pozwoli na zaobserwowanie tego zjawiska.
 
Jednostki pomocnicze w zarządzaniu dużymi miastami

Kierownik projektu: prof. Paweł Swianiewicz
Zespół: dr Marta Lackowska, mgr Joanna Krukowska, mgr Anna Kurniewicz
Termin realizacji: grudzień 2011 – sierpień 2013
Źródło finansowania: NCN
 
Celem badania jest diagnoza wykorzystania jednostek pomocniczych do zarządzania dużymi miastami w Polsce. W szczególności analizom poddane zostaną:
- sposób tworzenia samorządów jednostek pomocniczych
- ich rola w wykonywaniu zadań publicznych
- ich znaczenie dla wspierania demokracji lokalnej (zakorzenienie w społeczności lokalnej; ich rola jako narzędzia artykulacji interesów terytorialnych w polityce miejskiej)
- finansowanie.
Badanie nawiązuje do dwóch głównych nurtów debat teoretycznych.
 1. Koncepcja reterytorializacji (re-teritorialization) zwraca uwagę, że w warunkach globalizacji wymiar terytorialny ulega znacznej modyfikacji m.in. uspołecznieniu. Zastosowanie koncepcji do poziomu miejskiego pozwala wyróżnić przeskalowanie w dół (down-scaling) – konieczność formułowania i realizowania polityk w skali mniejszej, pojedynczych osiedli czy dzielnic oraz up-scaling – wynikające z uwikłania samorządu miejskiego w zarządzanie wielopoziomowe (multi-level governance). Tematyka badania wpisuje się w rozważania procesów przeskalowania w dół.
 2. Na rolę jednostek pomocniczych można też patrzeć przez pryzmat koncepcji współrządzenia (governance), koncentrując się na relacjach między samorządem jednostki pomocniczej i władzami miejskimi oraz na aktywności różnych podmiotów lokalnych w funkcjonowaniu jednostki pomocniczej.
W dyskusji teoretycznej pojawia się szereg argumentów uzasadniających przenoszenie części odpowiedzialności i zadań na poziom osiedli. Lowndess i Sullivan (2008) wskazują poprawę:
(1) aktywności społeczności lokalnych;
(2) szans na tworzenie partnerstw władz miasta z podmiotami społecznymi;
(3) jakości demokracji lokalnej poprzez zbliżenie decyzji do mieszkańców, a w rezultacie zwiększenie odpowiedzialności władz samorządowych przez mieszkańcami;
(4) skuteczności realizowanych polityk poprzez zbliżenie decydentów do skutków podejmowanych działań.
W badaniu będziemy weryfikować kilka hipotez.
Hipoteza główna: Samorządy jednostek pomocniczych w miastach pełnią zazwyczaj marginalną rolę w polityce miejskiej. Nie są istotnym sposobem artykulacji interesów terytorialnych na forum ogólnomiejskim. Ich zakres kompetencji i środków finansowych nie pozwala na odgrywanie znaczącej roli w wykonywaniu zadań publicznych o charakterze lokalnym.
Uzupełnieniem są hipotezy o charakterze szczegółowym:
Hipoteza 1. Pozycja samorządów jednostek pomocniczych w systemie zarządzania miejskiego jest słaba, tak w odniesieniu do szczebla ogólnomiejskiego (nie są skutecznym kanałem artykulacji interesów terytorialnych), jak i w odniesieniu do społeczności lokalnej (słabe zakorzenienie w świadomości mieszkańców).
Hipoteza 2. Na ich słabą pozycję wpływa zarówno centralistyczny sposób myślenia znacznej części administracji samorządowej jak i słabość lokalnego społeczeństwa obywatelskiego.
Hipoteza 3. Słabość udziału społeczności lokalnej w polityce miejskiej poprzez samorządy dzielnicowe/ osiedlowe wiąże się z niedostatkami odnoszącymi się do warunków skutecznej partycypacji. Najistotniejsze znaczenie mają tu: (1) niski poziom tożsamości terytorialnej na poziomie dzielnic/ osiedli (słaby związek mieszkańców z dzielnicą), (2) słabość sieci instytucji lokalnego społeczeństwa obywatelskiego mogących kanalizować tę aktywność i (3) niskie zaufanie do władz samorządowych, przekładające się na brak wiary, że wyrażane opinie będą wzięte pod uwagę.
Hipoteza 4. Mimo ogólnej tendencji opisanej w poprzednich hipotezach, pozycja i aktywność samorządów jednostek pomocniczych jest zróżnicowana tak pomiędzy miastami jak i pomiędzy poszczególnymi osiedlami. Zróżnicowanie wiąże się z: (1) przyjętym modelem podziału terytorialnego (mniejsze jednostki sprzyjają większej aktywności), (2) poziomem aktywności obywatelskiej (w szczególności gęstością sieci organizacji społecznych o charakterze lokalnym), (3) charakterystyką społeczności lokalnej, (4) stosunkiem lidera politycznego samorządu (prezydenta miasta) do tworzenia jednostek pomocniczych.
Na badanie empiryczne składają się dwie fazy:
 1. Analiza zróżnicowania modeli funkcjonowania jednostek pomocniczych w 23 miastach liczących powyżej 150 tys. mieszkańców, w oparciu o dokumenty otrzymane w urzędach tych miast i dostępne na stronach internetowych.
 2. Badanie terenowe w 4 miastach reprezentujących różne modele jednostek pomocniczych. Część badania w tym etapie będzie się odnosić do całego miasta, a część do wybranego w każdym z miast osiedla/ dzielnicy.
Rezultaty prac zostały zawarte w szeregu publikacji:
 • P. Swianiewicz, J. Krukowska, M. Lackowska, A. Kurniewicz (2013) Błędne koło marginalizacji? Jednostki pomocnicze samorządu w zarządzaniu dużymi miastami, Warszawa: Elipsa.
 • P. Swianiewicz „Jednostki pomocnicze w dużych miastach: błędne rondo marginalizacji czy ślepa uliczka?”, Samorząd Terytorialny 1-2/2014.
 • P. Swianiewicz, K. Olszowiec „Samorząd pomocniczy samorządów wielkich miast jako ścieżka kariery politycznej”, „Studia Regionalne i Lokalne” 4/2013
 • M. Lackowska „Czy mieszkańcy wielkich miast potrzebują jednostek pomocniczych?”, Samorząd Terytorialny 1-2/2014
 • P. Swianiewicz “Intra-Municipal Units in Urban Political Systems in Poland: Vicious Roundabout of Marginalization or Dead-End Street?” (złożone do druku, oczekujące na recenzje)
 • P. Swianiewicz, K. Olszowiec „Neighbourhood council as a path of political career in Poland” (złożone do druku, oczekujące na recenzje)
 
Dysproporcjonalność w wyborach rad gmin w 2010 i 2014 roku w Polsce

Kierownik projektu: dr Adam Gendźwiłł
Zespół: Adam Gendźwiłł, Tomasz Żółtak, Jakub Rutkowski
Źródło finansowania:NCN, grant PRELUDIUM
Termin realizacji: 2014-2015 

Celem projektu jest opisanie zjawiska dysproporcjonalności w wyborach do rad gmin w Polsce. Projekt koncentruje się w szczególności na konsekwencjach wprowadzonych w 2011 roku zmian w ordynacji wyborczej do rad gmin, a zwłaszcza – na wprowadzeniu wyborów większościowych w jednomandatowych okręgach wyborczych w większości polskich gmin. W projekcie zostaną przeanalizowane z wykorzystaniem metod ilościowych wyniki wyborów rad gmin z 2010 i 2014 r. Szczegółowe hipotezy dotyczą zróżnicowania norm reprezentacji pomiędzy okręgami wyborczymi w gminach oraz wpływu reguł wyborczych na szanse wyborcze kandydatów partii politycznych, kobiet i osób młodych.

Dodatkowym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie nowej, nie stosowanej dotąd w naukach politycznych miary dysproporcjonalności – ważonej wariancji proporcji. Nowa metoda pomiaru umożliwi – dzięki dekompozycji wariancji – pokazanie dwóch głównych komponentów dysproporcjonalności, które wynikają z dwóch parametrów systemu wyborczego: (a) podziału gmin na okręgi wyborcze, (b) formuły podziału mandatów wewnątrz okręgu.

Wyniki badań nad dysproporcjonalnością w polityce lokalnej dostarczą solidnej podstawy do dyskusji o tym, w jaki sposób idea reprezentacji politycznej jest urzeczywistniana przez instytucje reprezentacji zapisane w prawie wyborczym. Projekt wniesie również wkład do metodologii badań wyborczych – poprzez sformułowanie koncepcji dwóch komponentów dysproporcjonalności i opisanie metody ich pomiaru.
 
Beneficjenci samorządowi Sektorowych Programów Operacyjnych

Kierownik projektu: prof. Paweł Swianiewicz
Uczestnicy: dr Marta Lackowska, mgr Joanna Krukowska
Źródło finansowania: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Termin zakończenia projektu: 2012 r.
 
Większość analiz wpływu funduszy Unii Europejskiej na rozwój lokalny i regionalny koncentruje się na programach regionalnych – ZPORR 2004-2006 i RPO 2007-2013. Otrzymany w ten sposób obraz jest jednak niepełny. Wiadomo, że samorządy lokalne korzystają także ze środków Sektorowych Programów Operacyjnych zarządzanych na szczeblu krajowym. Z fragmentarycznych danych wynika, że te programy krajowe są szczególnie istotne dla dużych miast.
Rola programów ogólnokrajowych w finansowaniu działań samorządów jest do tej pory bardzo słabo rozpoznana. Zadaniem proponowanego badania jest przynajmniej częściowe wypełnienie tej luki. Celem badania jest zatem z jednej strony określenie roli jaką pełnią te programy w finansowaniu zadań realizowanych przez samorządy, a z drugiej zbadanie różnic w praktycznej realizacji tych programów i programów regionalnych. Powyższy cel ma charakter bardzo ogólny i możliwa będzie tylko częściowa jego realizacja. Bardziej szczegółowe pytania obejmują następujące zagadnienia:
 • Jaka jest wartość i rozmieszczenie projektów realizowanych przez samorządy terytorialne, a finansowane z Sektorowych Programów Operacyjnych?
 • Jaki jest stosunek wartości tych projektów w stosunku do projektów finansowanych z RPO w różnego typu samorządach (wielkich miastach, miastach średnich i małych, gminach wiejskich, powiatach)?
 • Jak wygląda konkurencja samorządów o środki z programów ogólnokrajowych? Jakie czynniki decydują o szansach w tej konkurencji? Czy proces ten różni się czymś w stosunku do wyboru projektów w programach regionalnych?
 • Czy poszczególne samorządy świadomie koncentrują swoją uwagę na pozyskiwaniu środków z wybranych projektów unijnych? (np. tylko z regionalnych lub tylko z programów ogólnokrajowych). Jeśli tak, to co decyduje o takim wyborze?
 • Jak beneficjenci samorządowi oceniają procedury i praktykę realizacji SPO w porównaniu z programami regionalnymi?
 • Czy SPO różnią się czymś od programów regionalnych z punktu widzenia wpływu na zarządzanie strategiczne? Chodzi tu o spojrzenie z obu stron: rolę programów ogólnokrajowych w realizacji strategii lokalnych przyjmowanych przez miasta i regiony, a także o strategiczny wymiar doboru projektów lokalnych na poziomie instytucji centralnych zarządzających tymi programami.
Odpowiedź na te pytania mają przynieść:
 • Ilościowe analizy bazy danych projektów realizowanych w Polsce ze środków unijnych
 • Badania empiryczne obejmujące instytucje odpowiedzialne za realizację SPO oraz badania terenowe w 3 wybranych województwach.
Rezultaty prac zostały zawarte w szeregu publikacji:
 • P. Swianiewicz, J. Krukowska, M. Lackowska (2013) Profesjonalizacja absorpcji funduszy: beneficjenci samorządowi centralnie zarządzanych programów operacyjnych w okresie 2007-2013, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, p. 89
 • P. Swianiewicz (2013) „Konkurencja o środki unijne w opiniach polityków i pracowników samorządowych”, Studia Regionalne i Lokalne nr. 2/2013, s. 5-31.
 • P. Swianiewicz (2012) „Środki unijne w samorządach – kto korzysta najwięcej?”, Samorząd Terytorialny nr 5/2012, s. 9-24.
 • M. Lackowska, P. Swianiewicz (2013, w druku) „Czy projekty unijne stymulują współpracę międzygminną?” [w:] E. Gaczek (red.) Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów, Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny.

Trwałość partnerstw międzynarodowych tworzonych w ramach współpracy przygranicznej

Kierownik projektu: dr Katarzyna Szmigiel-Rawska
Zespół: dr Sylwia Dolzbłasz (Uniwersytet Wrocławski)
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Termin zakończenia: 2011 r.
 
Przedmiotem projektu jest odpowiedź na pytanie o trwałość a tym samym rzeczywistą transgraniczność partnerstw międzynarodowych powstających w wyniku projektów finansowanych ze środków zagranicznych.
Najważniejszym elementem współpracy jednostek terytorialnych jest tworzenie transgranicznych konfiguracji partnerów, które w wyniku realizacji wspólnych działań przekształcają się w efektywne, transgraniczne sieci wymiany informacji. Dzięki temu współpraca jednostek administracyjnych i innych organizacji przyczynia się do tworzenia dodatkowych, międzynarodowych kanałów dyfuzji innowacji. Rzeczywista transgraniczność partnerstwa jest warunkiem przekształcenia przypadkowej konfiguracji organizacji działających na rzecz zrealizowania określonego zadania w efektywną sieć wymiany informacji. Ma ona miejsce wtedy, gdy pomiędzy organizacjami dochodzi do rzeczywistej transgranicznej wymiany informacji i dystrybucji uprawnień.
W wymiarze praktycznym wzrost zainteresowania współpracą międzynarodową wynika ze zwiększonych środków finansowych przeznaczanych na tego rodzaju współpracę w ramach Unii Europejskiej, a co za tym idzie z większym zainteresowaniem organizacji publicznych, ale i prywatnych, w uczestniczeniu w tego rodzaju przedsięwzięciach.
Zazwyczaj badania odnoszące się do wykorzystywania zagranicznych środków na współpracę międzynarodową nie obejmują swym zakresem trwałości powstających partnerstw a jedynie efektywność wykorzystania środków w kontekście realizacji celu bezpośrednio postawionego w projekcie, np. budowa oczyszczalni ścieków. Tego rodzaju badania nie są więc przydatne dla odpowiedzi na pytanie o czynniki decydujące o powstawaniu stabilnych międzynarodowych sieci wymiany informacji, sprzyjających dyfuzji innowacji i tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy, organizacji uczących się, czy regionów uczących się.
Celem projektu jest identyfikacja czynników decydujących o trwałości partnerstw transgranicznych, o najbardziej skutecznych sposobach tworzenia takich partnerstw i o metodach właściwego doboru partnerów.
Za przykład badawczy posłużą organizacje które wzięły udział w projektach programu PHARE CBC, gdyż pierwszy etap realizacji znaczącej liczby projektów w ramach współpracy międzynawowej rozpoczął się w Polsce w połowie lat 90-tych wraz z rozpoczęciem realizacji tego programu. Od tamtej pory upłynęło wystarczająco dużo czasu, aby spróbować odpowiedzieć na pytanie o trwałość partnerstw stworzonych na rzecz realizacji projektów tego programu. Dla realizacji przedstawionego celu przeprowadzone zostaną badania ankietowe oraz pogłębione badania wybranych partnerstw transgranicznych.
  
Zaniedbane dzielnice w polityce władz miejskich w Polsce

Kierownik projektu: prof. Paweł Swianiewicz
Zespół: mgr Joanna Krukowska, dr Paulina Nowicka, mgr Magdalena Szalewicz (Intytut Filozofii i Socjologii PAN)
Źródło finansowania: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Termin realizacji: 2010-2011 r.

Podstawowym celem badania jest ocena roli jaką w polityce miejskiej odgrywają działania podejmowane w stosunku do najbardziej zaniedbanych dzielnic miasta oraz lepsze zrozumienie mechanizmów formułowania i realizowania polityki w stosunku do poszczególnych części miasta. W warstwie teoretycznej proponowane badanie wpisuje się w debatę nad kształtem .reżimów miejskich. (w rozumieniu teorii stworzonej przez Stone'a 1989) w krajach europejskich, a także nad przejściem od tradycyjnej polityki kreowanej przez samorząd do nowoczesnego zarządzania lokalnego (from local government to local governance).
Badanie składało się z pięciu etapów. (1) Analiza dyskursu w najważniejszych dokumentach planistycznych (takich jak strategie, wieloletnie programy inwestycyjne, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) w 10 największych miastach Polski. Etap ten ma odpowiedzieć na pytanie jaką rolę dzielnice problemowe (zaniedbane części miasta) odgrywają w polityce miejskiej. (2) Wybór trzech miast do dalszych badań szczegółowych. (3) Identyfikacja obszarów zaniedbanych (problemowych) w wybranych miastach (w oparciu o .wskaźnik uciążliwości Nathana i Adamsa. oraz wyniki egzaminów szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych). (4) Analiza dyskursu politycznego w wybranych trzech miastach, w oparciu o przebieg sesji komisji i rady miasta poświęconych budżetowi i dokumentom strategicznym. (5) Analiza przebiegu jednej inicjatywy odnoszącej się do zaniedbanej dzielnicy w każdym z badanych miast. W etapie tym poszukiwaliśmy odpowiedzi na następujące pytania:
 • Jakie były cele badanego programu?
 • Jakie działania były proponowane dla osiągnięcia postawionych celów?
 • Kto był inicjatorem realizowanego programu?
 • Jak wyglądały mechanizmy podejmowania decyzji dotyczących programu? Kto miał na nie największy wpływ?
 • W jaki sposób finansowane były podejmowane działania?
 • Jak wyglądał udział społeczności lokalnej w poszczególnych fazach przygotowania i realizacji? Z czyjej inicjatywy pojawiało się zaangażowanie aktorów innych niż związanych z samorządem miejskim?
 • Jak można ocenić rezultaty programu z punktu widzenia oficjalnie formułowanych celów, a także z punktu widzenia partykularnych celów poszczególnych zaangażowanych aktorów?
Hipoteza 1 mówi, że w polityce miast rzadko explicite formułowane są cele odwołujące się do struktury przestrzennej miasta, a w szczególności rzadko przywiązuje się znaczącą wagę do .miejskich obszarów problemowych.
Hipoteza 2 mówi, że stosunkowo nieliczne i prowadzone w niewielkiej skali programy skierowane do zaniedbanych dzielnic miast koncentrują się zazwyczaj na wymiarze fizycznej odnowy, na drugim planie pozostawiając problematykę społeczną i ekonomiczną. To drugoplanowe traktowanie problematyki społecznej odnosi się przede wszystkim do realnie podejmowanych działań, niekoniecznie zaś do werbalnych deklaracji programowych.
Hipoteza 3 mówi, że prowadzone programy ukierunkowane na obszary problemowe miast są przygotowywane i realizowane z niewielkim udziałem społeczności lokalnej, a nawet wtedy gdy miasta próbują wprowadzić elementy partycypacji społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji i realizacji programu, napotykają zazwyczaj barierę słabości kapitału społecznego.
Badanie było oparte o różne metody badawcze: wielowymiarową analizę statystyczną, analizę treści dokumentów urzędowych, analizę dyskursu, metody ilościowe i jakościowe badania przebiegu i rezultatów wybranych programów (ankieta z najważniejszymi aktorami, w tym mieszkańcami terenów objętych badanymi programami, wywiady pogłębione z najważniejszymi decydentami i aktorami społecznymi).
Rezultaty projektu zostały opisane w szeregu publikacji:
 • P. Swianiewicz, J. Krukowska, P. Nowicka (2011) Zaniedbane dzielnice w polityce wielkich miast, Warszawa: Elipsa, p. 259
 • P. Swianiewicz (2011) „Europeizacja w działaniach polskich samorządów terytorialnych – wybrane przykłady”, Zarządzanie Publiczne nr 15 (1/2011), p. 5-20
 • P. Swianiewicz, J. Krukowska (2011) „Zaniedbane dzielnice w polityce wielkich miast”, [w:] Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych: wybór referatów konferencyjnych, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, p. 124-143
 • P. Swianiewicz (2014, w druku) „Trick and thin europeanization of local policies in Poland” Croatian and Comparative Public Administration.
 
Polityka samorządów gminnych w zakresie opieki przedszkolnej

Kierownik projektu: prof. Paweł Swianiewicz
Zespół: dr Marta Lackowska, dr Julita Łukomska, mgr Joanna Krukowska
Źródło finansowania: PO KL (w ramach projektu MEN „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”)
Termin realizacji: 2011-2012 r.
 
Sprawy oświaty, pochłaniającej największą część budżetów gminnych (zwłaszcza w małych gminach wiejskich) należą do najważniejszych zagadnień polityki lokalnej w Polsce. Dotychczasowe badania tej sfery koncentrowały się jednak przede wszystkim na funkcjonowaniu szkół: podstawowych i gimnazjalnych, pogłębionej analizy nie doczekały się natomiast problemy funkcjonowania przedszkoli. Po latach stosunkowo niewielkiego zainteresowania tym tematem, zagadnienie przedszkoli staje się coraz powszechniej dyskutowane. Wpływa na to szereg czynników. Po pierwsze ewoluowały poglądy dotyczące roli przedszkoli w systemie edukacji. Wydaje się, że w ostatnich latach w dyskursie dotyczącym przedszkoli i celu ich funkcjonowania doszło do znaczącego przesunięcia. O ile jeszcze kilkanaście lat temu zwracano przede wszystkim uwagę na rolę przedszkoli w procesie socjalizacji dzieci oraz na pomoc rodzicom chcącym być aktywnymi na rynku pracy, to współcześnie na czoło wyszedł cel edukacyjny – przekonanie, że uczestnictwo w zajęciach przedszkolnych poprawia wyniki późniejszej edukacji. Polityka przedszkolna może zatem stawać się elementem polityki wyrównywania szans edukacyjnych. Odbija się to również w języku jakim mówimy o przedszkolach – coraz powszechniej w odniesieniu do dzieci korzystających z placówek stosuje się określenie „uczniowie”, a o program zajęć bywa nazywany „programem nauczania”. Drugim czynnikiem, który wpłynął na wzrost zainteresowania przedszkolami było pojawienie się dużych środków unijnych na związane z opieką przedszkolną cele, co wpływa na realną możliwość szybkiej zmiany sytuacji.
Celem badania jest odpowiedź na pytanie w jakim stopniu i w jaki sposób zmiany te przełożyły się na świadomość działaczy samorządowych i kierunki polityki lokalnej. Badanie będzie próbowało odpowiedzieć na szereg pytań szczegółowych:
 • Które z potencjalnych celów stawianych przed opieką przedszkolną politycy samorządowi uważają za najważniejsze w przypadku ich gminy?
 • Jak często sprawy przedszkoli stają się przedmiotem debaty politycznej w ich gminie? Jak często się pojawiają i czy wzbudzają emocje na posiedzeniach rady? Jak aktywnie wypowiadają się na ten temat mieszkańcy i czy to oni bywają inicjatorami debat politycznych?
 • Jaki jest wskaźnik "przedskolaryzacji" w różnych typach gmin i w poszczególnych regionach? Jakie są plany władz samorządowych dotyczące rozwoju sieci placówek w kolejnych latach?
 • Jaka jest wizja dalszego rozwoju tej funkcji w gminie? Jaką rolę przewiduje się dla placówek publicznych i niepublicznych?
 • Jak wysokie są opłaty rodziców za uczestnictwo dzieci w przedszkolach? I jakie są przesłanki polityki gmin w tym zakresie? W jakim stopniu opłaty rodziców pokrywają koszty funkcjonowania placówek?
 • Czy dostrzegany jest problem finansowania przedszkoli po wygaśnięciu dotacji unijnych na ten cel? Jeśli tak to jak ten problem będzie rozwiązany?
 • W jakim stopniu gminy próbują wykorzystywać możliwość tworzenia "innych form opieki przedszkolnej"? Jakie są przesłanki dla wykorzystywania takiej formy i w których jednostkach najczęściej się ona pojawia?
 • W jaki sposób przedszkola powinny być finansowane? Czy potrzebna i realna jest subwencja przedszkolna?
 • W jakim stopniu gminy współpracują ze sobą w zapewnieniu opieki przedszkolnej? Wiemy, że dość często się zdarza, że dzieci mieszkające w jednej gminie uczęszczają do placówek zlokalizowanych w innej jednostce. Jak gminy traktują to zjawisko i w jaki sposób próbują rozwiązywać wynikające zeń komplikacje dotyczące finansowania placówek?
W badaniu wykorzystujemy kilka metod:
- analizę danych urzędowych pochodzących ze sprawozdań z wykonania budżetów, sprawozdań finansowych gminnych zakładów budżetowych, danych Banku Danych Regionalnych GUS, Systemu Informacji Oświatowej;
- ankietę kierowników komórek odpowiedzialnych za oświatę w urzędach ponad 300 gmin
- badania terenowe (wywiady otwarte, ankiety z radnymi, wójtami/ burmistrzami) w 50 gminach położonych na ternie 5 wybranych województw.
Rezultaty projektu zostały opisane w nastepujących publikacjach:
 • P. Swianiewicz, J. Krukowska, M. Lackowska, J. Łukomska (202) Polityka samorządów gminnych w zakresie edukacji przedszkolnej, Warszawa: Wydawnictwa ICM Uniwersytet Warszawski, seria Biblioteczka Oświaty Samorządowej, z. 4
 • P. Swianiewicz (2012) „Polityka samorządów gminnych w zakresie opłat za przedszkola”, Finanse Komunalne nr 11, p. 5-26
 
Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych

Kierownik projektu: dr Wojciech Dziemianowicz
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w ramach byłego KBN)
Termin zakończenia projektu: maj 2010 r.
 
Głównym celem projektu jest diagnoza zaangażowania samorządów lokalnych w Polsce w funkcjonowanie w sieciach gospodarczych.
 
Subregionalne bieguny wzrostu

Kierownik projektu: dr Wojciech Dziemianowicz
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w ramach byłego KBN)
Termin zakończenia projektu: maj 2010 r.
 
Głównym celem projektu jest ocena roli subregionalnych biegunów wzrostu i możliwości ich rozwoju w dobie nasilającej się polaryzacji regionalnej i gospodarki opartej na wiedzy.
 
Polityczne, społeczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza
 
Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013
Termin realizacji: 2010-2011 r.
 
Projekt realizowany na zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego pod nazwą Polityczne, społeczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza, w ramach projektu Trendy Rozwojowe Mazowsza. Realizowany w konsorcjum firm Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskiej Akademii Nauk.
 
 • Czynniki zróżnicowania realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwach

Kierownik projektu: prof. Paweł Swianiewicz
Zespół: dr Marta Lackowska, dr Adam Mielczarek (Global Solotions), mgr Joanna Krukowska
Źródło finansowania: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Termin realizacji: 2009 – 2010 r.
 
Podstawowym celem proponowanego badania jest zrozumienie różnic w realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w poszczególnych województwach.
ZPORR był programem realizowanym według jednolitych zasad na terenie całego kraju. Mimo to jego przebieg nie był jednolity, na co wskazuje chociażby zróżnicowanie tempa zawierania kontraktów i wydatkowania środków, które było silnie zróżnicowane regionalne. W dostępnych raportach najczęściej wskazywane przyczyny problemów związanych z realizacją programu koncentrują się na stosowanych procedurach i przepisach prawnych. Ale przecież formalne procedury nie mogą być wykorzystane jako zmienna wyjaśniająca, ponieważ są one takie same na terenie całego kraju.
Badanie odwołuje się do metodologii zastosowanej w przeprowadzonym w latach 2006-2007 studium realizacji ZPORR w województwach dolnośląskim i małopolskim w ramach programu SOCCOH (por. „Szafarze darów europejskich…”, Swianiewicz i in., wyd. Scholar 2008). Tym razem badanie obejmuje województwa: lubelskie, łódzkie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie.
Podstawowa hipoteza badania mówi, że na wdrażanie ZPORR istotny wpływ ma kształt relacji społecznych między zaangażowanymi w badany proces członkami szeroko rozumianej elity regionalnej. Członków tej elity definiujemy poprzez zajmowane formalnie pozycje. Są więc wśród niej członkowie Regionalnego Komitetu Sterującego (RKS), Regionalnego Komitetu Monitorującego (RKM), osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Urzędzie Marszałkowskim i Urzędzie Wojewódzkim, czołowi politycy regionalni (członkowie Zarządu Województwa, radni Sejmiku Wojewódzkiego) i lokalni (przede wszystkim prezydenci i burmistrzowie miast, wójtowie i starostowie).
Godziny pracy sekreteriatu ZRiPL

Poniedziałki, wtorki, środy, czwartki:  godz. 9.30-14.30

Piątki: nieczynne

Data dodania Nazwa Kategoria